SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Yolsuzluk ve Etik Projesi

;
Bu Sayfa 2243 Kez Görüntülendi.

Proje Adı: (Türkçe) Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme.

(İngilizce) Facing Corruption and Other Ethical Problems in Social Services and Ways to Prevent them Through Ethical Capacity-building”

Proje Yürütücüsü: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Projenin Başvuranı: Türkiye Felsefe Kurumu

Proje Ortağı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

İştirakçiler: 1-Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği

2-Gündem Çocuk Derneği

3-Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

4-Kadın Çalışmaları Derneği

5-Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı

6-Maltepe İnsan Hakları Merkezi

7-Toplumsal Etik Derneği

8-Biyoetik Derneği

Süreç: Proje 13.10.2014 tarihinde, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin ortaklığında, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme (PCP) Hibesi kapsamında AB Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulmuş olup ön incelemeyi geçerek kabul almış, 2015 yılı Mart ayında da asıl başvurusu yapılmış olup bu aşamada da kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.

Konusu: Projenin konusu geniş anlamıyla yolsuzluk (ekonomik etkenler yanında geniş anlamda görevi yapmamak veya eksik yapmak vb. uygunsuzluklar dahil) ve Etik’tir.

Projede 2 ana çalışma öngörülmüştür:

1-Alan Araştırması: Alandaki SHU ve diğer sosyal hizmet sunucuları ile hizmet alanlara yönelik araştırma yapılarak, araştırma sonucunda genel duruma, nedenler ve sonuçlara dair rapor yazılmıştır.

2-Çeşitli il ve alanlardan 60 SHUDER üyesine 3 grup halinde Ocak ve Şubat 2017’de İstanbul’da Sosyal Hizmetlerde Etik Eğitimi verilmiştir.

Araştırma ve eğitim sürecinden de yararlanılarak SHUDER Etik Kodları Kitapçığı yenilenecek ve alandaki SHU’lara dağıtılacak. Ardından da Etik Deklarasyonu yayınlanacak ve diğer taraflardan (Kurumlar) kendilerinin de gereğini yapması istenecek.

SHUDER Proje Yetkilileri ve Rolü: Bülent KARAKUŞ (Genel Başkan), Kenan TOPCU (YK Üyesi)

SHUDER üyelerine uygulanan projede derneğimiz proje ortağı olarak koordinasyon ekibinde, alan araştırması, eğitim ve etik kodların oluşturulması aşamalarında görev alacaktır.


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org