SHUDER YAYINLARI

Genel Merkez Yayınları


1- Küçükkaraca, Nilgün. Yurtdışından Geri Dönüş: Çalören Örneği. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 1998.

2- Karataş, Kasım. Genç işsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No. 2, Ankara, 1996.

3- Karataş, Kasım (Yay.Haz.). 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi. Ankara, 26-28 Mayıs 1994. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.3, 1997.

4- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Merkezi, Cenevre. “İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet” Sosyal Hizmet Okulları ve Sosyal Hizmet Mesleği İçin Bir Kılavuz. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.4, 2004.

5- Karataş, Kasım (Ed.). 5. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler. Ankara, 21-23 Mayıs 1999. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.5, 2002.

6- Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.6, 2001-2004.

7- Duyan, Veli (Çeviren). “Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları” BM Sözleşmesi Profesyonel Eğitim Kitabı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.7, Eylül 2004.

8- Sanal Bir Gezi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 2004.

9- Acar, Hakan, Yüksel Baykara-Acar, Sema Buz, Elvan Acar, Fulya Çay, Sona Çınar, Murat Girgin, Nasip Karacık, Aydın Kılıç ve Nilgün Küçükkaraca (Yay.Haz.). 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Küreselleşme Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler. Ankara, 20-22 Mayıs 2004. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.9, 2004.

10- Sayar, Özge Özgür. Mahmut Özbulut ve Nilgün Küçükkaraca. Özürlülerle Toplumsal Bütünleşmeye Bir Adım. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yayını, No.10, 2008.

11- Dönümcü, Şadiye. Sema Kut & Sosyal Hizmet “Yaşamla Bütünleşen Bir Mesleğin Öyküsü”. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.11, Ordem Matbaası, Aralık 2004.

12- Tufan, Beril ve Duyan Veli. Prefabrik Konutlarda Depremzede Olmak. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.12, Temmuz 2008.

13- Cılga, İbrahim. Aile Mahkemelerinde Çalışma Yöntemi. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, 2008.

14-Erbay, Ercüment. Çocuk İşçi Olmak. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.14, 2008.

15- Kara, Gülay Şahin, Veli Duyan. “Yaşlılık ve Anılar” Grupla Sosyal Hizmetin Yaşlıların Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumuna Etkisi. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.15, Ocak 2010. 16- Duyan, Veli. Sosyal Hizmet “Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.15, Kasım 2010. Aydınlar Matbaacılık.

16- Duyan, Veli. Sosyal Hizmet "Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri". Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yayını, No.16, Kasım 2010. Aydınlar Matbaacılık.

17- Duyan, Veli, Esra Çalık (Çevirenler) İnsan Haklarının Karşılanmasında Sosyal Hizmet Uygulaması Standartlar. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.17, Aralık 2010.

18- Duyan, Veli, Özge Özgür Sayar ve Mahmut Özbulut. Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar İçin Bir Rehber. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 2008.

19- Yalazan, İrem Coşansu, Neşe Şahin, Nuran Ceylan (Özetleyenler). Sosyal Hizmet Mesleği ve Mültecilere Yönelik Hizmetler-El Kitabı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, 2003. Evin Yayıncılık-Ordem Matbaası.

20- Acar, Hakan, Arzu İçağasıoğlu Çoban. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 20.Yılında “Türkiye’de Çocuk Hakları”. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Aralık 2010, Maya Akademi Yayını.

21-Turan, Nihal. Veli Duyan (Ed). “Birey ve Aileler ile Sosyal Hizmet”. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.21, 2012

22- Akgün, Ufuk. Sanal Bir Gezi "Engelli Yaşamak Zor". Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 2001.

23- Tarımeri, Nihat. Çocuk Koruma(ma) Kanunu 3 "Çocuk/Gençlik Ceza Adalet Uygulamasında Kısasa Kısas Yaklaşımı: Ceza Sorumluluğu ve Yanlış İşlevselleştirilen Sosyal İnceleme Raporuna Karşılaştırmalı Bir Bakış". Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No.24, Vizyon Kırtasiye, 2015.

24- Karataş, Kasım (Editör). 7.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: 21.Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye? Ankara, 15-16 Nisan 2011. 2 Cilt. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No:23, Vizyon Kırtasiye, 2015.

25- Duyan, Veli(Çev). Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları: BM Sözleşmesi Profesyonel Eğitim Kitabı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2004.

26- Çoban, Arzu İÇAĞASIOĞLU, Bülent KARAKUŞ, Abidin ÖZDEMİR, Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Mehmet Can AKTAN. 8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler. Ankara, 15-16 Nisan 2016. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No:28, SABEV, Özbay Matbaası, 2017.


Şube Yayınları:

1- Daştan, İlyas Ali. Kadına Şiddetin Kısır Döngüsü. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Mattek Matbaacılık.

2- Demiröz, Filiz (Raporlaştıran). “Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi” AB-TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı Programı. İzmir: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, 2007.

3- Kümbetoğlu, Belkıs (Proje Yürütücüsü). "Güvenli Bir Hayat Var Projesi Mevcut Durum Analizi Raporu” Kocaeli: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi Yayını, 2015

  • SHUDER yayınlarını Genel Merkezimiz ve Şubelerimizden temin edebilirsiniz.