SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

14. DÖNEM (2015-2017) FAALİYET RAPORU

01 NİSAN-31 ARALIK 2015

Yönetim Kurulu

Derneğimizin Genel Merkez 13.Olağan Genel Kurulu 28.03.2014 tarihinde Ankara’da yapılmış ve ardından yapılan 02.04.2015 tarihli ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur:

1.

Zeynep MUTLU

Genel Başkan

2.

Doç.Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ

Genel Başkan Yardımcısı

3.

Sultan ÇAMUR KARATAŞ

Genel Sekreter

4.

Abidin ÖZDEMİR

Genel Sayman

5.

Mehmet Can ÖZKAYA

Veznedar

6.

Kenan TOPÇU

Üye

7.

Bülent KARAKUŞ

Üye

8.

Umut YANARDAĞ

Üye

9.

Çağrı SEVİN

Üye

Genel Çalışmalar

1. Yeni yönetim kurulumuzca bir bildiri hazırlanarak yönetim kurulumuzun önümüzdeki sürece ilişkin öncelikleri, hedefleri ve çalışma prensipleri üyelerimizle paylaşılmıştır.

2. Meslektaşlarımızın ve yakınlarının kayıplarına ilişkin taziye, duyuru vb. çalışmalar düzenli olarak yapılmıştır.

3. Meslektaşlarımızın mesleki ve sosyal başarıları paylaşılarak, kutlama, destek ve motivasyon katkısı sağlanmıştır.

4. Mesleğimizle ve ülkemizle ilgili özel ve önemli günlerde açıklamalar yapılmıştır.

5. Dernek beyannamesi, şifre vb. gerekli dernek işlemleri zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmıştır.

6. Mesleğimize karşı yapılmış olan hukuk dışı her uygulamaya karşı dava açılmıştır.

7. Dernek olarak taraf olduğumuz platformlar ve ağların toplantı ve etkinliklerine katılınmış, eylemlerine destek verilmiştir.

8. Sosyal Hizmet Alanında Çalışan Profesyonellerle ve meslektaşlarımızın da bulunduğu CİF’le işbirliği yapılması, faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla genel merkezimiz faaliyetler için kullanılmıştır.

9. Üyelerimizle daha yakın işbirliği ve Derneğimizin faaliyetlere katılım potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla yönetim kurulunda bulunmayan üyelerimizin de Derneğimiz adına faaliyetlere katılımı ve görevlendirilmesi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen Çalışmalar/Faaliyetler

1. 28 Mart 2015 tarihinde Ankara’da genel kurul öncesi Derneğimizce Şubeler Çalıştayı yapılmıştır. Çalıştaya Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri ve Şube Yöneticilerimiz katılmıştır.

2. 2 Nisan 2015 tarihinde Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği çerçevesinde, “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı” kapsamında 11 ilde düzenlenmiş olan “Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri” sonuncu paylaşım toplantısına, Derneğimiz adına Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

3. 6 Nisan 2015 tarihinde yönetim sürecimizde duyarlı olacağımız ve yapacağımız işlere yönelik hazırlanan basın bildirisi üyelerimize ve kamuoyuna deklare edilmiştir.

4. 6 Nisan 2015 tarihinde değerli bilim insanı Hocamız Prof. Dr. İbrahim CILGA’nın son ders törenine, Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

5. 7 Nisan 2015 tarihinde Okul Sosyal Hizmeti ile ilgili çalışmalarımız ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz hakkında üyelerimiz ve kamuoyuna bilgi verilmiştir.

6. 11 Nisan 2015 tarihinde, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mülteciler ve Sorunları Çalıştayına Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

7. 14 Nisan 2015 tarihinde Dernek merkezimizde gerçekleştirilen Çocuğa Yönelik Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) toplantısına, Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

8. 14 Nisan 2015 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çocuk Hakları İlerleme Raporu 2. Toplantısına, Genel Başkan Zeynep Mutlu Katılmıştır.

9. 15 Nisan 2015 tarihinde SHUDER adına Genel Başkan Zeynep MUTLU, Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KARAKUŞ tarafından Anıtkabir ziyaret edilmiş, Mozoleye çelenk konulmuş ve Anı Defteri yazılmıştır.

10. 20-21 Nisan 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Forumu”na Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

11. 22 Nisan 2015 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün AB Programı eş-finansmanı ile Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der) ortaklığında yürütülen “Mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi –uluslararası ile ulusal ve yerel arasında bağlantı kurmak” başlıklı projenin yürütme kurulu toplantısına Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

12. 25 Nisan 2015 tarihinde Kocaeli Şubemiz tarafından yürütülen “Güvenli Bir Hayat Var” adlı projenin, Sakarya İlinde gerçekleştirilen “Medya’da Kadın İmgesi Çalıştayı”na Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

13. 29 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Aile Planlaması Vakfınca düzenlenen “Kadın Sağlığı Çalıştayı”na, Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

14. 29 Nisan 2015 tarihinde Sincan Yetiştirme Yurdunda kalmakta olan çocukların birbirlerine uyguladığı şiddet üzerine, CNN Türk TV, Halk TV Radyo ve Haber Türk Radyo’ya canlı bağlantılarla Derneğimiz adına Genel Başkan Zeynep MUTLU konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

15. 30 Nisan 2015 tarihinde Sincan Yetiştirme Yurdunda çocukların birbirlerine uyguladığı şiddet üzerine basın açıklaması düzenlenmiş olup, basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

16. 1 Mayıs 2015 tarihinde yönetim kurulu üyeleri ve öğrencilerle birlikte 1 Mayıs kutlamalarına katılınmıştır.

17. 7 Mayıs 2015 tarihinde TRT 1 Radyosu Kent ve Yaşam programında, Genel Başkan Zeynep MUTLU çocuklarda ve gençlerde madde kullanımı konusunda Derneğimiz adına konuşma yapmıştır.

18. 8 Mayıs 2015 tarihinde Ankara İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bilinç Oluşturma Semineri”ne, Derneğimiz adına Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

19. 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Cihan AYDIN’ın koordinatörlüğünde 1. Sosyal Hizmet Öğrenci Kongresi İstanbul’da gerçekleştirilmiştir ve Genel Başkan Zeynep MUTLU derneğimiz adına bir konuşma yapmıştır.

20. 12 Mayıs 2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca AB desteğiyle Ankara’da gerçekleştirilen “Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Projesinin” kapanış toplantısına Genel Sekreter Sultan Çamur KARATAŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

21. 14-16 Mayıs 2015 tarihlerinde, Sosyal Pediatri Derneği ve Uluslararası Sosyal Pediatri Derneği(ISSOP)’nin işbirliği ile Ankara’da gerçekleştirilen ‘Kanıta Dayalı Sağlam Çocuk İzlemi’ konulu Sempozyuma, Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KARAKUŞ, önceki Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve üyelerimiz Sultan SAKINCI KARAKUŞ, Haşim KİRAZ, Aykut Can DEMİREL, Gülten KANTAŞ, Rahmiye BOZKURT ve Erdal BOZKURT katılmışlardır.

22. 16 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan Sivil Toplum Diyaloğu Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı Projesine, Derneğimiz adına konuşmacı olarak Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

23. 17 Mayıs 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Makarna Gününe, Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

24. 21 Mayıs 2015 tarihinde ASPB ile Deniz Feneri arasında imzalanan protokol nedeniyle basın açıklaması hazırlanmış, basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

25. 21 Mayıs 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Staj Çalıştayı ve Ant İçme Törenine, Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

26. 22 Mayıs 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin araştırma poster bildiri sunum törenine, Dernek adına Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU katılmıştır.

27. 24 Mayıs 2015 tarihinde, bugüne kadar derneğimizce açılmış olup, devam eden davalar ile açılması planlanan davalara ilişkin çalışma derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Bülent KARAKUŞ tarafından yapılmış ve Hukuk Komisyonu kurulması için çağrı yapılmıştır.

28. 1 Haziran 2015 tarihinde TRT Radyo 1’de Kent ve Yaşam programına, Deneğimiz adına Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır. Aile içi şiddet ve koruyucu önleyici önlemler konusunda konuşma yapmıştır.

29. 02 Haziran 2015 tarihinde Başkent Üniversitesi BÜKÇAM tarafından yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İyi Uygulamalar Toplantısı"na Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Genel Sekreter Sultan Çamur KARATAŞ katılmıştır.

30. 8 Haziran 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Tematik Çalışma Grubu toplantısına, Derneğimiz adına Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

31. 9 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Şubemizin ortak olduğu “Güvenli Bir Hayat Var” projesinin Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayına, Derneğimiz adına Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

32. 10 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün AB Programı eş-finansmanı ile Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der) ortaklığında yürütülen “Mevcut çocuk hakları ağlarının çocukların sesi olarak harekete geçmesi için güçlendirilmesi –uluslararası ile ulusal ve yerel arasında bağlantı kurmak” başlıklı projenin “Çocuk Danışma Grubu” ve ardından yürütme kurulu toplantısına Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

33. 10 Haziran 2015 tarihinde Dernek merkezimizde gerçekleştirilen Çocuğa Yönelik Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) Koordinasyon Kurulu toplantısına, Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

34. 10-11 Haziran 2015 tarihinde Kadın Dostu Kentler Programı “Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı”na, Derneğimiz adına Sultan Genel Sekreter ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

35. 11 Haziran 2015 tarihinde ASPB Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının yerine Getirilmesi-izlenmesi amacıyla kurulan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına, Derneğimiz adına Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

36. 12 Haziran 2015 Tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneğinin “Etiketsiz Eğitim Projesi” kapanış toplantısına, Genel Başkan Zeynep MUTLU, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

37. 17 Haziran 2015 tarihinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi Toplu İş Sözleşmesi Çalıştayı Sonuçları Değerlendirme Toplantısına, Derneğimiz adına Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

38. 19 Haziran 2015 tarihinde Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Paydaş Toplantısına, Derneğimiz adına Genel Sekreter Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

39. 19 Haziran 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Mezuniyet Törenine, Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmış ve genç meslektaşlarımıza Mezuniyet Andını okutmuştur.

40. 22 Haziran 2015 tarihinde Çocuğa Yönelik Cinsel ve Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) Koordinasyon Kurulu olarak, Bu ağın Avrupa ayağı olan ECPAT’tan gelen konuğa SHUDER genel faaliyetleri ve ağ içindeki katkıları hakkında Zeynep MUTLU tarafından bilgi verilmiştir.

41. 23 Haziran 2015 tarihinde Çocuğa Yönelik Cinsel ve Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) Turizm ve Seyahatte Ticari Cinsel Sömürü Türkiye Raporu Paneline, Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

42. 24 Haziran 2015 tarihinde Çocuğa Yönelik Cinsel ve Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) Çocukların Cinsel Korunması Eğitimine, Derneğimiz adına Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Derya YELEKÇİ katılmıştır.

43. 25 Haziran 2015 tarihinde 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Düzenleme Kurulu oluşturulmuş olup periyodik toplantılarla çalışmalarını sürdürmektedir. Doç. Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Gonca Polat, Dr. Seda ATTEPE ÖZDEN ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşmaktadır.

44. 26 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Mezuniyet Törenine, Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

45. 27 Haziran 2015 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR ile 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi ve Dernek olarak yapabileceklerimiz konusunda görüşme yapılmıştır. Görüşmeye Genel Başkan Zeynep MUTLU, Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent KARAKUŞ ve Umut YANARDAĞ katılmıştır.

46. Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü yeni Başkanı Prof.Dr.Sunay İL, Emekli olan akademisyenlerimiz Prof.Dr. İbrahim CILGA ve Prof.Dr.İlhan TOMANBAY ve önceki genel başkan yardımcılarımızdan yakınını kaybeden Serpil BARAN çeşitli tarihlerde yönetim kurulu üyelerimizce ziyaret edilmiştir.

47. 13 Temmuz 2015 tarihinde Adalet Bakanlığı “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı" çalışmaları kapsamında çeşitli kanun ve yönetmeliklerde yer alan "Sosyal Çalışma Görevlisi" tanımına ve sosyal çalışma görevlisi tanımı hakkında görüş ve önerilerimiz sorulmuş, hazırlanan rapor ilgili Başkanlığa iletilmiş ve meslektaşlarımızla da paylaşılmıştır.

48. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta gerçekleştirilen katliamı kınamak için basın bildirisi hazırlanmış olup, basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

49. 28 Temmuz 2015 tarihinde Yenimahalle Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Şube Müdürü Memnune UZUN ziyaret edilerek 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi için yapılabilecekler görüşülmüştür. Görüşmeye Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPCU ve Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

50. 29 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen “Çocuk Hakları” toplantısına, Derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcısı Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ ve önceki Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

51. 4 Ağustos 2015 tarihinde, Derneğimiz ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Okul Sosyal Hizmet Komisyonu okul sosyal hizmetinin kurumsallaşması çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM'i makamında ziyaret etmiştir. Ziyarete derneğimiz adına Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent KARAKUŞ, Mehmet Can AKTAN ve Komisyon Başkanı Prof.Dr. Nurdan DUMAN katılmıştır.

52. 11 Ağustos 2015 tarihinde Dernek Merkezimizde Avusturalya’dan meslektaşımız Ali Rıza KASAPGİL’in sunumuyla, “Stres Yönetimi ve Sosyal Hizmet” konulu seminer gerçekleştirilmiş, seminere derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

53. 14 Ağustos 2015’te çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ağı ile birlikte basın açıklaması yayınlanmıştır.

54. 19 Ağustos 2015 tarihinde, genel merkez ve şubelerimizce işletilecek olan komisyonlar ve çalışma gruplarının standardize edilerek, aktif hale getirilmesi amacıyla genel merkezimizce hazırlanan "Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Komisyon ve Çalışma Grupları Usulleri, İşleyiş ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

55. Milli Birlik ve Beraberlik Projesi olarak kamu erki tarafından tanımlanan, kamuoyunda ise çözüm süreci olarak bilinen sürecin kesintiye uğraması sonrası 21 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yapılmıştır.

56. Üyesi olduğumuz ve çalışmalarına etkin bir şekilde katıldığımız Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğinin de dahil olduğu Suruç Dayanışma Ağı çalışmalarına başlamış olup, Suruç'ta yaşanan terör saldırısın ardından olaydan etkilenenlere psikososyal çalışmalar Şanlıurfa Şubemiz ve diğer şubelerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

57. 24 Ağustos 2015 tarihinde 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi için Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem EROL ile görüşme yapılmış olup, görüşmeye Genel Başkan Zeynep MUTLU, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU, üyemiz Gül ERDOST ve adı geçen Belediyede görev yapan meslektaşımız Ozan YILDIZ katılmıştır.

58. 30 Ağustos 2015 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosuna farklı meslek gruplarından atama yapılmış olduğunun öğrenilmesi üzerine düzeltme için ÇSGB ile Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent KARAKUŞ görüşmüş ve Bakanlığa yazı da yazılmıştır.

59. 01 Eylül 2015 tarihinde Başkent TV, “Biz Bize Programı”na Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Genel Sekreter Sultan Çamur KARATAŞ katılarak, “kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yeni uygulamalar” konusunda değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

60. 4 Eylül 2015 tarihinde Genel Başkan Zeynep MUTLU, sosyal yardımların hizmet alımı ve protokoller ile STK’lara devri konusunda TRT Radyo 1’de programa katılmıştır.

61. 5-6 Eylül 2015 tarihinde İskoçya’da Edinburg şehrinde yapılan IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) -Avrupa ağı delege toplantısına ülkemizden Prof.Dr. Hakan ACAR ve Yrd.Doç.Dr. Gonca POLAT katılmıştır.

62. 9 Eylül 2015 tarihinde Dernek Merkezimizde Viyana’da Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalışmakta olan meslektaşımız Ramis DOĞAN’ın katılımı ile “Göç ve Sosyal Hizmet” konulu seminer düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ organize etmiş ve katılmıştır.

63. 16 Eylül 2015 tarihinde Çankaya Belediyesinin düzenlediği Kadın-Erkek Eşitliği toplantısına, Genel Başkan Zeynep MUTLU’nun sağlık sorunları nedeniyle Genel Başkan olarak Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

64. Hindistan'daki 6 farklı yerel sosyal hizmet uzmanları derneğinin bir çatı altında toplanıp bir üst kurul olarak uluslararası sosyal hizmet uzmanları derneğine üyelik başvurusunda bulunmasına istinaden yapılan oylamada Derneğimizin de olumlu görüşüyle Hindistan İFSW’ye üye olmuştur.

65. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden 2 öğrencinin son sınıf stajını derneğimizde yapması sağlanmış, kendilerine staj danışmanlığı yapılmıştır.

66. Genel Başkan Zeynep MUTLU’nun sağlık gerekçesiyle istifası 5 Ekim 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiş, yedek üye Mehmet Can AKTAN asil üyeliğe geçirilerek, yeni görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur:

1.

Bülent KARAKUŞ

Genel Başkan

2.

Sultan ÇAMUR KARATAŞ

Genel Başkan Yardımcısı

3.

Mehmet Can ÖZKAYA

Genel Sekreter

4.

Abidin ÖZDEMİR

Genel Sayman

5.

Mehmet Can AKTAN

Veznedar

6.

Kenan TOPCU

Üye

7.

Doç.Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ

Üye

8.

Umut YANARDAĞ

Üye

9.

Çağrı SEVİN

Üye

67. Yönetim kurulunun yeni görev dağılımı sonrasında yeni sürece ilişkin tekrar bildiri yayınlanarak, yönetim kurulumuzun önümüzdeki sürece ilişkin öncelikleri, hedefleri ve çalışma prensipleri üyelerimizle paylaşılmıştır.

68. 8 Ekim 2015 tarihinde ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı ve Gerontolog mesleklerine dair meslek standartları taslağına ilişkin Derneğimizin görüşü yazılı olarak bildirilmiştir.

69. 9 Ekim 2015 tarihinde, bir meslektaşımızla ilgili olarak derneğimize yapılan şikayete ilişkin Onur Kurulumuzca yapılan değerlendirme, şikayet sahibin iletilmiştir.

70. 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Katliamının duyulması ile birlikte Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak harekete geçilmiş, Dernek Merkezi açık tutulmuş, üyelerimiz acil kan ve diğer ihtiyaçlara yönlendirilmiştir. Katliamı kınayan basın bülteni hazırlanarak basına ve kamuoyuna duyurulmuştur. Süreç takip edilerek Genel Merkez ve Ankara Şube olarak Kriz Masasında görev alınmıştır. Kriz Masasında yapılan işler, yapılacak ve yapılması gereken işlerin değerlendirildiği toplantılar düzenlenmiştir. Gönüllü çalışmak isteyen sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalara yönlendirilmeleri sağlanmıştır. Broşür ve basın bültenleri hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

71. 12 Ekim 2012 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen Çocuğa Yönelik Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) toplantısına, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

72. 16 Ekim 2015 tarihinde Ankara katliamında üyelerini yitiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) taziye ve dayanışma ziyaretine gidilerek Konfederasyonun eş başkanlarıyla görüşülmüştür. Ziyarete derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Gülistan İYİDOĞAN katılmıştır.

73. 17 Ekim 2015 tarihinde Derneğimizin ev sahipliğinde Dernek Merkezimizde Afetlerde Psiko-sosyal Hizmetler Birliği (APHB) üyesi sivil toplum örgütleri ile Ankara Katliamı sonrası APHB olarak birliğin geleceği, yapılacak işler ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ, önceki Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve SHU Ayşe TEK katılmıştır.

74. 19 Ekim 2015 tarihinde Ankara katliamında üyelerini yitiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) taziye ve dayanışma ziyaretine gidilerek, genel başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşülmüştür. Ziyarete Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU katılmıştır.

75. 21 Ekim 2015 tarihinde Ankara katliamında üyelerini yitiren Türk Tabipler Birliği’ne taziye ve dayanışma ziyaretine gidilerek yönetim kurulu üyeleriyle görüşülmüştür. Ziyarete Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA katılmıştır.

76. 23 Ekim 2015 tarihinde, derneğimizin ekonomik anlamda desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Genel Merkez ve Ankara Şube yöneticileri ile üyelerimizin de katılımıyla Mali Komisyon oluşturulmuştur.

77. 23 Ekim 2015 tarihinde meslektaşlarımız ve ilgililerin daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla Sosyal Hizmet dergileri web sayfamıza yüklenmiştir.

78. 27 Ekim 2015 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen talep doğrultusunda, Derneğimizde Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN ve SHU Dilek ARSLAN’la kamu denetçiliği, sosyal hizmet uzmanlarının rolü, bilirkişilik, işbirliği ve benzeri konularda görüşme yapılmıştır. Görüşmeye Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU katılmıştır. Görüşmeye istinaden Kamu denetçiliği kurumuna ilişkin bilgi notu meslektaşlarımıza iletilmiştir.

