SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Yaşlı Hakları ve Yaşlı Bakım Personeli Eğitimi Projesi

;
Bu Sayfa 2321 Kez Görüntülendi.

Proje Adı: YAŞLI HAKLARI VE YAŞLI BAKIM PERSONELİ EĞİTİMİ PROJESİ

 

Projenin Sunulduğu ve Desteklendiği Kurum: AB Bakanlığı Merkezi Finans Birimi

 

Proje Başvurusunda Bulunan Dernek: SystemandGenerationAssociation( S&G )

 

Projede yer alanİştirakçi kuruluşlar:

- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

-Ankara Üniversitesi YAŞAM

- Keçiören Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü

 

Projenin Yabancı Ortakları:

- BonnerInstitutfürMigrationsforschungundInterkulturellesLernene.V. (Almanya)

IMECE Women’sCentreEuropeAid ID (İngiltere)

 

Proje Koordinatörü: S&G

 

Uzman: Doç.Dr. Bilge ÖNAL DÖLEK (Sosyal Hizmet Uzmanı)

 

SHUDER Proje Yürütücüsü: Bülent KARAKUŞ (SHUDER Genel Başkan Yardımcısı)

 

Proje Uygulama Yeri: Ankara, Eskişehir ve Konya.

Yabancı ülke ziyaretleri: Almanya ve İngiltere

 

Proje Süresi: 1 Yıl (15 Ekim 2014 – 15 Ekim 2015)

 

Proje Bütçesi:119.552,10 Euro’nun %90,00 oranına tekabül eden 107.596,89 Euro’su Hibe

 

Projenin Konusu/ Amacı:

Genel Amaçlar:

1. Yaşlıların yaşam kalitesini artırmak

2. AB Uyum Süreci ulusal programında 2008 tarihli ve 14481 sayılı kararlaştırılmış hedefleri desteklemek.

3. Örnek uygulamayı Türkiye’ye getirerek toplumunuyum sağlamasına katkıda bulunmak

4. Muhtaçların bakım hizmetlerini ve rehabilitasyonu sosyal çerçevesinde anti-ayrımcılık konusunda bilgi ve uzmanlık değişimi ile teşvik etmek.

5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2012 Ulusal Yaşlanma Eylem Planı ile uyumlu olarak bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ile destekleyici çevre oluşturulmasına katkıda bulunmak

 

Özel Amaçlar:

1. Yaşlılar için güvenli bir ortam oluşturmak

2. Ankara, Konya ve Eskişehir’de yaşlılar ile çalışan sağlık hizmet personeline ve diğer pratisyenlere yaşlılık suiistimali hakkında eğitim sağlamak

3. Bilgi değişimini ve yaşlıların bakımı ve rehabilitasyonu sürecinde Türkiye’deki, Birleşik Krallık’daki ve Almanya’daki bakım merkezlerin güçlü ilişkiler ve uzun vadeli ortaklık kurması adına sorumluluk kalitesini artırmak.

4. Ayrıca bu malzemeleriyaşlılara bakan sorumlu personele verilen eğitimlerde örnek uygulamaları video ve gözlem projeye ortak olan ülkeler ile anahtar kaynağı olarak kullanmak.

 

Stratejik Hedef: Ülkemizin Yaşlı Bakım Hizmet Kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak.

 

Faaliyetler:

1.Hazırlık faaliyetleri:

(HF) HF1.1.Proje takımını oluşturmak ve proje takımının buluşması

HF.1.2. AYNA Projesi verilerinin analizi, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın toplantı raporlarının ve 28 yaş üstü bakım uzmanlardan alınan veriler ile modüllerin konu başlıklarının belirlenmesi.

HF1.3. Modüller problemlere çözüm sağlayacaklar.

2.Gerçekleştirme faaliyetleri: (Uyguluma aktiviteleri - UA)

UA.2.1. Çalışma ziyareti katılımcılarının belirlenmesi

UA.2.2. ; Yurtdışında bakım merkezlerini ziyaret etmek ve hizmet sunanları gözlemek

UA.2.3. Merkezlerdeki uygulamaları ihtiyacı ortadan kaldırmak için videoya çekmek

UA.2.4. Modülleri Türkiye’ye uygulanmış şekilde geliştirmek

UA.2.5.Training theadministrators of theelderlycarecentretofillthelisttodeterminetheapplicationsifdonebythepersonnel as properly.

UA.2.6. Yurtdışına çalışma ziyaretine giden 12 bakıcı eğitimi

UA.2.7.Ankara’da pilot modül uygulaması gerçekleştirilecek,100 bakıcıya 10 saatlik eğitim organize edilecektir

UA.2.8. Modülü, kitapçığı ve iyi uygulama örneklerini DVD’ye yazdırmak

UA.2.9. Modulün genelleştirilmesi, Ankara’da, Konya’da ve Eskişehir’de çalışan 450 personelin uzmanlardan eğitim alması

EA.2.10.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında seminer verilmesi

EA.2.11.Şehirlerde atölye çalışmaları düzenlemek ve bunu ulusal basın ile paylaşmak.

3.Değerlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri: (DY)

DY.3.1.Çalışma ziyaretlerini gerçekleştirmek.

DY.3.2. Ulusal ve/veya uluslar arası bir konferansta projenin sonuçlarını sunmak.

VD.3.3.Bu şehirlerdeki yaşlı bakım merkezinde iş takibi

VD.3.4. İş takibinin ardından, modüllerin gerektiği gibi uygulandığını kontrol etmek

 

Çıktılar:

Proje No: CSD-III/PC/126

R1. Almanya’da ve Birleşik Krallıkta uygulanan yaşlı bakım hizmetinin örnek uygulamalarının Türkiye’deki yaşlı bakımı hizmetinde çalışan personelin ihtiyaçlarına uyarlanması.

R2. Yaşlı bakım hizmetinin örnek uygulamalarının videoları ve kitapçıkları

R3. Yaşlı bakımı hizmeti için geliştirilmiş ve uygulanmış eğitim paketi

R4 Eğitimli bakıcı personeli

R5.Yaşlı bakım merkezlerinin yöneticilerinin, personelin ve uzmanların çalışma ziyaretleri yapması

 

Proje İletişim: WEB: http://shudernegi.org/index.php/shuder/projelerimiz


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org