SOSYAL HİZMET UZMANLARININ

SOSYAL HİZMET UZMANI / SOSYAL ÇALIŞMACI KADROLARINDA

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı;

Merkez

Bakanlık

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

Strateji Geliştirme Başkanlığı,

AB ve Dış İlişkiler Dairesi,

Eğitim ve Yayın Dairesi,

Diğer merkezi birimler.

Taşra Kuruluşları

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,

Aile ve Sosyal Politikalar İçe Müdürlüğü,

Sosyal Hizmet Merkezi,

Çocuk Destek Merkezi,

Çocuk Yuvası,

Yetiştirme Yurdu,

Sevgi Evi,

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

Aktif Yaşam Merkezi,

Huzurevi,

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri (Çocuk Evi, Umut Evi, Yaşlı Yaşam Evi),

Kadın veya Erkek Konukevi,

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi,

Darülaceze,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb. Kuruluşlar,

Özel ve Diğer Kamu Sosyal Hizmet Kuruluşları (Aile Danışma Merkezleri,

Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Engelli Bakım Merkezi, Huzurevleri, Yaşlı

Bakım Merkezleri vb.).

 • Sağlık Bakanlığı;

Merkez

Bakanlık

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Taşra

İl Sağlık Müdürlüğü,

İlçe Sağlık Müdürlüğü,

Hastaneler (Servisler, Sosyal Servis, Hasta ve Çalışan Hakları, Evde Sağlık ve Evde Bakım Birimi vb.),

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM),

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)

Uyuşturucu Madde Tedavi Merkezi (UMATEM)

Aile Sağlığı Merkezi,

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,

Özel Diyaliz Merkezleri vb.

 • Adalet Bakanlığı;

Merkez

Bakanlık

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü,

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

Mağdur Hakları Dairesi,

Eğitim Dairesi,

Adli Tıp Kurumu,

Adalet Akademisi,

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı,

Arabuluculuk Daire Başkanlığı,

Taşra

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri,

Ceza ve Tutukevleri,

Islahevleri,

Çocuk Eğitim Evi,

Savcılık Çocuk Görüşme Odaları,

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri,

Çocuk Mahkemeleri,

Aile Mahkemeleri.

 • İçişleri Bakanlığı;

Merkez

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Jandarma Genel Komutanlığı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Taşra

İl Emniyet Müdürlüğü,

İlçe Emniyet Müdürlüğü,

Çocuk Şube Müdürlüğü,

Göç İdaresi İl Müdürlüğü,

İl Özel İdaresi,

 • Belediyeler

Merkez

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Bağlı kuruluşlar

Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, yoksul vb. dezavantajlı gruplarla ilgili kuruluşlar

(kreş, huzurevi, kadın konukevi vb.)

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Merkez

Taşra

İl Müdürlüğü

 • Milli Eğitim Bakanlığı;

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,

Okullar,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

 • YÖK/Üniversiteler;

Merkez

Bağlı birimler

Sosyal hizmet bölümleri,

Tıp fakültesi hastaneleri,

İdari bölümler,

Mediko-sosyal bölümleri,

Sağlık, spor ve kültür dairesi vb.

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Merkez

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Yurtkur Genel Müdürlüğü

Taşra

Bölge müdürlükleri,

Yurtlar,

Gençlik Merkezleri,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

Sosyal Güvenlik Kurumu,

İş Kurumu,

Yurtdışı Teşkilatı

 • Milli Savunma Bakanlığı;

Merkez

Genel Kurmay Başkanlığı,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Taşra teşkilatı

Askeri Hastaneler,

Rehabilitasyon Merkezleri.

 • Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü

Merkez ve taşra teşkilatı, bölge müdürlükleri.

 • Kamu Denetçiliği Kurumu
 • Kızılay merkez ve taşra teşkilatı
 • TBMM ve bağlı kuruluşlarında (Kreş vb.)
 • Sayıştay
 • Kalkınma Bakanlığı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri

 • Devlet Personel Başkanlığı.
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri
 • Kamu ve özel sanayi kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları/Dernekler/Vakıflar.
 • Uluslararası kuruluşlar ve örgütler ile Türkiye Temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları (UNİCEF, UNDP vb).

Kaynak: SHUDER adına ilgili kurum ve kişilerden derleyen Bülent KARAKUŞ (Ocak 2016).