79. 28 Ekim 2015 tarihinde Derneğimiz ev sahipliğinde Dernek Merkezimizde yönetim kurulu üyeleri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve farklı alanlardan üyelerimizin katılımı ile Meslek/Oda Yasası toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan kararla Meslek/Oda Yasası Çalışma Grubu oluşturulmuş ve 2015 yılı sonuna kadar Meslek/Oda Yasası Taslağı hazırlanarak, ardından yasalaşma süreci için girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır. Toplantıya yönetim kurulumuzdan Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyeleri Doç Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ ve Kenan TOPCU katılmıştır

80. 30 Ekim 2015 tarihinde derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ TRT Radyo 1’de “Hayatın Sesi Programına” konuk olarak katılmış ve “Yaşlılarımıza Yönelik Sosyal Hizmet Politikaları” konusunda konuşmuştur.

81. Turizmde Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerini Arttırma Projesi (TUYUP) kapsamında, Derneğimizce eğitim danışmanlık firması üzerinden davranış bilimleri eğitimi verilmesine ilişkin süreç Derneğimiz dışındaki nedenlerle yürütülemediği için süreç sonlandırılmıştır.

82. 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara'da Rixos Hotel'de Kaos GL Derneği tarafından düzenlenen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Avrupa Birliği, İngiltere Büyükelçiliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından desteklen "Uluslararası Cinsiyet, Çeşitlilik ve Sosyal İçerme Konferansı"na Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

83. 8 Kasım 2015’te Sosyal Hizmet Lisans Bölümlerinden akademisyenler arasında oluşturulan Sosyal Hizmet Okulları Birliğinin kuruluş sürecine destek verilmiştir.

84. 10 Kasım 2015 tarihinde Ankara Keçiören Belediyesinin “İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesinin İşgücü Piyasası Analizleri Çalıştayı”na, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve üyemiz Gürkan ÖZKAN katılmıştır.

85. 13 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da Derneğimizce Şubeler Çalıştayı yapılmıştır. Çalıştaya Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPCU ve Umut YANARDAĞ ile stajyerler Gülcan YILDIZ ve Serenat KESKİN, Konya Şube Başkanı Osman AKBABA, Eskişehir Şube Başkanı Recep AKÇELİK ve Yönetim Kurulu Üyesi Şenol OKSAL, Edirne Şube Başkanı Tamer TAHMAZOĞLU, Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif Nur YETİMOĞLU, Adıyaman Şube Başkanı Abdullah GÖKSU, Denizli Şube Başkanı Halit KARABULUT, Diyarbakır Şube Başkanı Serkan DELİDERE, Adana Şube Başkanı Kürşat KÖSTÜ, Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özden ÖZGÜNEL ve Van Şube Başkanı Mehmet Yavuz ŞEN katılmıştır.

86. 13-15 Kasım 2015 tarihleri arasında Uluslararası Af Örgütü tarafından Ankara’da düzenlenen “LBGTİ’lerin Çalışma Hakkı ve Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Ayrımcılık-1 / Sosyal Hizmet Uzmanları Tartışıyor” Çalışmasına Derneğimiz adına Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmış olup çalıştayda şubelerimize üye olan çeşitli illerden meslektaşlarımıza eğitim verilmiştir.

87. 14 Kasım 2015 tarihinde Dernek Merkezinde Sosyal İnceleme Raporu Yazma Eğitimi yönetim kurulu üyelerimizden ve akademisyen ve alanda görevli meslektaşlarımızdan oluşan bir ekip tarafından karşılık beklenmeksizin verilmiş olup hepsine teşekkür ediyoruz. Eğitimi derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ koordine etmiş olup sosyal hizmet lisans öğrencileri katılmıştır.

88. 16 Kasım 2015 tarihinde, Derneğimize bağlı Şube yöneticileri ve üyelerimizin de görüşleri alınarak oluşturulan Şubelere bağlı iller listesi güncellenmiştir.

89. 18 Kasım 2015 tarihinde 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresinin profesyonelce düzenlenmesi için Kongre Düzenleme Kurulunca karar verilmiş ve Literatür Turizm Seyahat A.Ş. ile görüşülmüştür.

90. 19 Kasım 2015 tarihinde ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce planlanmakta olan “Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğine” ilişkin değişiklikler kapsamında meslektaşlarımızın durumuna ilişkin, ilgili Genel Müdür Yardımcısıyla, derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ görüşmüş ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının zorunlu personel olması ve engelli başına istihdam edilecek meslek elemanı sayısının artırılmaması ve sosyal inceleme raporlarının SHU’lar tarafından hazırlanması için talepte bulunularak, yazılı öneri sunulmuştur.

91. 19 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Pembe Hayat, Translara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Mekanizmaları Çalıştayı-II”ye, Derneğimiz adına önceki genel sekreterimiz Esin POLAT katılmıştır.

92. 19 Kasım 2015 tarihinde bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Aynur DAĞDEMİR için Sağlık Platformu ile birlikte Basın Bildirisi hazırlanmış ve basın açıklamasına Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Gülistan İYİDOĞAN katılmıştır.

93. 20 Kasım 2015 tarihinde Dünya Çocuk Hakları Gününde Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Uluslararası Göç ve Türkiye’de Çocuğun Korunması: Göçmen Çocukların İhmal ve İstismarı Bağlamında Olgu Tartışmaları ve Öneriler Çalıştayı”na, Derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır

94. 22 Kasım 2015 tarihinde, derneğimizin de dahil olduğu Sağlık Çalışanları Platformu çerçevesinde diğer meslek örgütleriyle birlikte “Kadına Ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin” başlıklı bir basın açıklaması yapılmıştır.

95. 24 Kasım 2015 tarihinde Dernek olarak Öğretmenler Günü Kutlama mesajı hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

96. 25 Kasım 2015 tarihinde Beyaz TV, “Söylemezsem Olmaz” programında “kadına yönelik cinsiyetçi söylemler” konusunda derneğimiz adına önceki genel başkan Zeynep MUTLU canlı bağlantıya katılmıştır

97. 26 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Çocuklarla Güçlüyüz Projesinin açılış toplantısına Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

98. 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında, Sosyal Hizmet Sempozyumlarının 19 uncusu, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü ve Manisa Şubemizin organizatörlüğünde Manisa’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma derneğimiz adına Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU katılmıştır.

99. 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir ELÇİ için 30 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

100. 30 Kasım 2015 tarihinde Kocaeli Barosunun Kocaeli’nde düzenlediği 6248 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulama Sorunları ve Kurumlararası İşbirliği Paneli’ne, Derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

101. 30 Kasım 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) toplantısına, Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

102. 01 Aralık 2015 tarihinde İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, İsveç Sanat Konseyi, İsveç Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) ile işbirliği yapılan Genç Sesler projesinde, engelli çocukların yaşam, sağlık, eğitim, kültürel katılım haklarını tartışmayı ve bu çıktılardan farkındalık yaratmak ve savunuculuk çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanacak rapora katkı için Engellilik Yuvarlak Masa Toplantısına, Derneğimiz adına önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

103. 3 Aralık Engelliler Günü için Derneğimiz adına bir bildiri hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

104. 4 Aralık 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Bürosunun Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirdiği “Mültecilerin Korunması ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Koordinasyon” toplantısına, Derneğimiz adına Üyemiz SHU Şükran ÖZDOĞAN katılmıştır.

105. 5 Aralık 2015 tarihinde SHUDER olarak düzenlediğimiz 20. ve 40. Yıl Mezunları Yemeği ve Plaket Töreni Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Gülistan İYİDOĞAN ile mezunlarımız katılmıştır.

106. 7 Aralık 2015 tarihinde Genç Sesler Projesi içerisinde Ankara’da gerçekleştirilen “Çocuk Ombudsmanlığı” toplantısına, önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU katılmıştır.

107. 7-8 Aralık 2015 tarihlerinde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresinde (TODAİE) gerçekleşen “Yerel Yönetimlerde Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Çalıştayı”na, Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

108. 7-8-9 Aralık 2015 tarihlerinde ASPB ve UNİCEF işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirilen "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mültecilere Psiko-sosyal Destek ve Sosyal Uyum Çalışmaları için Koordinasyon ve Planlama Atölyesi" Çalıştay programına, Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU, önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU, Üyelerimiz Gürkan ÖZKAN ve Şükran DANIK ile Hatay Şube Başkanı Cemile GÜVERCİN katılmıştır.

109. 8 Aralık 2015 tarihinde Adana Sarıçam Kaymakamlığına meslekle alakasız bir bölümden (Bahçe Bitkileri) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alım ilanı yayınlanması üzerine, Derneğimiz adına BİMER’den ilgili birimlere yazı yazılarak, bu alımın gerekçesi, sorularak, düzeltilmesi ve Sosyal Çalışmacı alınması talep edilmiştir.

110. 8 Aralık 2015 tarihinde Çocukların Bedensel Cezalandırılması Paneline, Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve Hatay Şube Başkanı Cemile GÜVERCİN katılmıştır.

111. 9 Aralık 2015 tarihinde Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından Ankara Crowne Plaza Otel’de düzenlenen "Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye'de Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin Durumu" konulu Çalıştaya, Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

112. 10 Aralık 2015 tarihinde İnsan Hakları Günü ile ilgili Derneğimiz adına bir bildiri hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

113. 11 Aralık 2015 tarihinde, yeni atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Sema RAMAZANOĞLU’na mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Bakanlığın da hizmet alanlarına giren konularda görüş ve önerilerimizi iletmek üzere Derneğimiz adına Bakanlıktan randevu talebinde bulunulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan meslektaşlarımız (özlük hakları ve mesleki konumları başta olmak üzere) ile mesleğimiz ve hizmet alanlarına ilişkin Derneğimizin görüşleri yazılı olarak dosya halinde Bakanlık Makamına iletilmiştir.

114. 12 Aralık 2015 tarihinde genel merkez ve şubelerimizce düzenlenen sunum ve paylaşım toplantıları vb. faaliyetlerin belirli bir düzen ve standartta gerçekleşmesi amacıyla hazırlanan Sunum ve Paylaşım Toplantıları Yönergesi yönetim kurulu kararımızla da kabul edilerek yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

115. 14 Aralık 2015 tarihinde 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi organizasyonunun profesyonelce düzenlenmesi için Literatür Turizm Seyahat Eğitim A.Ş. firması ile protokol imzalanmıştır.

116. 14-15 Aralık 2015 tarihlerinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Tematik Çalışma Grubunca gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Kız Çocukları ve Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Çalıştayı”na, Derneğimiz adına Hatay Şube Başkanı Cemile GÜVERCİN ve üyemiz Şükran DANIK katılmıştır.

117. 16 Aralık 2015 tarihinde Türk Tabipler Birliğinde gerçekleştirilen taşeron çalışanların durumu, bölgede yaşanan sağlık hakkı ihlalleri, CEO’ların 3. yıl değerlendirmesi ve yıpranma payı konularının görüşüldüğü Sağlık Emek Birlikleri toplantısına, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA katılmıştır.

118. 18 Aralık 2015 tarihinde Çankaya Güzel Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilen Gündem Çocuk Derneği 10. Yıl Etkinliğine Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

119. 18 Aralık 2015 tarihinde Gür Kent Otelde gerçekleştirilen “Barış... En Çok Çocuklar İçin” Sempozyumuna Derneğimiz Adına Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

120. 19 Aralık 2015 tarihinde Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen “Türk Adalet Sisteminde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Çalıştayına Derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

121. 19 Aralık 2015 tarihinde Türk Psikologlar Derneğinde gerçekleştirilen, Çocuğu Karsı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı: “Olanlar karşısında sessizliği bozsak mı?" Savaş İstemiyoruz! Çocuklar Ölsün İstemiyoruz! Grup toplantısına Derneğimizi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ katılmıştır.

122. 21 Aralık 2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Kocaeli Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamera görüntüleri ile basına yansıyan, engellilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Genel Merkez ve Kocaeli Şubemizce ortak açıklama hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

123. 22 Aralık 2015 tarihinde derneğimiz adına Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA tarafından Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Adli Sosyal Hizmet Dersinde, adli sosyal hizmet sunumu ile derneğimize ilişkin tanıtım ve faaliyetlerimiz hakkında sunum yapılmıştır.

124. 22 Aralık 2015 tarihinde derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPÇU ile Doç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa KARAMAN’la görüşerek, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Bakanlığın da hizmet alanlarına giren konularda derneğimizin görüş ve önerilerini iletmişler, konuya ilişkin hazırlanan raporu dosya halinde sunmuşlardır. Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa KARAMAN, Sayın Bakanın talimatıyla görüşmeyi gerçekleştirdiğini, Derneğimizin görüş ve önerilerine ilişkin hususlarda üzerlerine düşeni yapmak istediklerini ve yapılabilecek çalışmaları rapor olarak Sayın Bakana ileteceğini ifade etmiştir.

125. Derneğimizle birlikte 100’e yakın örgütün imzaladığı “Çocuklar İçin Barış, Hemen Şimdi” başlıklı basın metni UNICEF önünde okunmuştur.

126. 23 Aralık 2015 tarihinde Türk Tabipler Birliğinde “Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları” konulu çalışmanın basın sunumuna derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

127. 28 Aralık 2015 tarihinde (CISST) Ceza İnfaz Sistemlerinde Sivil Toplum Derneğinin “Hapishaneler Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü” projesi kapanış programına Derneğimiz adına Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

128. 28 Aralık 2015 tarihinde, Türk Tabipler Birliğinin yeni yıl kokteyline derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

129. 28 Aralık 2015 tarihinde, Genel Başkan Yardımcımız Sultan ÇAMUR KARATAŞ’ın da Ankara Koordinatörü olduğu, Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) ve Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İletme Koopreatifi tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Projesinin kapanış toplantısına derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

130. 29 Aralık 2015 tarihinde, meslektaşlarımızın da üye olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri genel merkezimizi ziyaret etmiştir. Ziyarette meslektaşlarımıza ilişkin yapılabilecek çalışmalar görüşülmüş olup ziyarete derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

131. 29 Aralık 2015 tarihinde, derneğimizde Meslek Kanunu komisyonu çalışma grubuyla kanun taslağı ve süreçte izlenecek yola ilişkin toplantı yapılmıştır. Toplantıya derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

Şubelerle Çalışmalar

132. Genel merkezimizce Şubelerimizle iletişim içinde olunmuş ve ortak çalışmalar yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda genel merkez ve şube yöneticilerimizin üye olduğu mail grubu güncellenerek işletilmiş, 2 adet çalıştay yapılmış, şubelerimizin proje ve eğitimden yararlandırılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Eğitim

133. Üyelerimizin ve sosyal hizmet öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak üzere Dernek Merkezimizde aylık eğitimler kapsamında Sosyal İnceleme Raporu Eğitimi, Mobbing Temel Danışmanlık Kursu ve Mobbing İleri Danışmanlık Kursu, Madde Bağımlılığı ve Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Proje Eğitimi planlanmış, organizasyon ve hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Ancak bu eğitimlerden yeterli talep ve katılımın sağlandığı Sosyal İnceleme Raporu Eğitimi gerçekleştirilmiş olup eğitimi derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ organize etmiştir.

Yayınlar

134. Derneğimiz tarafında hazırlanan ve yayımlanan Sosyal Hizmet Dergisi’nin 2013 sayısı Kasım 2015’te e-dergi olarak elektronik ortamda web sayfamızda yayınlanmıştır. Dergi Yayın Kurulu; Dr. Gonca POLAT (Editor), Doç.Dr. Özlem Cankurtaran ÖNTAŞ (Başkan), Bülent KARAKUŞ (Üye), Mehmet Can ÖZKAYA (Üye), Abidin ÖZDEMİR (Üye), Kenan TOPÇU (Üye), Umut YANARDAĞ (Üye), Cihan AYDIN (Üye) ve Durdu Baran ÇİFTÇİ (Üye) den oluşmaktadır.

Kongre

135. 1959 Yılından bu yana 5 yılda bir Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen Ulusal Sosyal Hizmetler Konferanslarının 8 incisi kongre olarak 15-16 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olup 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresinin ana teması "Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler" olarak belirlenmiştir. Kongre için Derneğimizce oluşturulan Düzenleme Kurulu Doç. Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN ve Genel Başkan Bülent KARAKUŞ’un başkanlığında, Yrd.Doç.Dr. Gonca POLAT, Yrd.Doç.Dr. Seda ATTEPE ÖZDEN, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Veznedar Mehmet Can AKTAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPÇU, Umut YANARDAĞ, Çağrı SEVİN ve Ekrem UCA, Ankara Şube Başkanı Yaşar ÇAVDAR KOLBÜKEN, Ankara Şube Saymanı Fatih TOKSÖZ ve önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU, üyeler Cihan AYDIN ve Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ ile stajyer öğrenciler Gülcan YILDIZ ve Serenat KESKİN’den oluşmaktadır.

Sempozyum

136. 1995 yılından bu yana düzenli olarak Derneğimiz ve Üniversitelerimizce ortaklaşa gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Sempozyumlarının 19 uncusu, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü ile Manisa Şubemizin organizasyonunda 26-28 Kasım 2015 tarihinde Manisa’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ama teması “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının Ellinci Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek” olarak belirlenmiştir. Sempozyum sonunda önümüzdeki Sempozyumun Derneğimiz ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün işbirliğiyle Ankara’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Proje Çalışmaları

137. STK'lara yönelik projelere katılım sağlayarak, derneğimizin etkililiğini arttırmak amacıyla derneğimizde proje eğitimi verilip, proje komisyonu kurulması planlanmış, ön hazırlıklar yapılmış ancak yeterli müracaat olmaması sonucu projeler mevcut yapıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte proje çalışmalarına ağırlık verilmiş olup projeler ve sürece ilişkin kısa bilgiler şu şekildedir.

Hazırlık Sürecindeki Projeler:

138. Türkiye Felsefe Kurumunun başvuran/yürütücü Derneğimizin de ortak olarak yer aldığı ve 8 iştirakçinin bulunduğu Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerdeki Yolsuzluk Ve Diğer Etik Problemlerin Önlenmesi Projesi, AB Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulmuş, ön kabul ve kesin kabul almıştır. 19 Aralık 2015’te sözleşmesi imzalanana proje uygulaması Ocak 2016’da başlayacaktır. Projede derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPÇU, Umut YANARDAĞ ve önceki yönetim kurulu üyesi Gonca POLAT görev almıştır.

139. Turizmde Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerini Arttırma Projesi (TUYUP) kapsamında, Derneğimizce eğitim danışmanlık firması üzerinden 2015 ve 2016’da otel çalışanlarına davranış bilimleri eğitimi verilmesine ilişkin hazırlık ve eğitim programları hazırlanmıştır. Projede derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPÇU, Umut YANARDAĞ görev almıştır. Ancak derneğimiz dışındaki nedenlerle süreç sonlanmıştır.

140. Çalışan Güçlü Kadınlar Projesi AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında ÇSGB’na sunulmuş ve ön kabul sürecinden geçmiş olup tam başvurusu yapılmıştır. Projede derneğimiz adına önceki Genel Sekreter Esin POYRAZ görev almıştır.

Uygulanmakta Olan Projeler:

141. Var olan çocuk hakları ağlarının güçlendirilmesi – uluslararası deneyimin ulusal ve yerel deneyimin ilişkilendirilmesi amacıyla Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (ICC) tarafından hazırlanan ve Derneğimizle birlikte UNİCEF, PDRDER vb. iştirakçilerin yer aldığı Proje kabul edilmiştir. Proje açılışı Kasım 2015’te yapılmış olup 30 ay boyunca çeşitli illerde uygulanacaktır. Projede Derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan TOPÇU ve Umut YANARDAĞ görev almıştır.

Uygulanmış Olan Projeler:

142. S&G Derneğinin öncülüğünde yapılan Derneğimizin İştirakçi olduğu Yaşlıların Adil ve Ayrıma Uğramadan Bakımı İçin Araçlar projesi yaşlı hakları ve yaşlı bakımı konusunda eğitim çalışması yapılmasını öngörmüş ve Ekim 2015’te sonuçlanmıştır. Projede Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve önceki Genel Başkan Murat ALTUĞGİL görev almıştır.

143. Denizli Koruyucu Aile Derneğince gerçekleştirilen ve Derneğimizin iştirakçi olduğu Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı Projesi Ekim 2015’te sonuçlanmıştır. Projede Derneğimiz adına önceki Genel Başkan Murat ALTUĞGİL görev almıştır.

