SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

“OKUL SOSYAL HİZMET UZMANI MESLEKİ ÇERÇEVE” ÇALIŞTAY RAPORU

Ankara, 5-6 Mart 2016 (I)-11 Şubat 2017(II)

"Okul Sosyal Hizmet Uzmanı Mesleki Çerçeve Raporu"na ulaşmak için tıklayınız...