TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UZMANI SAYILARI ve

İSTİHDAM AÇISINDAN DURUMLARI

TÜRKİYE’DE SOSYAL ÇALIŞMACI KADROSU VE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANI SAYISI

SHU/SOSYAL ÇALIŞMACI SAYISI

 • Toplam Mezun Sayısı

6150

 • Kamu Kurumlarında Görev Yapan Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı Sayısı

4625

 • Özel Kuruluşlarda/STK’larda Görev Yapan Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı Sayısı

350 (Tahmini)

 • Diğer (Emekli, Vefat, Boş, Çeşitli Vb.)

1175 (Tahmini)

Kaynak: SHUDER adına derleyen Bülent KARAKUŞ (Mayıs 2015). Toplam mezun sayısı Türkiye’deki sosyal hizmet okullarının mezun sayıları toplamından derlenmiştir. Kamu kurumlarındaki sayılar Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumların verilerinden derlenmiştir.

TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UZMANI İSTİHDAMININ KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

KURUM ADI

SHU/SOSYAL ÇALIŞMACI SAYISI

 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Merkez 82, Taşra 2299)

2381

 • SAĞLIK BAKANLIĞI (Merkez 40, Kamu Hastaneleri Kurumu 737, Halk Sağlığı Kurumu 160, İlaç Eczacılık Kurumu 1)

938

 • ADALET BAKANLIĞI (Ceza İnfaz Kurumları 182, Denetimli Serbestlik 80, Aile Mahkemesi 133, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 54)

449

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü Bağlı Birimleri 31, Göç İdaresi Başkanlığı Taşra 45)

76

 • ÜNİVERSİTELER

98

 • MAHALLİ İDARELER / BELEDİYELER

80

 • GENÇLIK VE SPOR BAKANLI (YURT-KUR 73, Diğer Genel Müdürlükler 2)

75

 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (İl Müdürlükleri)

54

 • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Komutanlıklar, Hastaneler Vs)

30 Tahmini

 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

24

 • KIZILAY

7

 • TBMM

6

 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (RAM)

3

 • KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

1

 • GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

1

 • SAYIŞTAY

1

 • DEVLET SU İŞLERİ

1

 • DİĞER KAMU KURUMLARINDA FARKLI KADROLARDA GÖREV YAPAN (Yönetici, Öğretmen, Memur vs.)

400 (Tahmini)

 • ÖZEL SEKTÖRDE /PROJELERDE GÖREV YAPAN

250 (Tahmini)

 • STK’LARDA GÖREV YAPAN

100 (Tahmini)

TOPLAM

4975

Kaynak: SHUDER adına derleyen Bülent KARAKUŞ (Mayıs 2015). Kamu kurumlarındaki sayılar Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumların verilerinden derlenmiştir.


DÜNYA’DA SOSYAL HİZMET UZMANI SAYILARI

- IFSW Dünya (Global) Ağına Afrika’dan 24, Asya Pasifik’ten 27, Kuzey Amerika’dan 2, Latin Amerika ve Karayipler’den 15, Avrupa’dan 35 üye ülke bulunmaktadır.

- Dünya’da IFSW Global Ajanda (Mart 2012) verileri uyarınca, 90 ülkede 750.000'in üzerinde sosyal hizmet uzmanı bulunmaktadır.


- A.B.D.'de Okul sosyal hizmeti özelinde; (Çalışma Ofisi 2012 verilerine göre) toplamda 285,700 okul sosyal hizmet uzmanı bulunmakta olup bunların 37,050'si İlköğretim ve Ortaöğretim kademesinde görev yapmaktadır.


İlaveten, 2022 İstihdam Projeksiyonuna göre okul sosyal hizmet uzmanı oranının A.B.D.'de %19 artması (yaklaşık 43,100 SHU'ya karşılık geliyor) beklenmektedir. Okul sosyal hizmetinin uluslararası haritası bakımından (International School Social Work Map) şu link incelenebilir: http://sbs.mnsu.edu/socialwork/schoolswcertificate/international/

-IFSW Avrupa Ağı verilerine göre ise ağa üye 35 ülkeden 170.000 SHU bulunmaktadır (Kaynak: IFSW 2015)


- İngiltere'de 16 ayrı dalda sağlık ve bakım profesyoneli olup SHU'lar bunlardan birisi olup 1 Mayıs 2015 itibariyle 88,726 SHU mevcuttur. (Kaynak: http://www.hcpc-uk.org/aboutregistration/professions/index.asp?id=18) Bununla birlikte Büyük Britanya Krallığı toplamında 120.000 SHU bulunmakta olup bunların 20.000’i meslek örgütüne üyedir. (Kaynak: IFSW İskoçya Delegesi-2016).

- İspanya’da 33 adet sosyal hizmet eğitimi veren okul bulunmakta olup mezunların meslek örgütüne üyeliği zorunludur. Buna rağmen toplam 18.000 mezun SHU’nın 14.000’i meslek örgütüne üyedir. Diğer 4000 SHU farklı alanlarda görev yapmaktadır. (Kaynak: IFSW İspanya Delegesi-2016).

- Hırvatistan’da 2000 SHU bulunmakta olup SHU’larının meslek odasına üye olması zorunludur, meslek odası yanında meslek derneği de bulunmaktadır. (Kaynak: IFSW Hırvatistan Delegesi-2016).

- İzlanda'da toplam 657 SHU bulunmakta olup bunların %7’si erkek, %93’ü kadındır. 320.000 civarında nüfusa sahip olan İzlanda’da 2000’li yıllara kadar yılda 15 SHU mezun olurken 2000’li yıllarda bu sayı önce yıllık 30’a, daha sonra ekonomik kriz sonucu oluşan sosyal sorunlar nedeniyle yıllık mezun sayısı 45’e çıkarılmış ancak bu mezunların istihdam sorunu yaşanınca yıllık mezun sayısı 30’a düşürülmüştür. (Kaynak: IFSW İzlanda Delegesi-2016).

- İsviçre'de sosyal hizmet alanında çalışan 113.000 kişi bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 75.000'i sosyal hizmet diplomasına sahiptir. İsviçre'deki sosyal hizmet uzmanları derneğinin 3.700 üyesi bulunmaktadır. (Kaynak: Avenir Social-2015)

- Ermenistan’da lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden ayrılmasından sonraki süreçte 1996 yılında başlamış olup 6 adet okul bulunmaktadır. Bu okullar yılda yaklaşık 200 SHU mezun vermektedir. Ancak sosyal hizmetler alanında geçmişten gelen uygulamalar ışığında genelde farklı meslek gruplarından yaklaşık 4000 personel görev yapmakta, sosyal hizmet mezunları bu nedenle çoğunlukla özel sektörde görev yapmak durumunda kalmaktadır. Tahminen 1500 civarında SHU bulunmaktadır. (Kaynak: IFSW Ermenistan Delegesi-2016).

- İsveç’te sosyal hizmet uzmanları ayrı bir örgütlenme yerine benzer meslek gruplarıyla birlikte sendikal örgüte üyedirler.

- Batı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’deki psikiyatrik hizmetlerde 100.000 kişiye düşen insan gücü; Almanya 477, Danimarka 7, Hollanda 176, İngiltere 58, İtalya 6.4, Türkiye 1, Yunanistan 56. Kaynak: World Health Organization (2005) Mental Health Atlas: 2005. Revised Edition. Mental Health: Evidence and Research Department of Mental Health and Substance Abuse World Health Organization, Geneva.

(Kaynak: Çeşitli kaynaklardan SHUDER adına Bülent KARAKUŞ ve Mehmet Can AKTAN tarafından derlenmiştir.)