Platform Çalışmaları

Derneğimizin ortağı/üyesi olduğu platformlar çerçevesinde yürütülen çalışmalara (toplantı, faaliyet vb.) katkı ve katılımda bulunulmuş olup sözkonusu Platformlar ve Derneğimiz temsilcileri aşağıda sunulmuştur:

IFSW(Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu) ; Mehmet Can ÖZKAYA, Bülent KARAKUŞ

Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Birliği (APHB Protokolu); Mehmet Can ÖZKAYA, Bülent KARAKUŞ, Murat ALTUĞGİL, Umut YANARDAĞ

Çocuğa Karşı Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Gençlik Ağı; Abidin ÖZDEMİR, Kenan TOPÇU

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı; Kenan TOPÇU, Çağrı SEVİN

Kamu Harcamalarını İzleme ve Değerlendirme Platformu; Hakan ACAR, Bülent KARAKUŞ

Çocuk Gelinlere Hayır Platformu; Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Derya YELEKÇİ

Çocuklar İçin Adalet Girişimi; Mehmet Can AKTAN, Mehmet Can ÖZKAYA

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi; Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ, Yaşar Çavdar KOLBÜKEN,

Haklı Kadın Platformu; Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Derya YELEKÇİ

Sağlık Çalışanları Platformu; Bülent KARAKUŞ, Mehmet Can ÖZKAYA, Umut YANARDAĞ

Çocuk Alanında Çalışan Ağların Güçlendirilmesi/Çocuk Hakları Ağı Güçlendirme Projesi; Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Zeynep MUTLU

Ankara Çocuk Hakları Platformu; Derya YELEKÇİ, Zeynep MUTLU

Komisyon Çalışmaları

Şubelerimiz ve üyelerimizin "Komisyonların şubelerimizce kurularak işletilmesi" görüşünden de hareketle, Genel Merkezimizce komisyon çalışmalarının başlatılarak, süreç içerisinde etkinleştirilmesi amacıyla; aşağıda belirlenen komisyonların Şubelerimizce oluşturularak ve Şubelerimizce her komisyon için en az 1 meslektaşımızın (tercihen yönetim kurulu üyesi veya yönetim adına da yetkilendirilmiş bir üyenin) genel merkezimize bildirilmesi ve genel merkezimizce de genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şubelerden bildirilecek bu isimlerden genel komisyonlar oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede belirlenen komisyonlar şunlardır:

1.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

2.Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

3. Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

4. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

5. Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

6. Adli Sosyal Hizmetler/Hukuk Komisyonu

7. Sağlık(Tıbbi/Psikiyatrik Sosyal Hizmetler vs.) Komisyonu

8. Sosyal Yardımlar ve Sosyal Güvenlik Komisyonu

9. Avrupa Birliği ve Dış İşler Komisyonu

10. Mesleki Eğitim Komisyonu

11. Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

12. Afet ve Kriz Yönetimi Komisyonu

13. Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu

14. Öğrenci ve Gençlik Komisyon

15. Kurumsallaşma(Oda Kanunu/Mesleki Standartlar vs.) Komisyonu

16. Basın, İletişim, Web, İnternet/Sosyal Medya Komisyonu

17. Proje Geliştirme Komisyonu

18. Sosyal İşler Komisyonu

19. İnsan Hakları Komisyonu

Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu:

Derneğimizde, genel merkez yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz ve üyelerimizden oluşan Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu düzenli aralıklarla toplantılarına derneğimizde devem etmiştir. Komisyon, Okul Sosyal Hizmetine ilişkin rapor hazırlamış, okul sosyal hizmetine ilişkin kitap oluşturma çalışmasına başlamış ve yakın zamanda okul sosyal hizmeti konulu Sosyal Hizmet dergisini çıkarmak için son aşamaya gelmiştir. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015’te Okul Sosyal Hizmetine ilişkin makaleler sunulmuş, Okul Sosyal Hizmeti Çalıştayı için hazırlıklara başlanmıştır. MEB’de Okul Sosyal Hizmeti uygulamasının başlatılması için girişimlere devam edilmiş, bu kapsamda, Ağustos ayında MEB Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM ve Bakan Yardımcısı Adnan BABACAN ile görüşülmüştür.

Hukuki Süreç ve Çalışmalar

Hukuk Çalışmaları: Derneğimizce yürütülen hukuki süreç ve davalara dair dönem içindeki bilgi ve gelişmeler aşağıda sunulmuş olup diğer davalara ilişkin bilgilere web sayfamızdan ulaşılabilir.

1) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Süreç: 19/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 69’u uyarınca sağlık alanındaki ön lisans mezunları için lisans tamamlama programı açılması hükmü doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 23.07.2015 tarihli duyurusuna istinaden, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açıköğretim Lisans Tamamlama Programları açılmış ve sosyal hizmet ile ilgisiz sağlık önlisans bölümlerinden mezun, her üniversitede 2500’er olmak üzere toplam 5000 kişinin Sosyal Hizmet Lisans Programına sınavsız geçişine ilişkin işlemler yapılmıştı. Sözkonusu yasa maddesinin anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi ve YÖK Kararı ile sözkonusu okullar tarafından yapılan işlemlerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi talebiyle, 15.09.2015 tarihinde Danıştay’a dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

2) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Süreç: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 30.04.2015 gün ve 23942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kres ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İsleyişleri Hakkındaki Yönetmelikte sadece Sosyal Çalışmacının görevi olan Sosyal İnceleme Raporu hazırlanması Sosyal Çalışma Görevlileri tanımındaki meslek gruplarına atfedilmiş ve özel kuruluşlarda görev yapabilecek personel arasında Sosyal Çalışmacılar sayılmamıştır. Derneğimizce; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 30.04.2015 gün ve 23942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kres ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İsleyişleri Hakkındaki Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (ö) bendinde yer alan "...psikoloji, çocuk gelisimi, psikolojik danısmanlık ve rehberlik, ögretmenlik, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri..." ibaresi ile "Grup sorumlularında aranacak nitelikler" başlıklı 26. maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde "sosyal çalışmacılar"a yer verilmemesine iliskin eksik düzenlemenin iptali istemiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na karsı Danıştayda dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

3) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Süreç: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “ Tanımlar “başlıklı 4. Maddesinin (1) fıkrasının Meslek Elemanına ilişkin (k) bendinde yer alan “psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji” ibarelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 04.05.2015 tarihinde, Danıştay 10. Daire Başkanlığına Esas No:2015/1472 dava açılmıştır.

Son Durum: Dava devam etmekte olup henüz bir karar verilmemiştir.

4) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı.

Süreç: MEB’in 12.10.2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 7. maddesinde yer alan "ç- Tekniker, teknik ressam ve sosyal çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak” ibaresinde geçen sosyal çalışmacı unvanının çıkarılması için açılan davada; Danıştay İkinci Dairesinin 2013/11227 Esas No’lu, 19.09.2014 tarihli kararıyla “..Sosyal Çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak”, ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Davalı idarenin yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararıyla 30.04.2015 tarihinde reddedilmiştir.

Son Durum: Dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.

5) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU, Davalı: Sağlık Bakanlığı.

Süreç: 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin; 1) Yönetmeliğin Ek 1’de (Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları) ‘Sosyal Hizmet Uzmanları’ meslek mensuplarına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, 2)Yönetmeliğin Ek 2’de (Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları) ‘Sosyal Çalışmacı’ ibaresinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali için dava açılmıştır.

Son Durum: Danıştay 15.Dairesinin 2015/300 Esas ve 04.02.2015 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş olup dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.

6) Davacı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Vekili: Av. Türkay ASMA,

Davalı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (SHÇEK).

Süreç: SHÇEK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin Danıştay’ca iptaline rağmen aynı ilkelerle yeniden, 22/09/2010 günlü, 27707 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2.Maddesi ile 03.06.2001 günlü, 24421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine eklenen Geçici 3.Maddesinin iptali talebiyle Derneğimizce açılan davada, 11.04.2011 tarihinde yürütmenin durdurulmasına, Danıştay 5.Dairesinin 21/03/2012 günlü, E:2010/6883, K:2012/1251 sayılı kararıyla da iptaline karar verilmiştir. Ancak (Mülga) SHÇEK’in lağvedilmesiyle kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kararın temyiz edilerek bozulması talep edilmiştir.

Sonuç: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2015 günlü, E:2013/535, K:2015/2980 sayılı kararıyla da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temyiz talebi reddedilerek, Danıştay 5.Dairesinin 21/03/2012 günlü, E:2010/6883, K:2012/1251 sayılı kararı oybirliğiyle ONANMIŞTIR. Dava kesin olarak kazanılmıştır.

Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya Çalışmaları

Derneğimizin web sayfası tekrar güncellenmiş olup içerikler Genel Başkan Bülent KARAKUŞ tarafından hazırlanmış, teknik işlemler ve yayınlanma işleri Yönetim Kurulu Üyeleri Umut YANARDAĞ ve Mehmet Can AKTAN tarafından yürütülmektedir.

Sosyal hizmet alanları başlıklarından oluşan MTM Medya Takip Merkezi ulusal ve yerel Basın Yansımaları, Yönetim Kurulu 1. Yedek Üyesi Ekrem UCA’nın katkısı ve takibi ile üyelerimizin kullanımına sunulmaya devam etmekte, açıklamaların basına dağıtım süreci de Ekrem UCA tarafından yürütülmektedir.

Facebook grubu Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA tarafından yürütülmektedir.

Mail grubu Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA tarafından yürütülmektedir.

Twitter sayfası Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA tarafından yürütülmektedir.

İnstagram sayfası Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA tarafından yürütülmektedir.

Basın Açıklamaları/Bildiriler

Mesleğimizle ve ülkemizle ilgili gelişmeler, olaylar ile özel ve önemli günlerde konu ve gündemle ilgili basın açıklaması ve bildiriler hazırlanarak yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve web sayfamızda kamuoyu ve üyelerimizle paylaşılmaktadır.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

2016 YILI İLK 3 AYLIK (OCAK –ŞUBAT- MART)

ÇALIŞMA VE FAALİYET RAPORU

SIRA

NO

TARİH

FAALİYET

YER

KATILANLAR

1.

05.01.2016

Derneğimizin mali işlemleri (gelir, gider, borç vs.), proje, kongre ve sempozyumlardaki gelir gider usulleri ve genel hususlara dair Yetkili Muhasebeciyle genel toplantı yapılmıştır

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

2.

05.01.2016

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Düzenleme Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ankara

Genel Merkez Y.K. ve Düzenleme Kurulu Üyeleri

3.

06.01.2015

Sağlık Emekçileri Her Yönden Saldırı Altında TTB Basın Açıklamasına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Sekreter M.Can ÖZKAYA

4.

07.01.2015

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Başkanı Zafer KIRAÇ’ın ceza infaz kurumlarındaki çocukların ücretsiz mektuplaşabilmeleri ile ilgili yaptığı eyleme destek ziyareti yapılmıştır.

Ankara

Genel Sekreter M.Can ÖZKAYA

5.

11.01.2016

Sivil Toplum Diyaloğu "WAVE Şiddete Karşı Kadınlar Ağı" Projesi kapanış toplantısına katılım sağlanmıştır

Ankara

Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU, Hatay Şube Başkanı Cemile GÜVERCİN ve Üye Serkan KOÇ

6.

11.01.2016

ASPB’ndaki Sosyal Çalışmacı vb. meslek elemanlarının kadro iptallerine ilişkin ortak çalışma yapmak üzere Türk Psikologlar Derneği(TPD, Türk Fizyoterapistler Derneği(TFD) temsilcilerinin katılımıyla derneğimizde toplantı yapılmıştır. Ortak platform kurulması, yetkililerle görüşme yapılması ve dava açılması kararlaştırılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

7.

12.01.2016

Meslektaşlarımızın kurmuş olduğu AİLEDER Derneği ile görüşme yapılarak İnsan Ticareti Mağdurlarına yönelik meslektaşlarımızın eğitimi vb. hususları içeren proje yapılması için gerekli destek verilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

8.

15.01.2016

Öğretim görevlisi meslektaşımız ve Ankara Şube eski yöneticilerimizden Hasan Hüseyin ALTINOVA vefat etmiş olup tören ve defin sürecine katılım sağlanmıştır. Kendisini saygıyla anıyoruz.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ

9.

15.01.2016

Çocuğa Yönelik Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Sayman

Abidin ÖZDEMİR

10.

16-17.01.2016

Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında SHUDER ve PDRDer üyelerinin katılımı ile KATILIMLI EYLEM ARAŞTIRMASI/ÖĞRENME Eğitimi 16-17 Ocak 2016 tarihinde ANKARA Midas Otelde gerçekleştirilmiştir. Genel Merkez, Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır(Mardin), Midas Otel Ankara İstanbul, Şanlıurfa ve Trabzon Şubelerinden 14 meslektaşımız katılmıştır.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR,

Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU ve Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır(Mardin), İstanbul, Şanlıurfa ve Trabzon Şubelerinden yönetici ve üyelerimiz.

11.

18.01.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi sponsorluğu için Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem EROL ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli meslektaşlarımızla görüşülmüştür.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ YK Üyesi Kenan TOPÇU ve Kongre Başkanı Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

12.

18.01.2016

Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, YK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Komisyon üyeleri

13.

18.01.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık toplantısı yapılmıştır.

Ankara

SHUDER Genel Merkez ve Ankara Şube YK Üyeleri ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

14.

23.01.2016

Çocuk Hak İhlallerinde Cezasızlığın Önlenmesinde Stratejik Yaklaşım Çalışması basın ve bilgilendirme toplantısına katılınmıştır.

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

15.

23.01.2016

Okul Sosyal Hizmeti Çalıştayı için hazırlık ve salon tespit çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Sayman Abidin ÖZDEMİR, Üye Sedat TÜRKERİ

16.

23.01.2016

Ortak olduğumuz “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmet Sunumundaki Çürüme Ve Diğer Etik Problemlerin Önlenmesi” projesinin genel planlama toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Sayman Abidin ÖZDEMİR, Denetleme Kurulu Başkanı Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, Gonca POLAT ve İstanbul Şube Başkanı Neşe ŞAHİN TAŞĞIN.

17.

26.01.2016

Avrupa Birliği Bakanlığınca düzenlenen Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci konulu sivil toplumla diyalog toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve

Genel Sekreter M.Can ÖZKAYA

18.

27.01.2016

ASPB tarafından uygulanacak olan ASDEP programında Sosyal Hizmet Uzmanlarının yer almasına ve programın geneline ilişkin ASPB yetkilileriyle görüşülmüştür.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

19.

29.01.2016

ASPB tarafından uygulanacak olan ASDEP programında Sosyal Hizmet Uzmanlarının yer almasına dair açıklama yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

20.

30.01.2016

ASPB’nın Diyarbakır ve Şırnak illerine zorunlu meslek elemanları görevlendirmesi konusunda değerlendirme yapmak üzere Türk Psikologlar Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Türk Psikolojik Danışman ve Rehberlik Derneği ile toplantı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Sayman Abidin ÖZDEMİR

21.

30.01.2016

Ankara Şubemizin olağan genel kuruluna katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Sayman Abidin ÖZDEMİR

22.

04.02.2016

SHUDER Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi ve Krize Müdahale Komisyonu kurularak, gerek doğal afetler gerekse insan eliyle yaratılan afet ve acil durumlarda psiko sosyal destek çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, bu alanda çalışma yapan akademisyenlerimiz ve alandaki meslektaşlarımızla görüşmeler yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

23.

05.02.2016

Ankara’da bulunan Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ziyaret edilerek 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi sponsorluk görüşmesi yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Sayman Abidin ÖZDEMİR ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

24.

06.02.2016

Ankara ve civarında radyodan, internet ortamında ise Türkiye genelinde ve uluslararası alanda da dinlenebilen Ostim Radyo’da (96.0 frekansında) cumartesi günleri saat 11:00’da yayınlanan Sivil Toplum Saati isimli programa 6 Şubat Cumartesi günü saat 11:00’da Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Bülent KARAKUŞ ve Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ konuk olarak katılmıştır. Programda SHUDER’in çalışmaları ve genel olarak sosyal hizmet konuları görüşülmüştür.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

25.

07.02.2016

ASPB’nın Diyarbakır ve Şırnak illerine zorunlu meslek elemanları görevlendirmesi konusunda SHUDER, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Türk Psikolojik Danışman ve Rehberlik Derneği ile ortak açıklama yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

26.

08.02.2016

Okul Sosyal Hizmeti Çalıştayı planlama toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Okul SH Komisyon başkanı Prof.Dr. Nurdan DUMAN, Doç.Dr.Bilge ÖNAL DÖLEK, Sedat TÜRKERİ

27.

08.02.2016

Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Okul SH Komisyon üyeleri

28.

08.02.2016

Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Okul SH Komisyon üyeleri

29.

08.02.2016

SHUDER Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi Ve Krize Müdahale Komisyonu kurulması için Akademisyen ve alanda çalışan meslektaşlarımızla ön toplantı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Kenan TOPÇU ile akademisyen ve meslektaşlar

30.

09.02.2016

Kamu hastane birlikleri 3. yıl değerlendirmesine ilişkin derneğimizin de üye olduğu sağlık emek ve meslek örgütleri platformunun ortak basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

31.

09.02.2016

Derneğimizin de üye olduğu sağlık emek ve meslek örgütleri platformu toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

32.

09.02.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık toplantısı yapılmıştır.

Ankara

SHUDER Genel Merkez ve Ankara Şube YK Üyeleri ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

33.

10.02.2016

Keçiören Belediyesince ISKEP kapsamında dezavantajlı bireylerin istihdamına yönelik projenin çalıştayına katilim sağlanmıştır.

Ankara

Yonetim Kurulu Uyesi Kenan TOPCU

34.

11.02.2016

SHUDER Ordu Sosyal Hizmeti Komisyonu oluşturularak Komisyonun 1.Toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ile komisyon üyeleri

35.

15.02.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlıkları kapsamında yerel yönetimlere ulaşmak amacıyla siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit TORUN ile görüşme yapılmıştır.

CHP Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPÇU

36.

016.02.2016

SHUDER Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi Ve Krize Müdahale Komisyonu kurularak ilk toplantısı Akademisyen ve alanda çalışan meslektaşlarımızın katılımıyla yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPÇU ile komisyon üyeleri.

37.

17.02.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlıkları kapsamında yerel yönetimlere ulaşmak amacıylasiyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Veli AĞBABA ve Tekin BİNGÖL ile görüşme yapılmıştır.

CHP Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Kongre Başkanı Doç.Dr.Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

38.

17.02.2016

ASPB’ndaki Sosyal Çalışmacı vb. meslek elemanlarının kadro iptallerine ilişkin olarak Derneğimizin girişimleriyle ilgili diğer meslek kuruluşları (Türk Psikologlar Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ve Türk Fizyoterapistler Derneği ve SES Sendikası ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca konunun çözümüne ilişkin taleplerin olumlu sonuç vermemesi üzerine söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a dava açılmıştır.

Danıştay

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

39.

18.02.2016

Ankara'da 17.02.2016 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Genelkurmay Kavşağı'na 300 metre mesafede askeri araçlara yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin Derneğimizce, 18.02.2016 tarihinde Basın Açıklaması yapılmış ve saldırıdan zarar görenler ile yakınlarına yönelik çalışmalara destek verilmesi için çalışma yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER YK ve Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi ve Krize Müdahale Komisyonu

40.

19.02.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlıkları kapsamında Literatür firmasıyla hazırlık toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Kongre Başkanı Doç.Dr.Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

41.

20.02.2016

Sosyal Hizmet Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kampına destek verilmiştir.

Eskişehir Öğretmenevi

SHUDER Eskişehir Şube Başkanı Recep AKÇELİK

42.

22.02.2016

Engelli Kadın Derneği yöneticileriyle ortak proje hazırlanması için toplantı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

43.

22.02.2016

SHUDER Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi Ve Krize Müdahale Komisyonu toplantısı Akademisyen ve alanda çalışan meslektaşlarımızın katılımıyla yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPÇU ile komisyon üyeleri.

44.

22.02.2016

Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Komisyon üyeleri

45.

23.02.2016

Ankara’da bulunan Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ziyaret edilerek 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi ana sponsorluğu için toplantı yapılmıştır.

Çayyolu ANKARA

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Sayman Abidin ÖZDEMİR ve YK Üyesi Kenan TOPÇU

46.

24.02.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER Genel Merkez ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

47.

25.02.2016

Dünya Okul Sosyal Hizmeti Haftası kapsamında Okul Sosyal Hizmeti Çalıştayı yapılması için planlama ve görüşme yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, ve Okul SH Çalıştayı Organizasyon ekibi

48.

26.02.2016

ASPB tarafından uygulanacak olan ASDEP programında Sosyal Hizmet Uzmanlarına yeterli kadro ayrılması talebi ve ASDEP’e ilişkin genel konularda işe yerleşmemiş olan sosyal hizmet uzmanları ile toplantı yapılmış ve ASPB’nda görüşmeler yapılmıştır.

ASPB

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

49.

26.02.2016

Engelli Kadın Derneği ile Şiddetle Mücadele Mekanizmalarında Engelli Farkındalığı Projesi için Sabancı Vakfına proje başvurusu yapılmıştır.

