18- ŞANLIURFA:

Adı Soyadı

E-posta

Telefon

Evren ASLAN

(Başkan)

evrenaslan79@gmail.com

0530 174 70 60

Rezan YAVUZ

(Sekreter)

anewrezene@hotmail.com

0545 213 12 15

Fırat EYREK

(Sayman)

frteyrek63@gmail.com

0542 540 92 26

Aysel ASLAN

(Üye)

aysl.aslan21@gmail.com

0545 794 56 83

İffet GAZİ

(Üye)

iffetgazi@gmail.com

0543 853 82 07