GENEL MERKEZ:
 

Fikri AKBİN Genel Başkan

Fatma YÜKSEL Genel Bşk. Yrd.

Süleyman KAÇMAZ Genel Sekreter

Ergin BALCI Genel Örgütlenme Sekreteri

İsmail ARSLAN Genel Mali Sekreter

Ahmet Cemil ÖLÇER Genel Eğitim Sekreteri

Mehmet Can AKTAN Genel Hukuk Sekreteri

Abdullah ÖZBAY Genel Sosyal Kültürel İşler Sekreteri

Merve Deniz PAK Genel Basın Yayın Sekreteri