ENKAD-SHUDER

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR-Genel Merkez Yön.Kur.Üyesi Kenan TOPCU-SHUDER Üyesi Sultan SAKINCI KARAKUŞ

50.

27.02.2016

Türkiye Felsefe Kurumu ile Derneğimiz İşbirliğinde gerçekleştirilen Etik Projesi’nin 1.Danışam Komitesi Toplantısı gerçekleşmiştir.

Neva Palas Hotel ANKARA

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

51.

29.02.2016

AB Bakanlığı ile Sivil Toplum Diyaloğu 4. Dönem Açılış Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Bilkent Otel

Genel Sekreter M.Can ÖZKAYA

52.

29.02.2016

Çankaya Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Çankaya Belediyesi

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

53.

01.03.2016

Okul Sosyal Hizmeti Haftasına ilişkin açıklama yayınlanmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GMYK

54.

02.03.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER Genel Merkez, Ankara Şube ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

55.

02.03.2016

Ankara Şube yeni yönetim kurulu ve genel merkez yönetim kurulu olarak koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER Genel Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

56.

03.03.2016

Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesine katılım sağlanmıştır.

Ankara Swissotel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

57.

04.03.2016

Okul Sosyal Hizmetine ilişkin konuların yer aldığı Sosyal Hizmet dergisi özel sayısı yayınlanmıştır.

SHUDER Genel Merkezi web sayfası

Dergi Yayın Kurulu

58.

05.03.2016

Başkanlığını Prof.Dr.Nurdan DUMAN, moderatörlüğünü ise SHU Sedat TÜRKERİ hocamızın yürüttüğü “SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” birinci günü okul sosyal hizmeti haftasında, okul sosyal hizmet uzmanı iş tanımlamasının ilk aşama çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Ankara Ihlamur Konağı Huzurevi toplantı salonu

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Sayman Abidin ÖZDEMİR, YK Üyesi Mehmet Can AKTAN, okul sosyal hizmeti komisyonu üyeleri, okul sosyal hizmeti alanına yakın alanlarda çalışmış olan meslektaşlarımız.

59.

05.03.2016

Sivil Toplum Kuruluşları toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara ATO Congresium

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Sayman Abidin ÖZDEMİR

60.

06.03.2016

Başkanlığını Prof.Dr.Nurdan DUMAN, moderatörlüğünü ise SHU Sedat TÜRKERİ hocamızın yürüttüğü “SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” ikinci günü okul sosyal hizmeti haftasında, okul sosyal hizmet uzmanı iş tanımlamasının ilk aşama çalışmasıyla tamamlanmıştır.

AnkaraIhlamur Konağı Huzurevi toplantı salonu

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN, okul sosyal hizmeti komisyonu üyeleri, okul sosyal hizmeti alanına yakın alanlarda çalışmış meslektaşlarımız.

61.

07.03.2016

SHUDER Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi Ve Krize Müdahale Komisyonu toplantısı Akademisyen ve alanda çalışan meslektaşlarımızın katılımıyla yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPÇU ile komisyon üyeleri.

62.

07.03.2016

Kent-Eşitlik Cinsiyet, Kentte Cinsiyet Eşitliğini Önlemek Paneline katılım sağlanmıştır.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Genel Başkan Yardımcısı Sultan Çamur Karataş

63.

08.03.2016

Dünya Emekçi Kadınlar Gününe ilişkin açıklama yayınlanmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GMYK

64.

08.03.2016

Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan Eşitlik Eylem Planı basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara Ataköşk Otel

Genel Başkan Yardımcısı Sultan Çamur KARATAŞ

65.

09.03.2016

18 Yaş Erken kampanyasıyla ilgili olarak derneğimiz adına saat 09:00'da TRT Ankara Radyosunda Gündem programına konuk olunmuştur.

Ankara TRT Radyosu

Yönetim kurulu üyesiDoç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFÇİ

66.

09.03.2016

Amerika’da Tennessee Üniversitesi’nden emekli olan hocamız Prof.Dr.Muammer ÇETİNGOK derneğimizde “Politik Sosyal Hizmet” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve YK Üyesi Umut YANARDAĞ

67.

10.03.2016

Suriye’den gelen sığınmacı /göçmen /mülteci çocuklar için Ev sahibi Aile Projesinin ön başvurusu AB’ye yapılmıştır.

Ankara

Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ

68.

10.03.2016

Bir 14 Mart Daha Sağlığın Uzağında Geçiyor Konulu Sağlık Emek Örgütleri Tarafından yapılan basın açıklamasına imza konmuştur.

Ankara

Genel Sekreter M. Can Özkaya

69.

12.03.2016

Çocuklarla Güçlüyüz Projesi Katılımlı Eylem Araştırması/Öğrenme 1. Ankara Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ankara Neva Palas

Genel Sayman Abidin Özdemir, SHU Zeynep Mutlu

70.

13.03.2016

Ankara’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin basın açıklaması yapılmış ve patlamadan etkilenenlere yönelik psiko-sosyal destek çalışması planlanmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK, Ankara Şube ve Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi ve Krize Müdahale

71.

15.03.2016

Dünya Sosyal Hizmet Gününe ilişkin sağlık meslek ve emek örgütleriyle ortak açıklama yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GMYK

72.

15.03.2016

Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla IFSW tarafından Avusturya’da mültecilerle ilgili olarak düzenlenen çalıştaya derneğimiz adına Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA katılmıştır.

Viyana - AVUSTURYA

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

73.

16.03.2016

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ile bu yıl gerçekleştirilecek Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi’nin ön görüşmesi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Sunay İL ile yapılmıştır.

H.Ü.Sosyal Hizmet Bölümü/Beytepe

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ-GMYK Üyesi Kenan TOPCU

74.

19.03.2016

Çocuklarla Güçlüyüz Projesi Katılımlı Eylem Araştırması/Öğrenme 2. Genel Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara Neva Palas

Genel Sayman Abidin Özdemir, SHU Zeynep Mutlu

75.

21.03.2016

2016 Yılı Sosyal Hizmet Kongresi mali konuları için Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü kongre yönetimi ile görüşme yapılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi

Genel Sayman Abidin Özdemir

76.

22.03.2016

Türk Kadınlar Birliği’nin “Tutunduklarımız: İstanbul Sözleşmesi” Açılış Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara Hilton Otel

Genel Başkan Yardımcısı Sultan Çamur Karataş

77.

22.03.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER Genel Merkez ve Ankara Şube YK Üyeleri ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

78.

23.03.2016

I. Ulusal Yaşlılık Sempozyumuna “Yaşlılığa Genel Bakış” katılım sağlanmıştır.

Ankara Turgut Özal Üniversitesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

79.

25.03.2016

Karaman ve çeşitli illerde yaşanan çocuk istismarlarına ilişkin Türk Psikologlar Derneği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile ortak açıklama yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER, TPD, ÇGEDER

80.

28.03.2016

Kongre işbirliğine yönelik olarak E Yöntem Firmasından Erkan KARAARSLAN ile görüşme yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

81.

29.03.2016

Kongre işbirliğine yönelik olarak Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin BAŞER’le toplantı yapılmıştır.

Keçiören Belediyesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

82.

30.03.2016

CMİ Firmasıyla proje planlama toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, YK Üyesi Umut YANARDAĞ

83.

30.03.2016

Kongre Bildiri Programı Toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER GMYK ve Kongre Düzenleme Kurulu

84.

31.03.2016

Sosyal Hizmet Meslek/Oda Yasa Tasarısı Çalışma grubu toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin Özdemir ve akademisyenlerimiz.

2016 YILI 2.ÜÇ AYLIK (NİSAN MAYIS HAZİRAN)

ÇALIŞMA VE FAALİYET RAPORU

SIRA NO

TARİH

FAALİYET

YER

KATILANLAR

1.

01.04.2016

Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları konulu rapora ilişkin çalışma yapılmıştır.

Ankara TTB

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

2.

04.04.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresin katılım için ASPB ile görüşme yapılmış ve ASPB’ndaki meslektaşlarımızın katılımına ilişkin izin onayı alınmıştır.

Ankara ASPB

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

3.

05.04.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER Genel Merkez ve Ankara Şube YK Üyeleri ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri

4.

11.04.2016

Afetlerde Sosyal Hizmet Yönetimi ve Krize Müdahale Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve komisyon üyeleri

5.

12.04.2016

Engelli Kadın Derneği ile Şiddetle Mücadele Mekanizmalarında Engelli Farkındalığı Projesi için Sabancı Vakfına yapılan proje başvurusunun 1.aşamayı geçmesi üzerine 2.aşama işlemleri yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Kenan TOPÇU

6.

13.04.2016

Okul Sosyal Hizmetinde Terapötik Yaklaşımlar 1 paneline katılım sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi

GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

7.

14.04.2016

Okul Sosyal Hizmetinde Terapötik Yaklaşımlar 2 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Bütüncül Psikoterapi konferansına katılım sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi

GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

8.

15.04.2016

Derneğimizce 5 yılda bir düzenlenen 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi açılışı ve 1.günü gerçekleştirilmiştir.

Ankara ATAUM

SHUDER Genel Merkez, ve Şube YK Üyeleri, Üyeler, Kongre Kurulları, yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcileri ve çeşitli alanlardan katılımcılar.

9.

16.04.2016

8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresinin 2.günü ve kapanışı gerçekleştirilmiştir.

Ankara ATAUM

SHUDER Genel Merkez, ve Şube YK Üyeleri, Üyeler, Kongre Kurulları, yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcileri ve çeşitli alanlardan katılımcılar.

10.

16.04.2016

Psikiyatri Derneğinin Genel Kuruluna derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

İstanbul

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KAHRAMAN

11.

17.04.2016

Sosyal Hizmet Okulları Derneğinin 1. Genel Kurulu Yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

12.

18.04.2016

İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesine ilişkin Odak Grup Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Kadın Dayanışma Vakfı-Ankara

GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ

13.

19.04.2016

Genel merkez binamızın satılması nedeniyle duruma ilişkin görüşmeler yapılmış ve konu şubelerimiz ve üyelerimizin tartışmasına açılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER GMYK

14.

21.04.2016

Görevden alınan meslektaşımız ve Adana Şube yönetim kurulu üyemiz Ali RIDVANOĞULLARI’na destek amacıyla Basın bildirisi yayınlanmıştır.

SHUDER

SHUDER GMYK

15.

22.04.2016

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (ASPB) 2017-2021 Stratejik Planının hazırlanması çalıştayına katılım sağlanmış olup Stratejik Plan Taslağında, Okul Sosyal Hizmetinin başlatılması ve yaygınlaştırılması kararı da yer almıştır.

Ankara ASPB

SHUDER Üyesi Sultan SAKINCI KARAKUŞ

16.

24.04.2016

13-17 Mayıs 2016 tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’de yapılacak Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Avrupa Toplantısına katılım için ön çalışmalar yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve IFSW İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gonca POLAT

17.

25.04.2016

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca duyurulan hibe proje desteği için hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ, Ankara Şube eski başkanı Yaşar ÇAVDAR KOLBÜKEN, SHUDER Stajerleri

18.

26.04.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Komisyon üyeleri

19.

26.04.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresine ilişkin Literatür firmasıyla değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Firma yetkilileri

20.

27.04.2016

Üyelerimizin uygun koşullarla kullanımı için ilgili firma ile yapılan görüşme sonucu edinilen SHUDER üyelerine özel indirim uygulanmış olan oteller listesi üyelerimize duyurulmuştur.

SHUDER Genel Merkezi

SHUDER GMYK Üyesi Kenan TOPCU

21.

28.04.2016

“Çocuk Evliliklerine İzin Verme” kampanyasına imza ve destek verilmiştir.

Ankara

SHUDER GMYK

22.

29.04.2016

SHUDER şube beyannameleri de incelenerek Genel Merkez beyannamesi hazırlanarak Derbis üzerinden ilgili mercilere sunulmuştur

SHUDER Muhasebe Ofisi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Dernek Muhasebecisi

23.

29.04.2016

Dernek Genel Merkez yeri için araştırma ve görüşmeler yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

24.

29 ve 30 Nisan 2016

Derneğimizce organize edilen geleneksel 20.Yıl ve 40.Yıl mezuniyet yıldönümü yemeği 1996 mezunlarımızın talebi doğrultusunda Antalya Kemer’de gerçekleştirilmiştir.

Antalya/ Kemer

SHUDER GMYK Üyesi Kenan TOPCU

25.

1 Mayıs 2016

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen mitinge SHUDER pankartı altında katılım sağlanmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK, Ankara Şube YK ve üyelerimiz

26.

3 Mayıs 2016

GMYK Toplantısı yapılmıştır.

SHUDER Genel Merkez

SHUDER GMYK Üyeleri

27.

5 Mayıs 2016

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım Projesi kapsamında ALS-MNH Derneği ve Evde Bakım Derneği tarafından gerçekleştirilen “ALS Hastaları için Erişilebilir ve Sürdürülebilir Bakım Modeli Geliştirme Çalıştayına” Derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Güven Hastanesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

28.

5 Mayıs 2016

Çocuklarla Güçlüyüz Projesi Katılımlı Eylem Araştırması/Öğrenme Çalışmasının 2. Ankara Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ankara Neva Palas Oteli

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, önceki genel başkan Zeynep MUTLU

29.

6 Mayıs 2016

Derneğimiz ve Engelli Kadın Derneği ortaklığında hazırlanan Şiddetle Mücadele Mekanizmalarında Engelli Farkındalığı Projesi için Sabancı Vakfına yapılan proje başvurusuna ilişkin Sabancı Vakfı temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır

Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Topcu

30.

7 Mayıs 2016

Dernek genel merkez yerinin satılması nedeniyle yeni yer arayışları kapsamında gelen öneri üzerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ziyaret edilmiştir.

Ankara-Batıkent

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN

31.

8 Mayıs 2016

Türkiye Felsefe Kurumu tarafından yürütülen ve Derneğimizin ortak olduğu Sosyal Hizmet Etik Araştırmasına ilişkin sosyal hizmetler alanında kötü/yanlış uygulamalara ilişkin, etik ihlal ve sorunlara ilişkin vaka örnekleri toplanmış, şubelerde üyelerimizle araştırma için görüşmeler yapılmıştır.

SHUDER Şubeleri

Proje ekibi SHUDER Koordinasyonu Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Topcu

32.

9 Mayıs 2016

Dernek genel merkez yerinin satılması nedeniyle duruma ilişkin bir plan belirlenmiş ve bu çerçevede; 1-Derneğimizin geçici olarak Ankara’da uygun maliyetli (yer veya fiziki koşullar şimdilik ikinci planda tutularak) bir yere taşınması, 2-Mali Komisyon çalışmalarının başlatılması, 3-Bu süreçte dernek yeri kirası ödenmeyeceğinden (veya cüzi bir ödeme yapılacağından) tasarruf edilerek, mali komisyon ve dernek çalışmasıyla mali birikim yapılması, 4-Yaz ayları sonu veya yıl sonuna doğru derneğin kalıcı olarak kalabileceği, koşulları uygun bir yer satın alma veya kiralama yoluyla temin edilerek, buraya yerleşilmesi, 5-Toplanan maddi kaynak yeterli olursa yeni yerin peşin olarak alınması, maddi kaynak peşin ödeme için yetmezse, peşinat olarak verilip krediyle yeni yer satın alınması, maddi kaynak bunun için de yeterli olmazsa kiralama yoluyla uygun koşullara sahip yeni yer temin edilmesi kararlaştırılarak üyelerimizle paylaşılmıştır.

SHUDER

SHUDER GMYK

33.

10.05.2016

Derneğimizce hazırlanan Sosyal Hizmet Uzmanı Kanunu Taslağının yasalaşabilmesi amacıyla, süreçte etkin bir yöntem ve süreç işletebilmek amacıyla kanun taslağının ilk olarak görüşülüp karara bağlanacağı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İler Komisyonu Başkanı Kütahya Milletvekili Sayın Prof.Dr.Vural KAVUNCU ile mecliste görüşme yapılmıştır.

TBMM

Genel Başkan Yardımcısı Sultan Çamur Karataş, Genel Sayman Abidin Özdemir, Denetleme Kurulu Üyesi Gülistan İyidoğan ve SHUDER Oda/Meslek Kanunu Komisyonu Koordinatörü Doç.Dr.Kamil Alptekin

34.

11.05.2016

İşten uzaklaştırılan sağlık meslek elemanlarına yönelik destek açıklamasına destek verilmiştir.

Türk Tabipler Birliği

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

35.

12.05.2016

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış, yeni mezunlara Sosyal Hizmet Uzmanları andı okutturulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı SEVİN

36.

13.05.2016

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin "Uygulamalı Araştırma Dersi kapsamında, 2015–2016 Akademik Yılında çeşitli alanlarda tamamladıkları araştırmalarını poster bildiriler ile kamuoyuna tanıttıkları Geleneksel Sosyal Hizmet Araştırmaları Şenliğine katılım sağlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

37.

13.05.2016

Ülkemiz adına Derneğimizin de üye olduğu Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Avrupa Ağının (The International Federation Of Social Workers (IFSW) EUROPE) yıllık delege toplantısının açılış gününe ve Hırvatistan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından verilen akşam yemeğine katılım sağlanmıştır.

Zagreb Palace Hotel, Zagreb/Hırvatistan

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT

38.

14.05.2016

IFSW Avrupa Delege Toplantısının 2.gününe katılım sağlanmış olup toplantıda Türkiye’nin çalışmalara katılım, aidat vb. üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi dolayısıyla, düzenlenen İFSW Üyelik Sertifikası İFSW Avrupa Genel Başkanı tarafından Türkiye SHUDER Genel Başkanına takdim edilmiştir. IFSW Avrupa Ağı tarafından verilen akşam yemeğine katılım sağlanmıştır.

Zagreb Palace Hotel, Zagreb/Hırvatistan

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT

39.

15.05.2016

Dernek Genel Merkezimiz geçici süre ile Ankara Batıkent’te bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne taşınmıştır.

Ankara-Batıkent

SHUDER GMYK

40.

15.05.2016

IFSW Avrupa ağı delege toplantısı üye ülkelerden 50 sosyal hizmet uzmanı ile IFSW Dünya Başkanı ve Genel Sekreteri ve Avrupa Ağı yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleşmiştir. IFSW Avrupa ağına üye 35 ülkeden Türkiye’nin de dahil olduğu yükümlülüklerini yerine getiren ve oy kullanma hakkına sahip 22 ülke toplantıda oy hakkıyla temsil edilmiş olup yeni yönetim kurulu üyelikleri seçimi yapılmıştır.

Zagreb Palace Hotel, Zagreb/Hırvatistan

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT

41.

16.05.2016

Türkiye Delegesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT’ın başkan yardımcısı olduğu IFSW Avrupa Ağı İnsan Hakları Komisyonu ve Hırvatistan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (HUSR) ortaklığında Gonca POLAT’ın da eğitimci olduğu “İnsan Hakları Çalıştayına” katılım sağlanmıştır.

Zagreb Palace Hotel, Zagreb/ Hırvatistan

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gonca POLAT

42.

17.05.2016

IFSW Avrupa ağı delege toplantısına ilişkin rapor hazırlanarak üyelerimizle paylaşılmıştır.

Zagreb Palace Hotel, Zagreb/ Hırvatistan

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Denetleme Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT

43.

18.05.2016

ASPB ŞÖNİM Yönetmeliğindeki mesleğe müdahale içeren maddelerin iptaline ve konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesi talebiyle DANIŞTAY’da dava açılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

44.

18.05.2016

Dernek yeri alınması ile ilgili komisyon kurulması vb. çalışmalar yapılması için ön çalışma yapılmıştır.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Üye Erdal BOZKURT

45.

19.05.2016

SHUDER Diyarbakır ve Şanlıurfa şubelerinin LGBTİ çalışmalarına ilişkin yapılan baskılara dair Basın Açıklaması yayınlanmıştır.

SHUDER

SHUDER GMYK

46.

20.05.2016

Genel Merkez Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Ankara Söğütözü

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve YK Üyesi Kenan TOPCU

47.

20.05.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve Komisyon üyeleri

48.

21.05.2016

Dernek yeri alınması için planlama taslağı ve daha önce bağış yapan meslektaşlarımıza ilişkin tespit çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

49.

23.05.2016

IFSW Avrupa Ağı İnsan Hakları Komisyonu ve Hırvatistan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (HUSR) ortaklığında Zagreb’de gerçekleştirilen ve Derneğimiz adına Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ile Gonca POLAT’ın katıldığı “İnsan Hakları Çalıştayına” ilişkin rapor hazırlanarak üyelerimizle paylaşılmıştır.

Denetleme Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gonca POLAT

50.

