SHUDER KOMİSYONLARI

1. Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu

2. Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Sultan Karataş

3. Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Fayık Yurtkulu, Ergin Balcı, Abdullah Özbay

4. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Çiğdem Karahan, Tülin Kunar, Esin Polat, Bülent Karakuş

5. Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Abdullah Özbay 

6. Adli Sosyal Hizmetler/Hukuk Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu 

7. Sağlık (Tıbbi/Psikiyatrik Sosyal Hizmetler vs.) Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Fayık Yurtkulu

8. Sosyal Yardımlar ve Sosyal Güvenlik Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Erdal Bozkurt

9. Avrupa Birliği ve Dış İşler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Mehmet Can Özkaya

10. Mesleki Eğitim Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu, Tülin Kunar, Esin Polat, Ahmet Cemil Ölçer

11. Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Mehmet Can Özkaya, Fayık Yurtkulu

12. Afet ve Kriz Yönetimi Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Tülin Kunar

13. Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Çiğdem Karahan, Esin Polat

14. Orduda Sosyal Hizmet Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Abdullah Özbay, Mehmet Can Özkaya

15. Öğrenci ve Gençlik Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Ergin Balcı, Mehmet Can Özkaya

16. Kurumsallaşma (Oda Kanunu/Mesleki Standartlar vs) Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Abdullah Özbay, Esin Polat, Zeynep Mutlu

17. Basın, İletişim, Web, İnternet/Sosyal Medya Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Ekrem Uca, Mehmet Can Aktan, Mehmet Can Özkaya

18. Proje Geliştirme Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Mehmet Can Özkaya, Zeynep Mutlu

19. Kültür Sanat Ve Sosyal İşler Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu, Derya Yelekçi, Tülin Kunar, Esin Polat, Çiğdem Karahan, Ergin Balcı, Aygül Kılıç, Cevat Üstün

20. İnsan Hakları Komisyonu: Rahmiye Bozkurt, Abdullah Özbay

"Dernek Yeri Alma Komisyonu":  Rahmiye Bozkurt, Abdullah Özbay, Esin Polat, Abidin Özdemir, Çiğdem Karahan, Tülin Kunar, Zeynep Mutlu, Ergin Balcı, Mehmet Can Özkaya, Fayık Yurtkulu

Not: Komisyonların katılımcı üyelerle birlikte şubelerce işletilmesi ve şubelerce her komisyon için genel merkeze koordinatör isim bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede komisyon çalışmalarına katılmak isteyen meslektaşlarımızın bağlı bulundukları Şubeye müracaat etmesi gerekmektedir.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİNİN DAHİL OLDUĞU PLATFORMLAR

IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu): Rahmiye Bozkurt, Mehmet Can Özkaya, Abdullah Özbay, Umut Yanardağ, Mehmet Can Aktan

Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Birliği: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu, Esin Polat

Çocuğa Karşı Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Gençlik Ağı: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu, Abidin Özdemir

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu, Fayık Yurtkulu, Kenan Topçu, Ergin Balcı

Çocuk Gelinlere Hayır Platformu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi: Rahmiye Bozkurt, Yaşar Çavdar Kolbüken, Esin Polat, Mehmet Can Özkaya

Haklı Kadın Platformu: Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Çiğdem Karahan, Sultan Karataş

Sağlık Çalışanları Platformu: Rahmiye Bozkurt, Fayık Yurtkulu

Çocuk Alanında Çalışan Ağların Güçlendirilmesi/Çocuk Hakları Ağı Güçlendirme Projesi: Rahmiye Bozkurt, Zeynep Mutlu