SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Çocuk Hakları Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi

;
Bu Sayfa 2254 Kez Görüntülendi.

Proje Özeti:

Proje Adı: Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi–Uluslararası İle Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak

 

Kapsam: Türkiye; İller: Ankara, İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Mersin, Trabzon, Mardin, Diyarbakır

 

Süre: Ocak 2015 itibariyle 30 ay

 

Uygulayıcı: Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (ICC)

 

Projenin Hedefi: Türkiye'de çocukların şiddetten masun olma hakkı ve toplanma özgürlüğüne odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, sözleşmede yer alan çocuk hakları ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının çocuklarla ve çocuklar için ortak ses olmasına katkıda bulunmak.

 

Projenin amaçları:

 1. çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi,
 2. çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak
 3. çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmektir.

PROJE YÖNETİM ŞEMASI:

Faaliyetler:

Çalışma Paketi 1:

 1. Katılımcı Eylem Araştırma/Öğrenme Yöntemi ile çalışmalar (PAR/L)(UNICEF, ICC, Türk PDR-Der, SHUDER, ağlar)
  1. Planlama toplantısı
  2. Ağlar ve STKlar için PAR/L Uygulama Kılavuzu
  3. Çocukların katılımı için ağlar içinde çağrı
  4. Katılımcı eylem araştırma/öğrenme toplantıları (ağ üye örgütlerinin faaliyet gösterdiği 7 bölgede 7 toplantı)
  5. Etik Davranış Kurallarının dahil olduğu “Ağlar için Yönetim Kuralları”’nın Geliştirilmesi
  6. Çocuk hakları ağları için iyi uygulama kitabı
  7. Bilgi notları için yerel toplantılar
  8. Bilgi notları

i. Kız çocuk

ii. Engelli çocuk

iii. LGBTI çocuk

iv. Roman çocuk

v. Göçmen ve mülteci çocuk

vi. Çocuk emeği

vii. Çocuk yoksulluğu

 1. Ortak kampanyalar ve rapor planlama toplantıları
 2. Şiddet ve katılım konusu odağında çocukların durumu rapor hazırlama toplantıları Şiddet ve katılım konusu odağında çocukların durumu raporu
 3. Proje izleme değerlendirme toplantıları (ara dönem ve proje sonu)

 

 1. Ortak iki kampanya (ICC, ÖZGEDER, SHUDER, Türk PDR-Der,ağlar)

i. PAR/L çalışması, rapor ve planlanlama toplntılarında belirlenecek

ii. 116XXX çocuk yardım hatları

 1. İmza kampanyası
  1. Türkiye çapında
  2. Yerel düzeyde, sokaklarda üye örgütlerin katılımıyla
  3. Ulusal düzeyde lobi toplanntıları (~10 toplantı)

 

Çalışma Paketi 2: Davalama ve diğer yasal savunuculuk (ICC, CRIN, ÇAÇAv)

 1. ÇAÇAv üyelerine ve STKlara stratejik davalama, davalama, hukuki yardım ve yasal savunuculuk teknikleri eğitimleri
  1. Çocuk alanında çalışan avukatlara eğitici eğitimi (CRIN)
  2. Eğitimler (3 eğitim) (ÇAÇAv)
  3. Stratejik Davalama
   1. İki (2) dava
   2. Beş (5) örnek davanın izlenmesi
   3. Deneyim temelli kılavuzlar
    1. Çocuk hakları avukatları için stratejik davalama ve davalama kılavuzu
    2. Çocuk hakları STKları için yasal savunuculuk kılavuzu

 

Çalışma Paketi 3: Çocuğa karşı şiddeti çocuk katılımıyla önlemek için alt hibe

 1. Kılavuzlar
  1. Çocuklarla etik çalışma kılavuzu
  2. STKların yönetişimine çocuk katılımını sağlamak için kılavuz
  3. Hibe kılavuzu
  4. Hibe 1: Ağ üye örgütleri ile bağlantılı çocuklar ve çocukklarla çalışan gençlik gruplarının faaliyetleri için
  5. Hibe 2: Ağ üye örgütleri için çocuk ve genç katılımı ile ilgili faaliyetler için


Ayrıntılı bilgi ve İletişim: http://www.cocuklarlagucluyuz.net/


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org