24.05.2016

TBMM “Çocuğa Yönelik İstismarın Araştırılması Komisyonu” çalışmalarında sunulmak üzere Derneğimizin bu konudaki çalışmalarını, tespit ve önerilerini içeren rapor hazırlanmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK Üyesi Kenan TOPCU ve Üye Figen PASLI

51.

25.05.2016

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Swedish Institute (SI), Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK) ve Engelli Kadın Derneği (ENGKAD) işbirliği ile 23-30 Mayıs 2016 tarihlerinde Goethe Institut (Alman Kültür Merkezi) Ankara'da ziyaret edilebilecek olan ‘‘Erişiyorsam Varım!’’ Sergisi kapsamında düzenlenen, "Engelli Kadınlar" konulu panele katılım sağlanmıştır.

Katılımcı:

Goethe Institut -Ankara

Üye Sultan SAKINCI KARAKUŞ

52.

25-26.05.2016

1.Ulusal Girişimci Sosyal Hizmet Uzmanları Çalıştayına destek verilmiş, Manisa’da yapılan açılış toplantısı ve İzmir Çeşme’de yapılan çalıştaya katılım sağlanmıştır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Çeşme, Kaya Prestij Otel

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

53.

27.05.2016

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından toplumla buluşma etkinlikleri ve yaşlı dostu üniversite uygulamaları kapsamında "kuşaklararası dayanışma", "aktif ve sağlıklı yaşam buluşmaları" programları çerçevesinde gerçekleştirilen “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma-2016” programına katılım sağlanmıştır.

Ankara Üniversitesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

54.

27.05.2016

Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (UÇM/ICC) İnsan Hakları Program önceliklerinden biri olan çocukların şiddetin her türünden korunması için yaptığı “Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar için Çocuk Dostu Adalet Gözlemevi” çalışmasının bilgilendirme ve tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara

GMYK Yedek Üyesi Derya YELEK��İ

55.

28.05.2016

SHUDER İzmir Şubesi üyeleriyle gerçekleştirilen Geleneksel 5.Bahar Kahvaltısına katılım sağlanmıştır.

İzmir Karşıyaka

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

56.

28.05.2016

Çocuklarla Güçlüyüz Projesi Katılımlı Eylem Araştırması/Öğrenme Çalışmasının 3. Genel Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ankara Midi Otel

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

57.

28-29.05.2016

Defence for Children tarafından desteklenen ve Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı tarafından yürütülen “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin -Özellikle Seyahat ve Turizmde Çocukların Cinsel İstismarının- Azaltılması” projesi kapsamında, Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve ÇTCS Mağduru Çocukları Koruma Konularında Çocuk Koruma / Sosyal Hizmet / Sosyal Yardım / Adalet / Sağlık / Eğitim alanında Çalışan Profesyonellere destek olmak ve önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) organizasyonuyla, hem teorik hem de pratik anlamda konularında yetkin olan meslek elemanları tarafından eğitim materyali ve içeriği hazırlanarak uygulama eğitimi verilmiştir.

Ankara Gürkent Otel

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU, Üye Figen PASLI

58.

29.05.2016

Samsun’da katledilen sağlık emekçisi Dr.Kamil Furtun’la ilgili olarak TTB ve sağlık emek örgütleriyle birlikte sağlık emekçilerinin can güvenliğine ilişkin ortak basın açıklaması yapılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

59.

31.05.2016

2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan yeni meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik mesaj yayınlanmıştır.

SHUDER

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

60.

01.06.2016

Derneğimizce düzenlenebilecek organizasyonlarda işbirliği yapmak ve IFSW Avrupa 2019 Kongresi öncesi ön değerlendirme yapmak üzere İnterium Firması ile toplantı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

61.

02.06.2016

Yeni atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıyla görüşmek üzere randevu talebinde bulunulmuş ve görüşmede sunulmak üzere konuyla ilgili rapor hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

62.

03/04.06.2016

6.Sosyal Hizmet Eğitimi Çalıştayı SHUDER Konya Şubesi, Sosyal Hizmet Okulları Derneği ve KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü işbirliğinde Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Konya

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, SHUDER Konya Şubesi, SHOD, KTO Karatay Üniversitesi ve sosyal hizmet akademisyenleri

63.

07.06.2016

Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Ankara SABEV

SHUDER GMYK Üyeleri

64.

07.06.2016

Derneğimizce IFSW Avrupa 2019 Kongresinin Türkiye’de düzenlenmesi için karar alınarak, kongre hazırlıkları ve ön değerlendirme yapmak üzere Bevel Travel Yarlıgaş Kongre Firması ile toplantı yapılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK Üyeleri

65.

08.06.2016

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyeliği için Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans ve uygulama yapmış olma şartıyla alım yapılmasına dair ilanın düzeltilerek sosyal hizmet mezunlarının alınması talebiyle girişimde bulunularak Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne yazı yazılmıştır.

Kocaeli

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

66.

09.06.2016

UNİCEF uygulama ortaklığı için aracı firma Relief International ile görüşme yapılıp gerekli belgeler hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

67.

10.06.2016

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Avrupa Ağı tarafından 2 yılda 1 üye ülkelerde yapılan Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresinin 2019 yılında ülkemizde yapılması için Derneğimizce yapılan ön çalışmalar sonucu hazırlanan dosya ile IFSW’ye müracaatta bulunulmuştur.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

68.

12.06.2016

Derneğimize genel merkez yeri alınması için mali komisyon oluşturulması ve yapılabilecek çalışmalara ilişkin ön çalışma ve planlama yapılarak komisyon üyelerinin tespiti yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

69.

13.06.2016

Adana ilinden Bayburt iline sürgün edilen meslektaşımız ve Adana Şube yönetim kurulu üyemiz Ali RIDVANOĞULLARI’na destek amacıyla Basın bildirisi yayınlanmıştır.

SHUDER

SHUDER GMYK

70.

14.05.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Komisyon Üyeleri

71.

14.06.2016

Derneğimize genel merkez yeri alınması için meslektaşlarımızdan oluşturulan geniş kapsamlı SHUDER Mali Komisyonu oluşturularak Mali Komisyonun ilk toplantısı yapılmıştır.

Ankara Divriğililer Derneği

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve Mali Komisyon Üyeleri

72.

15.06.2016

Dernek genel merkez yerinin satılması nedeniyle genel merkez adresi geçici olarak Ankara Yenimahalle Batıkent’te bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yerleşkesine taşınmış olup konuyla ilgili resmi bildirimde de bulunulmuştur.

Ankara-Batıkent

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

73.

16.06.2016

Avrupa Birliği destekli Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi (TUYUP) kapsamında Derneğimizce oluşturulan eğitim ekibi ve çalışmalara ilişkin ilgili firma ile görüşmeler yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

74.

17.06.2016

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyeliği için Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans ve uygulama yapmış olma şartıyla alım yapılmasına dair ilanın düzeltilerek sosyal hizmet mezunlarının alınması talebiyle girişimde bulunularak Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) yazı yazılmıştır.

Kocaeli

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

75.

18.06.2016

Defence for Children tarafından desteklenen ve Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı tarafından yürütülen “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin -Özellikle Seyahat ve Turizmde Çocukların Cinsel İstismarının- Azaltılması” projesi kapsamında, Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve ÇTCS Mağduru Çocukları Koruma Konularında Çocuk Koruma / Sosyal Hizmet / Sosyal Yardım / Adalet / Sağlık / Eğitim alanında Çalışan Profesyonellere destek olmak ve önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) organizasyonuyla, hem teorik hem de pratik anlamda konularında yetkin olan meslek elemanları tarafından izleme çalışması yapılmıştır.

Ankara Gürkent Otel

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ, Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU, Üye Figen PASLI

76.

20.06.2016

Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Tıp Fakültesi ve Cebeci Hastanelerinde sosyal hizmet lisans diploması olmamasına rağmen 2 hemşirenin İdari olarak görevlendirme yoluyla resmi yazışma, hizmet içi eğitimler vb gibi resmi faaliyetlerde ve mesleki uygulamalarda ‘sosyal hizmet uzmanı’ ünvanını kullandıkları öğrenilmiş, konuyla ilgili olarak Derneğimizce A.Ü.Rektörlüğüne, Tıp Fakültesine ve Cebeci Hastanesine resmi yazı yazılarak uygunsuz olan bu görevlendirmenin iptal edilerek, sosyal hizmet lisans mezunlarının sosyal hizmet uzmanı olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, YK Üyesi Kenan TOPCU

77.

21.06.2016

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı olan ve Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures ve UNITED for Intercultural Action üyesi olan Sığınmacı Ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bünyesinde (merkez, 44 ofis, 41 il) yürütülen çalışmalarda ve projelerde sosyal hizmet lisans diploması olmamasına rağmen farklı meslek gruplarından kişilerin ‘Sosyal Çalışmacı’ olarak istihdam edilerek görevlendirildikleri öğrenilmiştir. Bu uygunsuzluğun giderilerek Sosyal Çalışmacı kadrolarına sosyal hizmet lisans mezunu meslektaşlarımızın atanması için Derneğimizce SGDD-ASAM yönetim kurulu başkanı sayın Ali GİTMEZ ve yönetim kurulu üyeleri meslektaşlarımız Prof.Dr.İlhan TOMANBAY ve Doç.Dr.Sema BUZ ile SGDD-ASAM genel koordinatörlüğü ile görüşülmüş ve konuya ilişkin yazı SGDD-ASAM’a gönderilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

78.

21.06.2016

Derneğimize genel merkez yeri alınması için meslektaşlarımızdan oluşturulan geniş kapsamlı SHUDER Mali Komisyonu bünyesinde oluşturulan Ana Komisyon toplantısı yapılmıştır.

Ankara BES

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Ana Komisyon

79.

21.06.2016

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezuniyet törenine katılım sağlanmış ve yeni mezunlara Sosyal Hizmet Uzmanları andı okutturulmuştur.

Ankara Üniversitesi

GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ

80.

22.06.2016

Mor Çatı Kadın Sığınağı Derneği ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneğinin bir ilanında Sosyal Hizmet mezunu olmayan Sosyal Çalışmacı arandığına ilişkin uygunsuz ilanının düzeltilerek, Sosyal Çalışmacı kadro ve görevlendirmelerine sosyal hizmet lisans mezunu meslektaşlarımızın atanması için sözkonusu ilanı yayınlayan kişiyle görüşülerek, konuya ilişkin yazı kendilerine gönderilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

81.

22.06.2016

Yaşlılık alanındaki çalışmalara katkıda bulunmak, gelişme sağlamak ve meslektaşlarımız ile mesleki çalışmalarımızı desteklemek amacıyla Yaşlılarla Sosyal Hizmet Komisyonunu kurarak çalışma başlatmak üzere yaşlılık alanında çalışma yapan akademisyenlerimiz ve alandaki meslektaşlarımızla görüşmeler yapılarak komisyon üyeliği için genel duyuru yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

82.

23.06.2016

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezuniyet törenine katılım sağlanmış ve yeni mezunlara Sosyal Hizmet Uzmanları andı okutturulmuştur.

Başkent Üniversitesi

GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

83.

23.06.2016

SHUDER olarak derneğimize yer satın almak için GMYK ve Mali Komisyon çalışmaları doğrultusunda üyelerimiz, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz arasında bağış ve mali kaynak çalışması başlatılmıştır.

Türkiye

SHUDER GMYK ve Mali Komisyon

84.

24.06.2016

SHUDER ve Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu tarafından Okul Sosyal Hizmeti İmza Kampanyası için metin oluşturularak diğer meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının imzasına açılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Üyeleri

85.

27-30.06.2016

27-30 Haziran 2016 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Kongresine katılım sağlanmıştır.

Seul-GÜNEY KORE

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN

86.

27.06.2016

SHUDER ve Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu tarafından Okul Sosyal Hizmeti İmza Kampanyası başlatılarak, change.org’da genel imzaya açılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Üye Tahir Emre GENCER ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Üyeleri

87.

28.06.2016

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümüne öğretim üyesi (Yrd.Doç.)alımı ilanındaki alan dışı şartın düzeltilerek sosyal hizmet mezunlarının alınması talebiyle girişimde bulunularak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne ve ilgili bölüme yazı yazılmıştır.

Burdur

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

88.

29.06.2016

Derneğimize genel merkez yeri alınması için meslektaşlarımızdan oluşturulan geniş kapsamlı SHUDER Mali Komisyon toplantısı yapılmıştır.

Ankara BES

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve Komisyon Üyeleri

89.

29.06.2016

Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde sosyal hizmet lisans diploması olmamasına rağmen 1 sosyologun sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı ünvanıyla görev yaptığı öğrenilmiş, konuyla ilgili olarak Derneğimizce G.Ü.Rektörlüğüne ve ilgili birime resmi yazı yazılarak uygunsuz olan bu görevlendirmenin iptal edilerek, sosyal hizmet lisans mezunlarının sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

90.

30.06.2016

Defence for Children tarafından desteklenen ve ÇTCS ile Mücadele Ağı tarafından yürütülen “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin -özellikle seyahat ve turizmde çocukların cinsel istismarının- Azaltılması” projesi kapsamında; Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve ÇTCS Mağduru Çocukları Koruma Konularında Çocuk Koruma / Sosyal Hizmet / Sosyal Yardım / Adalet / Sağlık / Eğitim alanında çalışan profesyonellere yönelik olarak Derneğimizce verilen 28-29 Mayıs 2016 tarihlerindeki uygulama eğitimi ve 18 Haziran 2016 tarihindeki izleme çalışmasına ilişkin olarak hazırlanan eğitim materyali tamamlanarak proje sahibi olan Uluslararası Çocuk Merkezi Derneğine teslim edilmiştir.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

2016 YILI ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL)

ÇALIŞMA VE FAALİYET RAPORU

SIRA

NO

TARİH

FAALİYET

YER

KATILANLAR

1.

03.07.2016

27-30 Haziran 2016 tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen ve Derneğimiz adına katılım sağlanan, IFSW Kongresine ilişkin mail yoluyla üyelerimizle paylaşımda bulunulmuştur.

Ankara

SHUDER GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

2.

11.07.2016

AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında ÇSGB’na sunulmuş olan ve ön kabul sürecinden geçen “Çalışan Güçlü Kadınlar Projesi” isimli projemiz, bütçe puanlamasında asıl değerlendirme aşamasını geçememiştir.

Ankara

SHUDER GMYK ve Esin BOYRAZ POLAT

3.

13.07.2016

Derneğimizce organize edilen toplantıda, Avustralya’da yaşayan meslektaşımız Ali Rıza KASAPGİL tarafından Mesleki Deneyim ve Paylaşım sunumu gerçekleştirilmiştir.

Ankara SABEV

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ ve katılımcılar.

4.

16.07.2016

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen darbe girişimine karşı açıklama yapılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

5.

22.07.2016

22 Temmuz 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile kapatılan Diyarbakır Şubemizin durumuna ilişkin Diyarbakır Şube başkanımızla görüşülmüş, duruma ilişkin ön değerlendirmeler yapılmıştır.

Ankara’da ve İletişim araçları ile

SHUDER GMYK

6.

23.07.2016

OHAL Kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Diyarbakır Şubemiz ve görevden alınma kararı çıkarılan meslektaşlarımızın durumuyla ilgili olarak avukatımızla toplantı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, YK Üyesi Umut YANARDAĞ, Av.Şahin ANTAKYALIOĞLU

7.

23.07.2016

Genel Merkez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

8.

23.07.2016

Diyarbakır Şubemizin kapatılması ve meslektaşlarımızın görevden alınmasına ilişkin açıklama yapılarak, kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

9.

25.07.2016

Diyarbakır ilinde meslektaşlarımızın da dahil olduğu ASPİM personelinin görevden alınmalarına ilişkin duruma dair değerlendirme yapılmış, SES Sendikası Genel Başkanı ve ASPB ile görüşülmüştür.

Ankara

SHUDER GMYK

10.

26.07.2016

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan randevu alınarak, Diyarbakır Şubemizin de dahil olduğu KHK ile derneklerin kapatılmasına ilişkin süreci yürüten yetkililerle görüşülmüş, Diyarbakır Şubemizin kapatma kararının yanlış olduğu iletilerek, bu kararın kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulması yönünde çalışma yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

11.

27.07.2016

Diyarbakır Şubemizin kapatılma kararının kaldırılması için belirlenen yöntem doğrultusunda; Diyarbakır Şube Başkanımızla görüşülerek, itiraz ve düzeltme dilekçesi hazırlanmış, dilekçenin Diyarbakır Dernekler Müdürlüğü ve Ohal Bürosu tarafından alınması sağlanmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK ve Diyarbakır Şube YK

12.

28.07.2016

Diyarbakır Şubemizin kapatılma kararının kaldırılması ve konunun anlatılması için iktidar partisi ve ana muhalefet partisinden randevu istenmiş, konu yazılı olarak da iletilmiştir.

Ankara

SHUDER GMYK

13.

01.08.2016

Derneğimizin genel olarak çalışmalarının değerlendirilmesi, Diyarbakır Şubemizin kapatılma süreci, ülkemizin içinde bulunduğu olağandışı koşullar ve genel olarak derneğimizin yapması gereken çalışmalara dair durumu görüşmek üzere, Genişletilmiş Kurullar Toplantısı yapılmıştır.

Ankara Çankaya Belediyesi

GMYK, Denetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri, eski başkanlar.

14.

02 ve 03.08.2016

Diyarbakır şubemizin kapatılma kararının iptaline ilişkin değerlendirme sürecinin lehimize olarak desteklenmesi amacıyla kararın iptali için genel merkez olarak İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Dernekler Dairesi ile Diyarbakır Dernekler Müdürlüğü ve Ohal Bürosuna yazı yazılmış, görüşme yapılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

15.

04.08.2016

İktidar partisi ana muhalefet partisinin OHAL Sürecine ilişkin önerilerini dikkate alacağını kamuoyunda belirtmiş, ana muhalefet partisi de bir OHAL Komisyonu kurmuştur. Bu çerçevede Ana Muhalefet Partisinin OHAL Komisyonuyla ve konuyla ilgili milletvekilleriyle görüşülerek, Diyarbakır Şubemizin kapatılma kararının kaldırılması için destek ve konunun iktidar partisine iletilmesi talebinde bulunulmuştur.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

16.

05.08.2016

Genişletilmiş Kurullar Toplantısında da alınan karar doğrultusunda, yaz aylarının rehaveti, ülkemizin yaşamakta olduğu olağandışı süreç ve banka işlemlerine ilişkin teknik konular nedeniyle genel merkez yeri alma çalışmalarına ara verilmiştir.

Ankara

SHUDER GMYK

17.

06.08.2016

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında “memuriyetten çıkarma” kararı verilen Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali RIDVANOĞULLARI’nın durumu ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Adana Şube Başkanı Kürşat KÖSTÜ, Ali RIDVANOĞULLARI

18.

09.08.2016

İktidar partisinin OHAL Komisyonu ve STK yetkilileriyle görüşülerek, Diyarbakır Şubemizin kapatılma kararının kaldırılması için destek talebinde bulunulmuştur. Ayrıca Derneğimizce hazırlanan Oda/Meslek Kanunu ve meslektaşlarımızın özlük hakları ile mesleğimiz ve meslektaşlarımıza ilişkin genel sorunlar ve derneğimizin taleplerine ilişkin liste, dosya halinde sunularak işbirliği ve destek talebinde bulunulmuştur.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

19.

10.08.2016

Konya KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Hizmet Okulları Derneği ve Derneğimiz tarafından, “Sosyal Hizmet Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Sosyal Hizmet Eğitiminin Geleceği” temasıyla, 3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen VI. Sosyal Hizmet Eğitimi Çalıştayı, Nihai Raporu paylaşılmıştır.

Ankara

SHUDER-SHOD

20.

16.08.2016

Ana Muhalefet Partisinin OHAL Komisyonu sorumlusu olan genel başkan başdanışmanı ve milletvekili ile görüşülerek, Diyarbakır Şubemizin kapatılma kararının kaldırılması için destek ve konunun iktidar partisine iletilmesi talebinde bulunulmuş, bu konuda hazırlanan hükümete sunulacak dosya için gerekli çalışma tamamlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

21.

18.08.2016

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne alan dışından 2 Yardımcı Doçentin alınarak sosyal hizmet doktoralıların alınmaması işleminin düzeltilerek, sosyal hizmet lisans, yüksek lisans veya doktoralı olanların alınması talebiyle girişimde bulunularak İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne yazılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

22.

22.08.2016

Ülkemizde pek çok irili-ufaklı üniversitede, nitelik ve nicelik sorunlarına karşın sosyal hizmet bölümü açılmış olmasına rağmen, Çukurova gibi yüksek potansiyeli barındıran bir bölgemizde bulunan Mersin Üniversitesi’nde, Derneğimizin de yıllar önce destek ve girişimleriyle İçel Sağlık Yüksekokulu bünyesinde kurulan Sosyal Hizmet bölümü bugüne kadar akademisyen eksiğini tamamlayamayıp eğitime başlayamamıştır. Nitelikli bir eğitimin verilebilmesi amacıyla, eksik olan kadrolara sosyal hizmet bölümlerinden mezun olanların, yüksek lisans veya doktora yapanların alınarak, bölümün eğitime başlaması için ilgili birimlerle görüşülmüş ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne işbirliği ve talep yazısı yazılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

23.

26.08.2016

Ana Muhalefet Partisinin, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan derneklerden bir kısmının açılması için İktidar Partisine sunacağı dosyada yer almak üzere Diyarbakır Şubemizin kapatılma kararının kaldırılması için evrak hazırlanarak dosyaya eklenmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

24.

29.08.2016

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Darülaceze Müdürlüğünde sosyal hizmet lisans diplomaları olmamalarına rağmen Sosyologların kadrolu/memur veya taşeron olarak Sosyal Çalışmacı olarak görevlendirildikleri ve bu mesleki unvanı kullandıkları öğrenilmiş, konuyla ilgili olarak Derneğimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Darülaceze Müdürlüğüne resmi yazı yazılarak uygunsuz olan bu görevlendirmenin iptal edilerek, sosyal hizmet lisans mezunlarının sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

25.

31.08.2016

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Psikolog vb. farklı meslek gruplarından kişilerin ‘Sosyal Çalışmacı’ olarak görevlendirildiği öğrenilmiş, konuyla ilgili olarak Derneğimizce, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğine resmi yazı yazılarak uygunsuz olan bu görevlendirmenin iptal edilerek, sosyal hizmet lisans mezunlarının sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

26.

01.09.2016

Basında yer alan, Siirt’te bir çocuk evinde kalmakta olan ve 18 yaşını doldurarak reşit olan bir kız çocuğunun, kuruluş personeliyle evliliğine ilişkin habere dair, meslek kuruluşlarıyla birlikte konuyu mesleki yanı da dahil çeşitli boyutlarıyla ele alan ortak basın açıklaması yapılmıştır.

Ankara

SHUDER

27.

02.09.2016

Ulusal Çocuk Politikası Oluşturma Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara CHP

Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

28.

03.09.2016

22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin; 1) Yönetmeliğin Ek 1’de (Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları) ‘Sosyal Hizmet Uzmanları’ meslek mensuplarına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, 2)Yönetmeliğin Ek 2’de (Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları) ‘Sosyal Çalışmacı’ ibaresinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali için açtığımız dava Danıştay’da reddedilmiştir. Temyizi için çalışma yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU

29.

04.09.2016

Çocuklar İçin Barış Girişimi olarak; durumu anlamak, çocuklar açısından ihtiyacı belirlemek ve bu ihtiyaç üzerinden yereldeki ilgili aktörleri güçlendirecek ve orada uzun süreli bir çalışmanın yerel aktörler tarafından gerçekleşmesini sağlayacak bir çalışmanın planlamasına ön ayak olmak üzere 7-8-9 Eylül tarihlerinde Gaziantep İline gerçekleştirilecek ziyaretin planlanması için çalışma yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Gaziantep Şube Başkanı Vedat ŞAHAN

30.

05.09.2016

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK-UNHCR) tarafından düzenlenen "Mültecilerin Korunması ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşları arasında Koordinasyon" toplantısına derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

BMMYK

Üye Şükran ÖZDOĞAN

31.

06.09.2016

19/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 69’u uyarınca sağlık alanındaki ön lisans mezunları için lisans tamamlama programı açılması hükmü doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 23.07.2015 tarihli duyurusuna istinaden, Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açık öğretim Lisans Tamamlama Programları açılmış ve sosyal hizmet ile ilgisiz sağlık ön lisans bölümlerinden mezun, her üniversitede 2500’er olmak üzere toplam 5000 kişinin Sosyal Hizmet Lisans Programına sınavsız geçişine ilişkin işlemler yapılmıştı. Söz konusu yasa maddesinin anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi ve YÖK Kararı ile söz konusu okullar tarafından yapılan işlemlerin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi talebiyle, 15.09.2015 tarihinde Danıştay’a açtığımız davada davalının cevap dilekçesine karşı Derneğimizin cevap dilekçesi hazırlanması için çalışma yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU

32.

07.09.2016

Çalışma koşullarının ağırlaştırılması, iş ve emeklilik güvencesinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara karşı, sağlık emek örgütleriyle birlikte “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve konuyla ilgili ortak basın açıklaması yapılmıştır.

Ankara TTB

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

33.

19.09.2016

Derneğimizce oluşturulan SHUDER Oda/Meslek Kanunu Komisyonu çerçevesinde başlatılan Oda/Meslek Kanunu hazırlanması çalışmaları kapsamında yapılan ön çalışmalar sonucu “Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek Kanunu Ön Taslağı” hazırlanarak Komisyon ve meslektaşlarımızın görüşüne hazır hale getirilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve SHUDER Oda/Meslek Kanunu Komisyonu Koordinatörü Doç.Dr.Kamil ALPTEKİN

34.

20.09.2016

Ulusal Çocuk Politikası Oluşturma Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara CHP

Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

35.

21.09.2016

OHAL sürecinde alınan kararlara ilişkin tekrar değerlendirme müracaatlarının yapılması için oluşturulan birimler nezdinde, Diyarbakır şubemizin kapatılma kararının iptaline ilişkin kararın kaldırılması amacıyla genel merkezimizce Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon Kuruluna, Ankara Valiliğine ve Başbakanlık bünyesindeki BİMER’e müracaat etmek üzere yazı ve dosya hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

36.

22.09.2016

OHAL sürecinde alınan kararlara ilişkin tekrar değerlendirme müracaatlarının yapılması için oluşturulan birimler nezdinde, Diyarbakır şubemizin kapatılma kararının iptaline ilişkin kararın kaldırılması amacıyla genel merkezimizce iktidar partisi AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan AKİM’e ve ana muhalefet partisi CHP’ye tekrar müracaat etmek üzere yazı ve dosya hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU ve Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

37.

23.09.2016

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan Aile Sosyal Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen personel alımlarında meslektaşlarımızın mağdur edilmesi ve ASDEP Programına ilişkin diğer uygunsuzlukların iptali ve alımların kadrolu olarak yapılması için Derneğimizce dava dosyası hazırlama çalışması yapılmıştır.

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Üye Nihat TARIMERİ ve Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU

38.

24-25.09.2016

Sivil Düşün tarafından desteklenen ve Açık Düş Sosyal Girişimi'nce gerçekleştirilen Kapalı Kurumlar Çalıştayı'na katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

39.

24-25.09.2016

Gündem Çocuk Derneği tarafından gerçekleştirilen Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Projesi, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Karşı Güçlenme ve Güç birliği Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara Gordion Otel

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

40.

26.09.2016

22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin; 1) Yönetmeliğin Ek 1’de (Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları) ‘Sosyal Hizmet Uzmanları’ meslek mensuplarına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, 2)Yönetmeliğin Ek 2’de (Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları) ‘Sosyal Çalışmacı’ ibaresinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali için açtığımız davanın Danıştay’da reddedilmesi üzerine Temyiz müracaatı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU

41.

27-30.09.2016

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu Kapsamında, Aile Danışmanları Derneği tarafından yürütülen İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplum Gücü Projesi kapsamında 27-30 Eylül 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Bilgi ve Farkındalık Artırma Eğitimine” genel merkez adına katılım sağlanmıştır.

Antalya

Denetim Kurulu Yedek Üyesi Gülistan İYİDOĞAN

42.

29.09.2016

IFSW Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Genel Sekreteri Dr.Rory TRUELL’in de katılacağı Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Yönelimleri başlıklı bir panel düzenlenmesi için hazırlık çalışması yapılmıştır

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, YK Üyesi Doç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ, Denetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT

2016 YILI DÖRDÜNCÜ 3 AYLIK (EKİM, KASIM, ARALIK)

ÇALIŞMA VE FAALİYET RAPORU

SIRA

NO

TARİH

FAALİYET

YER

KATILANLAR

1.

01.10.2016

SHUDER GMYK yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Batıkent SHUDER Geçici Merkezi

GMYK Üyeleri

2.

01.10.2016

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği tarafından düzenlenen “Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesi Değerlendirme Çalıştayına” derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Üye SHU Rahmiye BOZKURT

3.

03.10.2016

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Avrupa Ağı tarafından 2 yılda 1 üye ülkelerde yapılan Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresinin 2019 yılında ülkemizde yapılması için Derneğimizce yapılan müracaata ilişkin hazırlanan Davetiye Kitapçığı ve Bütçe IFSW’ye sunulmuştur.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

4.

05.10.2016

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleşen ve koordinasyonu Gündem Çocuk Derneği ile La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığı tarafından yürütülen “Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son" Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çocuk Evliliklerinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Mevzuat- Yuvarlak Masa Toplantısı”na SHUDER adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Gordion Otel

Önceki genel başkan Zeynep MUTLU

5.

05.10.2016

Derneğimizin de üye olduğu IFSW-Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Rory TRUELL, IFSW'nin Derneğimize destek ve dayanışmasını sunmak ve mesleki konularda görüş alışverişinde bulunmak için Derneğimizin ev sahipliğinde 6-8 Ekim 2016 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede ziyaret başlangıcında, uluslararası alanda sosyal hizmetteki gelişmeler ve ülkemizdeki durumun paylaşıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve IFSW Genel Sekreteri Dr. Rory TRUELL

6.

06.10.2016

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleşen ve koordinasyonu Gündem Çocuk Derneği ile La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığı tarafından yürütülen “Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son" Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çocuk Fuhuşunun Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Mevzuat - Yuvarlak Masa Toplantısı”na SHUDER adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Gordion Otel

Üye SHU Ergin BALCI

7.

06.10.2016

Uluslararası alanda sosyal hizmetteki gelişmeler ve ülkemizdeki durumun paylaşılması amacıyla, Derneğimiz ve Ankara Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü'nün işbirliğinde, 6 Ekim 2016 perşembe günü saat 13.30'da, Ankara Üniversitesi ATAUM'da, "Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Yönelimleri" konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Panele akademisyenler, meslektaşlarımız, sosyal hizmet öğrencileri ve ilgililerin katılımı yoğun olmuş, sosyal hizmete dair önemli paylaşımlarda bulunulmuştur.

Ankara ATAUM

Oturum Başkanı: Bülent Karakuş-SHUDER Genel Başkanı, Konuşmacılar: Prof.Dr. Veli Duyan - Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Hakan Acar - Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı - Sosyal Hizmet Okulları Derneği Başkanı - EAASW Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. Rory Truell - IFSW Genel Sekreteri. Panel Koordinatörleri: Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Denetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gonca POLAT. Katılımcılar SHUDER GMYK, akademisyenler, meslektaşlarımız, sosyal hizmet öğrencileri ve ilgililer.

8.

07.10.2016

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleşen ve koordinasyonu Gündem Çocuk Derneği ile La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığı tarafından yürütülen “Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son" Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çocuk Pornografisinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Mevzuat - Yuvarlak Masa Toplantısı”na SHUDER adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Gordion Otel

GM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

9.

07.10.2016

Derneğimizin ev sahipliğinde ülkemizde bulunan IFSW Genel Sekreteri Dr.Rory TRUELL ile çeşitli kurum ziyaretleri ve toplantılar yapılmıştır.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve IFSW Genel Sekreteri Dr.Rory TRUELL

10.

08.10.2016

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Savaş şartlarından kaçarak ülkemizde misafir olan eğitim çağındaki Suriyelilerin psiko-sosyal destek alabilmeleri için yapacağı çalışmaya Sosyal Hizmet Uzmanlarının da dahil edilmesi için değerlendirme yapılmış, çalışma planlanmış ve MEB yetkililerinden randevu talep edilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GM Yönetim Kurulu Üyesi M.Can AKTAN ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu

11.

10.10.2016

Diyarbakır Şubemizin açılması ve dernek hesapları blokelerinin kaldırılması için görüşmeler yapılmış ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğine yazılı müracaatta bulunulmuştur.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

12.

10.10.2016

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleşen ve koordinasyonu Gündem Çocuk Derneği ile La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığı tarafından yürütülen “Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son" Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çocuk Ticaretinin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Mevzuat - Yuvarlak Masa Toplantıs”na SHUDER adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Gordion Otel

Üye SHU Şükran DANIK

13.

11.10.2016

ASPB ve bağlı kuruluşlarında görev yapmakta olan meslektaşlarımız başta olmak üzere derneğimiz ve meslektaşlarımızın sorunları ve taleplerine ilişkin çözüm yolları yazılı bir dosya halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Bakan Danışmanı ile görüşülerek kendilerine sunulmuştur.

Ankara ASPB

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

14.

12.10.2016

8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi kitabının basımına ilişkin görüşme yapılmıştır.

SABEV

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Prof Dr.İlhan TOMANBAY (SABEV)

15.

12.10.2016

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunulmak üzere, Sosyal Çalışma Görevlisi, Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı konularında rapor hazırlanmış, Okul Sosyal Hizmeti Raporu güncellenmiş ve dosya hazırlanmıştır.

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN

16.

13.10.2016

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Sektör Yöneticiliği) ile AB Türkiye Delegasyonunun Ankara’da bulunan Merkezinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede sosyal hizmetlere ilişkin genel konular ve özetle aşağıdaki ana konularda görüş alışverişi yapılmış, Derneğimizin görüşleri iletilmiştir:

- “Türkiye´de geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesine yönelik proje” kapsamında savaş şartlarından kaçarak ülkemizde misafir olan eğitim çağındaki Suriyelilerin psiko-sosyal destek alabilmeleri için yapılacak çalışmalarda Sosyal Hizmet Uzmanlarının da görevlendirilmesi.

-Avrupa ülkelerinde de yıllardır uygulanan Okul Sosyal Hizmetinin ülkemizde biran önce başlatılması için girişimlerin hızlandırılması.

-Mevzuatta yer alan ve uygulamada sorunlara yol açan Sosyal Çalışma Görevlisi başta olmak üzere Aile Sosyal Destek Personeli, Meslek Elemanı vs. torba meslek tanımlarının iptal edilerek Sosyal Hizmet Uzmanı vs. her mesleğin kendi mesleki formasyonu doğrultusunda ayrı tanımlama ve görevlendirmelerinin yapılması.

-Açık öğretim sosyal hizmet eğitiminin sonlandırılması, kontrolsüz ve niteliksiz bir şekilde artan sosyal hizmet bölümlerinin artışının kontrol altına alınması, sosyal hizmet bölümlerinde sosyal hizmet akademisyenlerinin eğitim vermesi.

Görüşme sonunda yukarıda belirtilen konulara ilişkin Derneğimizce hazırlanan raporlardan oluşan dosya AB Türkiye Delegasyonuna sunulmuş, görüşülen konular ve genel olarak sosyal hizmet konularında işbirliği ve iletişimin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Merkezi - Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Nurdan DUMAN

17.

13.10.2016

Okul Sosyal Hizmetinin başlatılmasına ilişkin sürece dair destek sağlanması amacıyla basın mensuplarıyla toplantı yapılmıştır.

Ankara Çankaya

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can AKTAN ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Nurdan DUMAN

18.

14.10.2016

Ülkemizde düzenlenen 2 günlük bir çalıştay için ülkemize gelen IFSW-Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Eski Genel Başkanı Dr. David JONES ile mesleğimizin yerel ve küresel sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş, 2019 Avrupa Kongresi ile ilgili destek talebinde bulunulmuştur.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve IFSW Eski Genel Başkanı Dr. David JONES

19.

14.10.2016

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde gerçekleşen ve koordinasyonu Gündem Çocuk Derneği ile La Strada Vakfı (Polonya) ortaklığı tarafından yürütülen “Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son" Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Çocuklara Yönelik Cinsellik Amaçlı Turizmin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Mevzuat - Yuvarlak Masa Toplantısı”na SHUDER adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Gordion Otel

Üye SHU Sedat TÜRKERİ

20.

15-16.10.2016

CHP Ulusal Çocuk Politikası Çalıştayı’na düzenleme kurulu ve katılımcı olarak katılım sağlanmıştır.

Ankara CHP Genel Merkezi

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

21.

18.10.2016

Türk Tabipleri Birliği tarafından organize edilen ve Prof.Dr.Emre KONGAR’ın konuşmacı olduğu “Toplumsal Dayanışma ve Meslek Ahlakı” konulu Füsun Sayek Anma Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara TTB Merkezi

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

22.

19.10.2016

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağı Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara Psikiyatri Derneği

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, önceki genel başkan Zeynep MUTLU, SHUDER Ankara Şube Yöneticileri.

23.

22.10.2016

Genel olarak kamu yönetiminde ve sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin olarak sağlık emek örgütleriyle ortak olarak “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” açıklaması yapılmış ve çeşitli illerde bir dizi ortak açıklama planlanmıştır.

Ankara

SHUDER ve Sağlık Emek Örgütleri

24.

25.10.2016

Çocuk evlilikleriyle mücadele bağlamında Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı bileşenleri olarak bir yılsonu değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Ankara Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

25.

25.10.2016

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Derneğimizin iletişimi sonucu; Mahkemelerce verilen eğitim ve danışmanlık tedbir kararlarının uygulanması sürecinde aksayan hususlar masaya yatırılarak, okul devamsızlıklarının çocuk evlilikleri, çocuk işçiliği, çocuk istismarı, aile içi şiddet, narkotik bağımlılığı, çocukların suça sürüklenmesi, suç faili ya da mağduru durumuna gelmeleri, sokakta çalışma, sokakta yaşama vb.” sebep ya da sonuçlarını da dikkate alarak konuyla ilgili olarak SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında toplantı yapılarak Okul Sosyal Hizmetinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Nurdan DUMAN

26.

25-26-27Ekim2016

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu Kapsamında, Aile Danışmanları Derneği tarafından yürütülen İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplum Gücü Projesi kapsamında 25-27 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Bilgi ve Farkındalık Artırma Eğitimine” genel merkez adına katılım sağlanmıştır.

Antalya

GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ

27.

26.10.2016

Kamu Denetçiliği Kurumu ile yapılan toplantı doğrultusunda hazırlanan Okul Sosyal Hizmeti raporu Kamu Denetçiliği Kurumuna sunulmuştur.

Ankara

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu ve GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

28.

27.10.2016

Derneğimizin de üye olduğu IFSW-Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrası genel olarak ve Diyarbakır şubemizin kapatılmasına karşı Derneğimize destek ve dayanışma bildirisi yayınlamış ve web sayfasında duyurmuştur.

İsviçre

IFSW Genel Sekreteri Dr. Rory TRUELL ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

29.

28.10.2016

Emniyet Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’nın Psiko-Sosyal Destek Danışma Büro Amirliği olarak geniş ve kapsayıcı bir perspektifte ele alınarak, "sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı ve görevlerinin"de tanımlanması gerektiğine ilişkin Derneğimizin görüş ve talebi Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

30.

30.10.2016

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kimi illerde görev yapan bazı meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızın da kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

31.

31.10.2016

Derneğimizin kurucu genel başkanı, emekli öğretim üyesi Prof.Dr.Sema KUT tedavi görmekte olduğu Ankara İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret edilmiştir. Hocamıza acil şifalar diliyoruz.

Ankara İbn-i Sina Hastanesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

32.

02.11.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Üyeleri

33.

03.11.2016

Türk Tabipler Birliği tarafından gerçekleştirilen Prof. Dr. Nusret H. Fişek 102 Yaşında Anma Etkinliklerine katılım sağlanmıştır.

Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ.

34.

04.11.2016

Derneğimizin, sosyal çalışmacıların zorunlu personel olarak sayılması ve sosyal inceleme raporunun sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanmasına ilişkin önerilerine yönelik düzenlemeleri de içeren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” 4 Kasım 2016 tarih ve 29878 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete

SHUDER GMYK-ASPB

35.

4-5.11.2016

Çocuk Hakları Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ağlar İstanbul buluşması ve Projenin birinci ayağı olan Katılımlı Eylem Araştırması/Öğrenme Çalışmasının bölgesel çalıştay sunumları gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Richmond Otel

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem UCA, Ankara Şube adına Zeynep MUTLU, Diyarbakır Şube adına Ahmet KELEŞ ve Ümit ÇETİNER, İzmir Şube adına Emrah PAKMAN, Trabzon Şube adına Büşra AKCAN

36.

06.11.2016

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Derneğimizin de katkı sunduğu, katılım sağladığı, "Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Projesi Çalıştayı" sonuç raporu yayınlanmış ve Derneğimizce de paylaşılmıştır.

Ankara

SHUDER-Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği

37.

07.11.2016

Prof.Dr.Veli DUYAN ve Doç.Dr.Özge Özgür BAYIR tarafından yazılan “Sosyal Hizmete Giriş: Öğrenciler ve Uygulayıcılar İçin Bir Rehber” isimli kitap Derneğimizin 26.Yayını olarak Derneğimiz ve Sosyal Çalışma Yayınları tarafından bastırılmış olup şubelerimize de gönderilmiş, ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Ankara

GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ ve Prof.Dr.Veli DUYAN

38.

08.11.2016

SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ankara SABEV

GMYK Üyeleri

39.

08.11.2016

Derneğimiz tarafından yürütülen Türkiye’de okul sosyal hizmetinin başlatılması ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği GMYK Üyeleri ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, okul sosyal hizmetinin kurulması halinde örgütleneceği muhtemel genel müdürlük olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Okul Sosyal Hizmeti başta olmak üzere, Suriyeli çocuklara psiko-sosyal destek projesi vb. meslekle ilgili önemli konuları görüşmüşlerdir.

Ankara MEB Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü

Genel Başkan Bülent Karakuş, Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman, Komisyon ve SHUDER GMYK Üyesi Doç.Dr. Elif Gökçearslan Çifci, Komisyon ve SHUDER GMYK üyesi Mehmet Can ÖZKAYA

40.

09.11.2016

Derneğimizin de bileşenleri arasında yer aldığı Çocuğa Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı tarafından yürütülen ve Defence for Children tarafından desteklenen Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin –Özellikle Seyahat ve Turizmde Çocukların Cinsel İstismarının- Azaltılması Projesi çerçevesinde Derneğimizce hazırlanan “Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve Mağdur Çocukları Koruma Alanında Çalışanlar İçin Temel Eğitim Materyali” kitapçığı ICC-Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından basılarak, şubelerimize dağıtılmış ve ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Editör Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

41.

10.11.2016

Prof.Dr.Veli DUYAN tarafından yazılan kitap Derneğimizin 27.Yayını olarak Derneğimiz ve Sosyal Çalışma Yayınları tarafından bastırılmış olup şubelerimize de gönderilmiş, ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Ankara

GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ ve Prof.Dr.Veli DUYAN

42.

11.11.2016

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından, “Çocukların Yaşam Hakkı” üst başlığı altında gerçekleştirilen II.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi açılışına katılım sağlanmıştır.

Ankara TBB Litai Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

43.

11.11.2016

OHAL kapsamında kapatılan Diyarbakır Şubenin açılması ve dernek hesaplarına konulan blokenin kaldırılması için İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi yetkilileriyle görüşme yapılmıştır.

Ankara-İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

44.

12.11.2016

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından, “Çocukların Yaşam Hakkı” üst başlığı altında gerçekleştirilen II.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi kapsamındaki Çocuk Koruma Sisteminde Sorunlar konulu Panelde dernek adına sunum yapılmıştır.

Ankara TBB Litai Otel

Üye Ergin BALCI

45.

13.11.2016

Psiko-Sosyal Destek Ağı’nın “Travma Raporlama Eğitimine” katılım sağlanmıştır.

Ankara Tabip Odası

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, SHU Zeynep Mutlu, SHU Yaşar Çavdar.

46.

15.11.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Nurdan DUMAN'ın kongre başkanlığında, Ankara Bilkent Otelde gerçekleştirilen 1.Uluslararası Kadın Kongresine katılım sağlanmıştır.

Ankara Bilkent Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

47.

16.11.2016

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programına ilişkin uygulamaya yönelik tespitlerin yer aldığı bir raporun hazırlanması için değerlendirme yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Üye Nihat TARIMERİ

48.

18.11.2016

TBMM’de verilen "... cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlendirilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesi" önergesine ilişkin olarak, Derneğimizin de bileşenleri arasında yer aldığı "Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı" tarafından ortak açıklama yayınlanmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

49.

19.11.2016

Sosyal Hizmet Uzmanı İşadamları Derneği (SOSHİAD) tarafından düzenlenen toplantıya dernek adına katılım sağlanmıştır.

İstanbul

GMYKY Üyesi Ekrem UCA

50.

22.11.2016

23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ilk “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile Derneğimizin Diyarbakır Şubesi kapatılmış ve dernek hesaplarına bloke konulmuştu. Bu haksız ve yanlış kararın iptali amacıyla derneğimizce yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanmış ve 22.11.2016 tarihli 29896sayılı resmi gazetede yayınlanan 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6749 sayılı Kanunda, SHUDER Diyarbakır Şubesi kapatılacak dernekler içerisinden çıkarılarak belirtilen tarihten (23/07/2016) itibaren tüm hakları tekrar iade edilmiştir.

Ankara/Diyarbakır

SHUDER Genel Merkez ve Diyarbakır Şube

51.

23.11.2016

Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen 8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi kitabı için son düzenlemeler yapılarak basıma hazır hale getirilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Kongre Başkanı-Denetim Kurulu Üyesi Doç.Dr.Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

52.

24.11.2016

“Türkiye'nin Güneyindeki Suriyelilerin ve Göçmenlerin Korunma ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Projesi, Araştırma Sonuçları Paylaşım Toplantısı”na dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

53.

25-26-27.11.2016

Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği tarafından desteklenen İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) tarafından uygulanan ve Ankara’da gerçekleşen “Yaşama Sığınan Kadınlar Çalıştayı’’na dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

54.

28-29-30.11.2016

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu Kapsamında, Aile Danışmanları Derneği tarafından yürütülen İnsan Ticareti İle Mücadelede Sivil Toplum Gücü Projesi kapsamında 28-30 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Bilgi ve Farkındalık Artırma Eğitimine” genel merkez adına katılım sağlanmıştır.

Antalya

Üyesi Ezgi Melek YANARDAĞ

55.

29.11.2016

SHUDER GMYK yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

GMYK Üyeleri

56.

29.11.2016

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği IFSW tarafından 2020’de düzenlenecek olan “Social Work and Social Development (SWSD-2020)” dünya kongresinin Türkiye’nin ev sahipliğinde ülkemizde yapılmasına ilişkin ön değerlendirme ve planlama yapmak üzere “Global Turizm Organizasyon” firmasından temsilci Hakan Bıyıklı ile toplantı yapılmıştır.

Ankara

GMYK Üyeleri ve Global Turizm Organizasyon Yetkilisi

57.

29.11.2016

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliği Hibe Programı çerçevesinde Engelliler Konfederasyonu tarafından uygulanmaya başlanan “Engelleri Konuşarak Aşalım – Çağrı Merkezi Projesi” açılış toplantısına dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

58.

01.12.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Üyeleri

59.

02.12.2016

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programına ilişkin uygulamaya yönelik tespitlerin yer aldığı rapor hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Üye Nihat TARIMERİ

60.

03.12.2016

Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileriyle, “bir dernek nasıl işler” konulu söyleşi yapılmıştır.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

61.

05.12.2016

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programına ilişkin uygulamaya yönelik tespitlerin yer aldığı rapor ASPB’na sunulmuş, uygulama, personel alımları vb. konulardaki haksızlıkların düzeltilmesi talep edilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

62.

07.12.2016

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği IFSW tarafından 2020’de düzenlenecek olan “Social Work and Social Development (SWSD-2020)” dünya kongresinin Türkiye’nin ev sahipliğinde ülkemizde yapılmasına ilişkin başvuru taslak dosyası hazırlanmıştır.

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve “Global Turizm Organizasyon” firmasından temsilci Hakan BIYIKLI

63.

08.12.2016

STK'lara yönelik sunulan gerek AB gerekse başka kaynaklardan sosyal hizmet mesleği ile ilgili olan olası hibe programlarından faydalanabilmek ve meslektaşlarımızı istihdam edebilmek amacıyla bir proje yazma ve yürütme komisyonu kurma çalışması başlatılmıştır.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

64.

10.12.2016

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından gerçekleştirilen 6.İnsan Hakları Kısa Film Yarışması Ödül Törenine SHUDER olarak katılım sağlanmıştır.

Ankara Alman Kültür Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

65.

11.12.2016

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne alan dışından 2 Yardımcı Doçentin alınarak sosyal hizmet doktoralıların alınmaması işleminin düzeltilerek, sosyal hizmet lisans, yüksek lisans veya doktoralı olanların alınması talebiyle Derneğimizce girişimde bulunularak konuyla ilgili olarak İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne yazı yazılmıştır. Ancak Rektörlükçe, yapılan işlemin düzeltilmemesi nedeniyle, Derneğimizin de yönlendirme ve desteğiyle söz konusu sınava giren sosyal hizmet doktora eğitimi gören bir uzman psikolog tarafından dava açılmış, Derneğimizce yazılan yazılar da davanın desteklenmesi için mahkemeye sunularak, dava dosyasına girmiştir. İstanbul 9.İdare Mahkemesince alınan kararla sözkonusu işlem (üniversiteye alan dışından 2 yardımcı doçent alımı) iptal edilerek, yeniden jüri oluşturularak konunun tekrar değerlendirilerek, idarenin bu doğrultuda yeni bir işlem yapması kararlaştırılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

66.

12-13.12.2016

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve evlendirilmiş çocuklara ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinin sunulması amacıyla yerel kapasitenin güçlendirilmesine yönelik uygulanan çalışma planı kapsamında, evlendirilmiş veya evlendirilme riski altında olan çocuklarla karşılan tüm kurumlar için vaka yönetimi ve sevk mekanizmalarının standartlaştırılması amacıyla, Çocuk Evlilikleri ile Mücadelede Hizmet Sağlayıcılar hazırlanan Uygulama Rehberlerinin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi ve Vaka Yönetimi 2’inci Çalıştay ve Danışma Toplantısı”na dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Önceki Genel Başkan Zeynep MUTLU

67.

14.12.2016

İzmir şubemizin ilinde, "mülteci destek merkezi (MUDEM) İzmir şubesinde sosyal hizmet eğitimi almayan kişilerin kendini sosyal çalışmacı olarak tanıttığı, bu derneğin ASAM ile kardeş dernek pozisyonunda olduğu, ASAM’dan MUDEM’e sosyal hizmet uzmanı olmadığı halde sosyal çalışmacı kadrosu ile geçiş yapanların olduğu, ASAM’da çalışan iktisat işletme vb okullardan mezun kişilerin hala alanda kendini sosyal çalışmacı olarak tanıttığı” bildirimi üzerine, konuyla ilgili olarak MUDEM Ankara proje koordinatörlüğü ile görüşülmüş ve sorunun çözülerek sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı olmayanların bu unvanla görevlendirilmemeleri, bu kadrolara sosyal hizmet lisans mezunlarının görevlendirilmesi talep edilmiştir. MUDEM yetkilileri sorunun çözüleceğini belirtmiş, ardından İzmir şubemizce de genel merkezimize, farklı meslek gruplarının sosyal çalışmacı unvanını kullanmaktan vazgeçip Saha Çalışanı unvanı kullanmaya başladıkları iletilmiştir.

Ankara-İzmir

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat GÖKSEL

68.

15.12.2016

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Toplumun Adli Yardım Konusunda Bilgilendirilmesi toplantısına dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

69.

15.12.2016

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleştirilen “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programına” dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

70.

16.12.2016

Derneğimizin de bileşeni olduğu “Çocuk Hakları Ağları 1 Telefonla Kayıp Çocuklara Son Demek için 16 Aralık’ta Ankara’da Biraraya Geliyor: Bir Telefonla Kayıp Çocuklara Son” toplantısına dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

71.

19.12.2016

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu Üyeleri

72.

19.12.2016

SHUDER GM yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ankara

GMYK Üyeleri

73.

19.12.2016

Hayat Sende Gençlik Derneği ile çocuk ve gençlik alanındaki olası proje ortaklıkları konusunda değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Ankara Hayat Sende Gençlik Derneği

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

74.

21.12.2016

Yaşlı sağlığına yönelik ülkemizde kalıcı ve uygulanabilir politikaların geliştirilmesi amacıyla yaşlılara götürülecek tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğine ve standart uygulamalarına dair eğitim taslağının oluşturulması için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunca düzenlenen toplantıya derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Farabi Salonu

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

75.

23.12.2016

23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ilk “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile Derneğimizin Diyarbakır Şubesi kapatılmış ve dernek hesaplarına bloke konulmuş, bu haksız ve yanlış kararın iptali amacıyla derneğimizce yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanmış ve 22.11.2016 tarihli 29896 sayılı resmi gazetede yayınlanan 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6749 sayılı Kanunda, SHUDER Diyarbakır Şubesi kapatılacak dernekler içerisinden çıkarılarak belirtilen tarihten (23/07/2016) itibaren tüm hakları tekrar iade edilmişti. Bu karara istinaden yapılması gerekenlere ilişkin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüyle görüşme yapılmıştır.

Ankara Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

76.

26.12.2016

22.11.2016 tarihli 29896 sayılı resmi gazetede yayınlanan 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6749 sayılı Kanunda, SHUDER Diyarbakır Şubesi kapatılacak dernekler içerisinden çıkarılarak belirtilen tarihten (23/07/2016) itibaren tüm hakları tekrar iade edilmiş, bu nedenle dernek hesaplarına konulan blokenin kaldırılması amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne yazılı bildirimde bulunulmuştur.

Ankara Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

77.

28.12.2016

Türk Tabipler Birliği yeni yıl kokteyline dernek adına katılım sağlanmıştır

Ankara TTB

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan TOPCU

78.

29.12.2016

SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu yılsonu değerlendirme ve yeni yıl hazırlık/planlama toplantısı yapılmıştır.

Ankara Altı Nokta Körler Derneği

SHUDER GMYK Üyeleri

2017 YILI İLK 3 AYLIK (OCAK ŞUBAT MART)

ÇALIŞMA VE FAALİYET RAPORU

SIRA

NO

TARİH

FAALİYET

YER

KATILANLAR

 1. 1.

03.01.2017

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda yapılan ve Derneğimizin de katıldığı, ‘Yaşlılara Götürülecek Tıbbi Bakım Hizmetlerinin Niteliğine Ve Standart Uygulamalarına Dair Eğitim Taslak Toplantısı’ sonrasında oluşturulan, “Yaşlı İzlemi Taslak” dokümanına ilişkin Derneğimizin görüşü yazılı olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na sunulmuştur.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Üye Mehmet Kürşat ALDEMİR

 1. 2.

04-05.01.2017

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Düşün AB Programı tarafından mali destek sağlanan ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen ve Türk PDR-DER, Öz-Ge Der ile birlikte ortağı olduğumuz “ Çocuklarla Güçlüyüz” projesinin bir alt faaliyeti olan çocuk katılımı ve çocuk istismarı konularındaki faaliyetlere hibe verilmesi kapsamında başvuru yapan çocuk, gençlik grubu ve ağ üyesi STK’ların başvuruları değerlendirilmiştir.

Bilkent Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

 1. 3.

05.01.2017

Derneğe gelir getirebileceği düşünülen TEKKART projesi değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

 1. 4.

6-7-8.01.2017

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV kapsamında Aile Danışmanları Derneği tarafından yürütülen “İnsan Ticareti ile Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi” Ulusal Sivil Toplum Kuruluşu Ağı” Oluşturma Programına SHUDER Genel Merkezi adına katılım sağlanmıştır.

Antalya

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ

 1. 5.

08 .01.2017

Altınokta Körler Derneğince düzenlenen “Altınokta Okulu Eğitim Programı” kapsamında SHUDER adına “Organizasyon Yapma ve Süreç Yönetme” başlıklı sunum yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

 1. 6.

9-10-11.01.2017

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen Tıbbi Sosyal Hizmet Yönetmelik Çalıştayına katılım sağlanmıştır.

Haymana-Ankara

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ

 1. 7.

10.01.2017

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Komisyon üyeleri

 1. 8.

12.01.2017

22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin; 1) Yönetmeliğin Ek 1’de (Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları) ‘Sosyal Hizmet Uzmanları’ meslek mensuplarına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, 2)Yönetmeliğin Ek 2’de (Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları) ‘Sosyal Çalışmacı’ ibaresinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali için açtığımız davada Danıştay 15.Dairesinin 2015/300 Esas ve 11.05.2016 tarihli kararıyla talebimiz reddedilmiş ve karşı taraf Vekalet ücreti ödememize karar verilmiş, yaklaşık 2000 TL vekalet ücreti ödenmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 9.

13.01.2017

Üyelerimiz ve derneğimizin yararına kullanılmak üzere mali bir uygulama olan TEKKART Projesiyle ilgili olarak firma yetkilisi Erk TEZCAN ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Ankara – Engelliler Federasyonu

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN, Üye Ayla GÜMRAH

 1. 10.

13.01.2017

SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Ankara

GMYK Üyeleri

 1. 11.

16-20.01.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında “Sosyal Hizmetlerde Etik Eğitimi” 1.Grup Eğitimi yapılarak dernek genel merkez ve şubelerinden katılım sağlanmıştır.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü

GMYK Üyesi Kenan TOPÇU ve üyeler

 1. 12.

19.01.2017

Dernek hesaplarındaki blokenin kaldırılması için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde yetkililerle görüşmeler yapılmıştır.

Ankara Maliye Bakanlığı

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 13.

20.01.2017

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) Sosyal Hizmet Uzmanı alımına ilişkin ilanında; sosyal hizmet lisans mezunları dışında ((Üniversitelerin sosyoloji, felsefe, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik) ki meslek mensuplarının sosyal hizmet uzmanı olarak alınacağına yönelik ilanının düzeltilmesi için LÖSEV yetkilileriyle görüşülmüş ve ilan düzeltilerek sadece Sosyal Hizmet Lisans mezunlarının sosyal hizmet uzmanı olarak alınabileceği yönünde düzeltme yapılmıştır.

LÖSEV

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

 1. 14.

21.01.2017

AB tarafından desteklenen, UNİCEF, İCC (Uluslararası Çocuk Merkezi) ve Engelliler Konfederasyonu tarafından yürütülen "Engelli Çocuklar ve Aileleri İçin Kapsayıcı Hizmetler Panel ve Çalıştayına " katılım sağlanarak sunum yapılmıştır.

Ankara Neva Palas Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ ve Üye Sultan SAKINCI KARAKUŞ

 1. 15.

22.01.2017

Genel merkezimizce yapılan son çalışmalarla dernek genel merkez ve şube hesaplarındaki bloke kaldırılmıştır.

Ankara Maliye Bakanlığı

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 16.

23.01.2017

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği başkanı Ali ULUSOY ile olası proje çalışmaları ve işbirliği olasılıkları konularında toplantı yapılmıştır.

Ankara Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyeleri Kenan TOPÇU ve Mehmet Can AKTAN

 1. 17.

23.01.2017

SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Ankara Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği

GMYK Üyeleri

 1. 18.

23-24.01.2017

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen Dernekler için Mevzuat Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.

Ankara Niza Park Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 19.

23-27.01.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında “Sosyal Hizmetlerde Etik Eğitimi” 2.Grup Eğitimi yapılarak dernek genel merkez ve şubelerinden katılım sağlanmıştır.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü

Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

 1. 20.

24.01.2017

Geçici ortak merkezden ayrılarak yeni, bağımsız ve daha merkezi bir genel merkez yeri bulmak amacıyla çalışma başlatılmıştır.

Ankara Kızılay

GMYK Üyeleri

 1. 21.

25.01.2017

Üyelerimiz ve derneğimizin yararına kullanılmak üzere mali bir uygulama olan TEKKART Projesiyle ilgili olarak firma yetkilileri ve Dernek avukatımızla birlikte sözleşme taslağı üzerinde değerlendirme yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Dernek avukatı Şahin ANTAKYALIOĞLU

 1. 22.

26.01.2017

AB çağrısı ve desteğiyle hazırlanacak projelerin sunulabilmesi için Derneğimizce planlama yapılmış ve sunulacak projeler için gerekli olan teknik işlemler kapsamında SHUDER PİC No yenilenmiştir.

Ankara

Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

 1. 23.

27.01.2017

Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyelerimiz, Sosyal Hizmet Okulları Derneği üyeleri ile alanla ilgili akademisyenlerimizin katılacağı “2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

 1. 24.

28.01.2017

Hollanda Büyükelçiliği (MATRA) tarafından açılan insan hakları programı başlığı altında kadın haklarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik Genel Merkezimiz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle kadın istihdamına ilişkin ortak proje hazırlama çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

 1. 25.

29.01.2017

Türk Tabipler Birliği tarafından gerçekleştirilen çalıştaya derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

Ankara

Üye Yaşar ÇAVDAR KOLBÜKEN

 1. 26.

30Ocak-3Şubat2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında “Sosyal Hizmetlerde Etik Eğitimi” 3.Grup Eğitimi yapılarak dernek genel merkez ve şubelerinden katılım sağlanmıştır.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 27.

31.01.2017

Hollanda Büyükelçiliği (MATRA) tarafından açılan insan hakları programı başlığı altında kadın haklarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik Genel Merkezimiz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan kadın istihdamına ilişkin projemiz Derneğimizce Hollanda Büyükelçiliği MATRA fonlarınca finansa edilmek üzere 31 Ocak 2017 tarihinde sunulmuştur. Konya şubemizle yürütülecek olan projede, proje ortakları/iştirakçileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, İşkur ve Doğa Derneği olmakla birlikte, proje çerçevesinde kadınlara yönelik okuma yazma, yöresel ürün geliştirme, kadın hakları vb eğitimlerin verilmesi ve istihdam süreçlerine katılarak kadınların güçlendirilmesini içeren faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA

 1. 28.

03.02.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında “Sosyal Hizmetlerde Etik Eğitimi” genel merkez ve şube üyelerimizden 3 grup halinde 60 meslektaşımızın katılımıyla Ocak ve Şubat 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilerek 3 Şubat 2017 tarihindeki genel değerlendirme ile tamamlanmıştır.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 29.

04.02.2017

Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan Yerel Projelere Hibe Programı başlığı altında dezavantajlı gruplara sunulan hizmetlere yönelik Genel Merkezimiz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle dezavantajlı çocuk gruplarına ilişkin ortak proje hazırlama çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Adıyaman Şube Başkanı Bedriye BOZAT

 1. 30.

05.02.2017

Üyelerimiz ve derneğimizin yararına kullanılmak üzere mali bir uygulama olan TEKKART Projesiyle ilgili olarak firma yetkilileri ve Dernek avukatımızla birlikte sözleşme taslağı üzerinde son değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Dernek avukatı Şahin ANTAKYALIOĞLU, TEKKART Yetkilisi Erk Bey, Üye Ayla GÜMRAH

 1. 31.

06.02.2017

Yeni genel merkez yeri bulmak amacıyla araştırma yapılarak olası yerlere ilişkin örnek yer ziyareti yapılmıştır.

Ankara Kızılay

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 32.

07.02.2017

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu toplantısı yapılmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Komisyon Üyeleri

 1. 33.

08.02.2017

Japonya Büyükelçiliği tarafından açılan Yerel Projelere Hibe Programı başlığı altında dezavantajlı gruplara sunulan hizmetlere yönelik Genel Merkezimiz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan Adıyaman İlinde Yaşayan Muhtaç Ailelerin Çocukları ile Sokakta Çalıştırılan/Yaşayan Çocuklara Yönelik Mobil Bakım Hizmetleri projemiz Derneğimizce Japonya Büyükelçiliği fonlarınca finansa edilmek üzere sunulmuştur. Adıyaman şubemizle yürütülecek olan projede, proje ortakları/iştirakçileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adıyaman Yoksullar ve Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olmakla birlikte, proje çerçevesinde dezavantajlı çocuk gruplarına mobil bakım ve alternatif sosyal hizmet modelleri sunulmasını içeren faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 34.

09.02.2017

Yeni genel merkez yeri için araştırma yapılarak olası yerlere ilişkin örnek yer ziyareti yapılmıştır.

Ankara Kızılay

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 35.

09.02.2017

Genel merkez genel kurulu için yer araştırması, ziyaret ve görüşmeler (Ankara BB, Çankaya Belediyesi, üniversiteler) yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 36.

10.02.2017

Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyelerimiz, Sosyal Hizmet Okulları Derneği üyeleri ile alanla ilgili akademisyenlerimizin katılacağı “2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” son hazırlıkları yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

 1. 37.

11.02.2017

SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Ankara Çankaya Belediyesi

GMYK Üyeleri

 1. 38.

11.02.2017

Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyelerimiz, Sosyal Hizmet Okulları Derneği üyeleri ile alanla ilgili akademisyenlerimizin katıldığı “2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” derneğimizce gerçekleştirilmiştir.

Ankara Çankaya Belediyesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve katılımcılar

 1. 39.

12.02.2017

Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen 8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi kitabı için son düzenlemeler ve gözden geçirme yapılarak basıma hazır hale getirilmiştir.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 40.

12.02.2017

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 3 Ekim 2016 tarihli açıklamasında yer alan habere (“Millî Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında, Türkiye´de geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi amacıyla 300 milyon avroluk mali kaynağın kullanımını içeren proje sözleşmesi imzalandı. …Savaş şartlarından kaçarak ülkemizde misafir olan eğitim çağındaki Suriyelilerin psiko-sosyal destek alabilmeleri için 500 psikolog, sosyolog, rehber öğretmen görevlendirmesi yapılarak bu hizmet sahada sağlanacak) ilişkin olarak SHUDER Yönetim Kurulu ve SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu olarak, AB Türkiye Delegasyonu ve MEB ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve sözkonusu proje kapsamında Sosyal Çalışmacıların da istihdam edilmesini talep edip konuyla ilgili raporumuzu sunmuştuk. Konuyla ilgili olarak MEB tarafından düzenlenen ve akademisyenlerimizin de katıldığı hazırlık ve eğitim toplantısında “Türkiye´de geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesine yönelik proje” kapsamında savaş şartlarından kaçarak ülkemizde misafir olan eğitim çağındaki Suriyelilerin psiko-sosyal destek alabilmeleri için yapılacak çalışmalarda Sosyal Çalışmacıların da istihdam edileceği belirtilmiştir.

Ankara

SHUDER GMYK

 1. 41.

13.02.2017

Genel kurul öncesi web sayfası güncelleme çalışması için içerik tarama ve güncelleme çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

 1. 42.

13.02.2017

Yeni genel merkez yeri için Kızılay Ataç Sokakta bulunan yer için son görüşme yapılarak tutulması kararı verilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

 1. 43.

14.02.2017

TBMM’de yürütülen Ruh Sağlığı Yasa Taslağı çalışmasına SHUDER olarak dahil olunması için ilgili milletvekili Deniz DEPBOYLU ve danışmanıyla görüşme yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 44.

14.02.2017

“2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” katılımcılarıyla çalıştayda görüşülen konuların gözden geçirilip, eksiklerin tamamlanması için devam toplantısı yapılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ ve GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN

 1. 45.

15.02.2017

TBMM’de ilgili meslek örgütleriyle yürütülen Ruh Sağlığı Yasa Taslağı çalışmasına SHUDER olarak dahil olunması için hazırlanan taslakla ilgili görüş oluşturmak üzere SHUDER’den ilgili akademisyen ve alandan meslektaşlarımızdan oluşacak komisyon için hazırlık çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve YK Üyesi Umut YANARDAĞ

 1. 46.

15.02.2017

Uluslararası Çocuk Merkezi(ICC), Türk PDR-DER, ÖZGEDER ve Derneğimizin ortak yürüttüğü Çocuklarla Güçlüyüz Projesi faaliyetleri kapsamında küçük proje desteği başvuruları değerlendirme çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 47.

16.02.2017

Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen 8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi kitap taslağına ilişkin düzeltmeler yapılmıştır.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 48.

16.02.2017

Derneğimizin aldığı hizmet sonucu, Medya Takip Merkezinden hergün düzenli olarak yazılı medya araçlarının taranmasıyla, meslektaşlarımızın da görüşleriyle belirlenen Sosyal Hizmet konularına (Çocuk, yaşlı, kadın, istismar, boşanma, sığınmacı vs.) ve Derneğimize ilişkin haberler üyelerimizin daha kolay ve düzenli olarak ulaşılabilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla günlük ve düzenli olarak mail grubumuzdan yayınlanarak akademik ve mesleki çalışmalar ve meslektaşlarımızın kullanımı için paylaşılmaya başlanmıştır.

SHUDER GMYK

 1. 49.

16.02.2017

SHUDER 15.Olağan Genel Kurulu için hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyeleri Kenan TOPCU ve Mehmet Can AKTAN

 1. 50.

17.02.2017

Kızılay Ataç Sokak No:29-17’de bulunan daire yeni genel merkez yeri olarak tutularak sözleşmesi imzalanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ

 1. 51.

17.02.2017

“2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” katılımcılarıyla çalıştayda görüşülen konuların gözden geçirilip, eksiklerin tamamlanması için 2. devam toplantısı yapılmıştır.

Ankara Çankaya Belediyesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ ve akademisyenlerden oluşan çalıştay katılımcıları

 1. 52.

18.02.2017

Uluslararası Çocuk Merkezi(ICC), Türk PDR-DER, ÖZGEDER ve Derneğimizin ortak yürüttüğü Çocuklarla Güçlüyüz Projesi faaliyetleri kapsamında küçük proje desteği başvuruları değerlendirme çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 53.

18.02.2017

Üyelerimiz ve derneğimizin yararına kullanılmak üzere mali bir uygulama olan TEKKART Projesiyle ilgili olarak firma yetkilileri ve Dernek avukatımızla birlikte yapılan değerlendirme doğrultusunda yeni sözleşme taslağı hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Dernek avukatı Şahin ANTAKYALIOĞLU, TEKKART Yetkilisi Erk Bey, Üye Ayla GÜMRAH

 1. 54.

19.02.2017

Kızılay Ataç Sokak No:29-17’de bulunan ve genel merkez yeri olarak tutulan dairenin tadilat, boya vb. işleri yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 55.

21.02.2017

BM veya ÜNİCEF in de destekleyeceği, Save The Children derneği ile Hatay'da ortak yürütebileceğimiz bir çocuk destek merkezi üzerinden faaliyet gerçekleştirip, hem çocuk ve gençlere yönelik aktivite, hem mesleki eğitimler hem de maddi olarak da derneğimizin yararına olabilecek çalışmaya ilişkin işbirliği çalışması için Protokol taslağı hazırlanmasına yönelik görüşme ve değerlendirme yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Kenan TOPCU, Cemile GÜVERCİN, Meriç RAMAZANOĞLU

 1. 56.

22.02.2017

SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Psikolog Dr. Ural NADİR vefat etmiştir, sevgili dostumuz ve kıymetli komisyon üyemize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Ankara

SHUDER

 1. 57.

24.02.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi 2.Danışma Kurulu toplantısı ve Etik Kod Rehberi değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Ankara Neva Palas Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Kenan TOPCU ve proje ekibi

 1. 58.

25.02.2017

Kızılay Ataç Sokak No:29-17’de bulunan ve genel merkez yeri olarak tutulan dairenin genel temizlik işleri yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Ankara Şube üyeleri

 1. 59.

25.02.2017

“SHUDER 2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” katılımcılarıyla çalıştayda görüşülen konuların gözden geçirilip, eksiklerin tamamlanması için 3. devam toplantısı yapılmıştır.

Ankara Çankaya Belediyesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve akademisyenlerden oluşan çalıştay katılımcıları

 1. 60.

25.02.2017

Derneğimizin de paydaşı olduğu Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı genel kurulu yapılmış ve Derneğimiz Ağ’ın yürütme kurulu asil üyeliğine seçilmiştir.

Ankara

GMYK Üyesi Kenan TOPCU ve paydaşlar

 1. 61.

26.02.2017

SHUDER genel merkezi Batıkent’teki geçici yerinden, Kızılay Ataç Sokak No:29-17’de bulunan yeni yerine taşınmıştır.

Ankara Batıkent ve Kızılay

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyeleri Kenan TOPCU, Umut YANARDAĞ ve Mehmet Can AKTAN

 1. 62.

27.02.2017

“SHUDER 2. Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı” katılımcılarıyla çalıştayda görüşülen konuların gözden geçirilip, eksiklerin tamamlanması için 4. ve son devam toplantısı yapılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi

Akademisyenler ve komisyon üyelerinden oluşan çalıştay katılımcıları.

 1. 63.

28.02.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi 2.Danışma Kurulu toplantısında alınan karar gereği Etik Kod Rehberi hazırlanması için komisyon oluşturma ve hazırlık çalışması yapılmıştır.

Ankara Neva Palas Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve GMYK Üyesi Kenan TOPCU

 1. 64.

28.02.2017

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Hizmet Sunum Sistemi: Bir Model Arayışı" konulu çalıştaya derneğimiz adına katılım sağlanmıştır.

Ankara Başkent Üniversitesi

Önceki genel başkanlardan Murat ALTUĞGİL

 1. 65.

01.03.2017

“SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Mesleki Çerçeve Çalıştayı Raporu” derneğimizce Dünya Okul Sosyal Hizmeti haftasında yayınlanarak, vefat eden SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyesi Dr.Ural NADİR’in anısına ithaf edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN, Prof.Dr.Nurdan DUMAN, S.Sedat TÜRKERİ, komisyon üyeleri ve çalıştay katılımcıları

 1. 66.

01.03.2017

TBMM’de hazırlanan Ruh Sağlığı Yasa Taslağına ilişkin SHUDER’in görüşünün hazırlanması için hazırlık çalışması yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Umut YANARDAĞ, Dr.Uğur ÖZDEMİR, SHU Ahmet Cemil ÖLÇER ve SHU Fatih KILIÇASLAN

 1. 67.

02.03.2017

2017 Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesine katılım sağlanmıştır.

Ankara Latanya Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 68.

02.03.2017

Olağanüstü Hal Kapsamında tesis edilmiş olan haksız uygulama ve işlemlerin ortadan kaldırılabilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonlarının görev, yetki, çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak, derneğimizin de dahil olduğu emek ve meslek örgütlerince, 685 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile ilgili etkili idari başvuru yollarına ilişkin dünya örnekleri, Venedik Komisyonunun konuya ilişkin önerileri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin örnek kararları karşılaştırmalı olarak incelenerek, hazırlanan görüş, öneri ve talepler Başbakanlığa sunulmuştur

Ankara

SHUDER, Türk Tabipler Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği.

 1. 69.

02.03.2017

Genel kurul için yer hazırlığı ve işlemleri yapılmıştır.

Ankara 100.Yıl Çarşısı Konferans Merkezi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 70.

02.03.2017

Vefat eden SHUDER Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu üyesi Dr.Ural NADİR için dernek ve komisyon adına taziye ziyareti yapılmıştır

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Mehmet Can AKTAN ve komisyon üyeleri

 1. 71.

03.03.2017

1-7 Mart Dünya Okul Sosyal Hizmeti Haftasına ilişkin SHUDER Basın Açıklaması yayınlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Prof.Dr.Nurdan DUMAN, SHU S.Sedat TÜRKERİ

 1. 72.

03.03.2017

TBMM’de ruh sağlığı alanında çalışan meslek örgütleriyle gerçekleştirilen Ruh Sağlığı Yasa Taslağı Toplantısına dernek adına katılım sağlanmıştır.

Ankara TBMM

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve meslek kuruluşu temsilcileri

 1. 73.

04.03.2017

SHUDER yeni merkezinde Genel Merkez Yönetim Kurulu İlk Toplantısı yapılmıştır.

Ankara

GMYK Üyeleri

 1. 74.

04.03.2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” projesiyle finanse edilen hibe programı kapsamında, Derneğimizin ortağı ve yararlanıcısı olduğu, Türkiye Felsefe Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Etik Kapasitenin Güçlendirilerek Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk Ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” projesi Sosyal Hizmet Uzmanı Etik Kod Rehberi hazırlanması için oluşturulan komisyonla toplantı yapılmıştır

Ankara Neva Palas Otel

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Başkan Yardımcısı Sultan ÇAMUR KARATAŞ, GMYK Üyesi Kenan TOPCU ve komisyon üyeleri.

 1. 75.

05.03.2017

Sosyal Hizmet Öğrencileri Proje Yarışmasına ilişkin jüri oluşturulması için ön çalışma yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, GMYK Üyesi Kenan TOPCU ve Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi

 1. 76.

05.03.2017

Sosyal inceleme Raporunun Sosyal Çalışmacı (Sosyal Hizmet Uzmanı) tarafından hazırlanabileceğine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, güncellenen ASPB “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” şubat ayı itibarıyla yayınlanmış olup üyelerimizle paylaşılmıştır.

Ankara

SHUDER GMYK

 1. 77.

06.03.2017

Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen 8.Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi kitap taslağı tamamlanarak, yayımla ilgili teknik işlemler yapılarak basıma verilmiştir.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve SABEV

 1. 78.

06.03.2017

Bir sosyal hizmet uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sürecindeki yanlışlar ve mesleğimize yönelik hak kayıpları ile müdahale hususunda ASPB ile yapılan görüşme ve yazışmalardan olumlu bir sonuç alınamaması nedeniyle, meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açan ASDEP kapsamında yapılan 1500 kişilik ilk personel alımının iptali ve yapılacak 1500 kişilik yeni alımla, konuya ilişkin diğer uygunsuzlukların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava dosyası hazırlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Üye Nihat TARIMERİ

 1. 79.

07.03.2017

Derneğimizin hukuki çalışmaları ile ilgili olarak Avukatımızla, mali işlemleri ile ilgili olarak Muhasebecimizle toplantı yapılarak, genel kurul öncesi

Derneğimizin konuyla ilgili işlemleri tamamlanmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 80.

08.03.2017

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği tarafından, 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde, Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul’da, "Günümüzden Geleceğe Çocuğa Dair Her şey " temasıyla düzenlenecek olan 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresine SHUDER’in Destekçi Kuruluş olarak yer almasına ilişkin olarak Çocuk Fizyoterapistleri Derneğinin talebi ile görüşme yapılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ

 1. 81.

08.03.2017

Derneğimizin yeni yerine ilişkin açılış kokteyli ve genel değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırılmış ve buna ilişkin hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Ankara SHUDER Genel Merkez

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Mehmet Can ÖZKAYA ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR

 1. 82.

09.03.2017

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Derneğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017: Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği” temalı Kongrenin hazırlık toplantısı yapılmıştır.

Ankara Hacettepe Üniversitesi

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR, GMYK Üyesi Kenan TOPCU, Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof.Dr.Sunay İL, Doç.Dr.Tarık TUNCAY, Doç.Dr.Ercüment ERBAY

 1. 83.

10.03.2017

Bir sosyal hizmet uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sürecindeki yanlışlar ve mesleğimize yönelik hak kayıpları ile müdahale hususunda ASPB ile yapılan görüşme ve yazışmalardan olumlu bir sonuç alınamaması nedeniyle, meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açan ASDEP kapsamında yapılan 1500 kişilik ilk personel alımının iptali ve yapılacak 1500 kişilik yeni alımla, konuya ilişkin diğer uygunsuzlukların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır.

Ankara

Genel Başkan Bülent KARAKUŞ ve Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU

 1. 84.

11.03.2017

Derneğimizin yeni yerinde açılış kokteyli ve genel üye değerlendirme toplantısı yapılmış, genel kurula ilişkin süreç görüşülmüştür.

Ankara SHUDER Genel Merkez

GMYK Üyeleri ve Üyelerimiz

 1. 85.

12.03.2017

Derneğimizce gerçekleştirilen 8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi “Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler” kitabının basımı yapılarak, dağıtımına başlanmıştır.

Ankara

SHUDER ve SABEV

 1. 86.

12.03.2017

Derneğimiz ve üyelerinin yarar sağlaması amacıyla Derneğimiz üyelerinin kendi aralarında dayanışma sağlamak ve indirimli alışverişlerden yararlanmak üzere bir grup oluşturması ve bu grup üyelerinin TEKKART Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ nin mülkiyetinde olan servis sağlayıcı üzerinden ve onun anlaşmalı olduğu işyerlerinden yapacağı alışverişlerinden yararlanması, adı geçen şirketle işbirliği yapılması kararı alınmıştır.

Ankara-İstanbul

SHUDER-TEKKART

 1. 87.

18.03.2017

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi 15.Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mart 2017 Cumartesi günü, saat 13:30-17:30 arasında gerçekleştirilmesi ve genel kurula ilişkin hazırlıklar.

Genel Kurul Gündemi:

1-Açılış-Yoklama

2-Saygı Duruşu

3-Divan Kurulu Seçimi

4-Yönetim Kurulu Çalışma/Faaliyet Raporu ile Kesin Hesap/Mali Raporunun Sunumu,

5-Denetim Kurulu Raporunun Sunumu

6-Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

7-Genel Merkez Denetim Kurulunun ibra edilmesi

8-Tahmini Bütçenin Görüşülmesi,

9-Tüzük Değişikliklerinin görüşülmesi

10-Genel Merkez Yeri Alımının Görüşülmesi

11-Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Seçimi

12-Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçe ve diğer kararları onaylamak

13-Dilek ve Temenniler

14-Kapanış.

100. Yıl Çarşısı Konferans Salonu Atatürk Bulvarı No:2 Zemin Kat Ulus / ANKARA

GMYK Üyeleri ve Üyelerimiz

Tüm üyelerimizi genel kurula katılmaya, mesleki dayanışmayı arttırmaya davet ediyoruz.

Bülent KARAKUŞ

SHUDER GMYK adına

Genel Başkan