SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 13.DÖNEM YÖNETİM KURULU

NİSAN 2013 – MART 2015 FAALİYET ve ÇALIŞMA RAPORU

Yönetim Kurulu

1- Derneğimizin Genel Merkez 12.Olağan Genel Kurulu 27.04.2013 tarihinde Ankara’da yapılmış ve ardından yapılan 02.05.2013 tarihli ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur:

1. Murat ALTUĞGİL (Genel Başkan)

2. Bülent KARAKUŞ (Genel Başkan Yardımcısı)

3.Esin POLAT (Genel Sekreter)

4.Abidin ÖZDEMİR (Genel Sayman)

5. Zeynep MUTLU (Veznedar)

6. Serap TOMAS (Eğitim Koordinatörü)

7. Gonca POLAT (Eğitim Koordinatörü)

8. Kemal GÖKCAN (Örgütlenme sorumlusu)

9. Umut YANARDAĞ ( Yayınlar, sosyal medya sorumlusu)

2014 yılında genel merkez yönetim kurulu üyemiz Serap ARSLAN TOMAS yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış olup yerine 1.yedek üye Ekrem UCA genel merkez yönetim kurulu üyesi olmuştur.

Genel Çalışmalar

2- Yeni yönetim kurulumuzca Mayıs 2013’te yayınlanan ilk bildiriyle yönetim kurulumuzun önümüzdeki sürece ilişkin öncelikleri ve çalışma prensipleri üyelerimizle paylaşılmıştır.

3- Yönetim kurulumuzca dernek çalışmalarımızın üyelerimizin önerileri doğrultusunda hazırlanacak stratejik plan vb. çalışmalarla daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla üyelerimiz ve meslektaşlarımızın görüşlerini doğrudan alarak, üyelerimizin / meslektaşlarımızın meslek örgütüne bakışlarını görüp, mesleki etik ilke ve değerlerimiz ışığında, üye beklentileri yönünde çalışmalarımızı gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan anket Mayıs 2013’ten başlanarak üyelerimize uygulanmıştır.
4- Dernek Genel Merkezimiz her cumartesi yönetim kurulu üyelerimizce açık tutulmuş (hafta içi de faaliyet durumuna göre açık olmaktadır) olup tüm meslektaşlarımızın ziyaret, çalışma ve paylaşımlarına açık tutularak, önceden Yönetim Kurulumuzla görüşülmek kaydıyla diğer zamanlar için de meslektaşlarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın faaliyetleri için kullanılması mümkün kılınmıştır.

5- Meslektaşlarımızın ve yakınlarının kayıplarına ilişkin taziye, duyuru vb. çalışmalar düzenli olarak yapılmıştır.

6- Meslektaşlarımızın mesleki, sosyal başarıları paylaşılarak, kutlama, destek, motivasyon katkısı sağlanmıştır.

7- Derneğimizin web sitesi Şubelerimiz de dahil olmak üzere yenilenerek tekrar yayına girmiş, http://www.shudernegi.org/ adresinden dernek bilgileri güncel olarak paylaşılmış ve kurumsal yapılanma doğrultusunda derneğimizin resmi mail adresi olarak info@shudernegi.org mail adresi kullanılmıştır.

8- Derneğimizce dayanışma, katkı ve sosyal-kültürel faaliyetler kapsamında Tiyatro İzleme, kahvaltı, eğlence etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

9- Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı meslek yasası ve oda kanununun çıkarılması için meclise sunulmuş olan teklife ilişkin destek sağlama girişimlerinde bulunulmuştur.

10- Mesletaşlarımızın bireysel olarak kurumlarında yaşamış oldukları sorunlara ilişkin destekleyici ve güçlendirici çalışmalar yapılmıştır.

11- Mesleğimizle, ülkemizle ilgili özel ve önemli günlerde açıklamalar yapılmıştır.

12- Dernek beyannamesi, şifre vb. gerekli dernek işlemleri zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmış, şubelerimiz de yönerge vb. araçlarla bu doğrultuda yönlendirilmiştir.

Süreç İçinde Gerçekleştirilen Çalışmalar/Faaliyetler

13- Meslektaşlarımızın ve emekçilerin haklarının savunulması ve bayramlarının kutlanması amacıyla 1 Mayıs Mitinglerine SHUDER pankartı altında katılım sağlanmıştır.

14- Dernek binasında 04.05.2013 tarihinde meslektaşlarımızın katılım ve sunumuyla şiir ve müzik dinletisi programı düzenlenmiştir.

15- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde Sosyal Hizmet Bölümlerine alan dışından kişilerin atanması nedeniyle, bu durumun düzeltilerek Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümlerine bu bölüm mezunlarından atama yapılması için 06.05.2013 tarihinde YÖK’e yazı yazılmıştır. YÖK’ün sonraki uygulamalarında sözkonusu uygulamanın düzeltildiği görülmüştür.

16- 13-14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde ASPB tarafından Ankara’da düzenlenen “Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesine” katılım sağlanmıştır.

17- ASPB Engelliler Kanununa ilişkin görüşlerimiz Mayıs 2013’te ASPB’na iletilmiştir.

18- ASPB tarafından 22.05.2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Engelliler Kanun Taslağı Değerlendirme Toplantısına” Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

19- 2013 yılı Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümleri mezuniyet törenlerine Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

20- Hacettepe Üniversitesi akademisyenleriyle 07.06.2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde genel toplantı yapılmıştır.

21- Avrupa Roman Hakları Merkezince 11 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Roman birey ve toplulukların barınma/konut alanında karşılaştıkları sorunların ele alınacağı toplantıya katılım sağlanmıştır.

22- Yabancı meslektaşlarımızın da yer aldığı, Hümanizm ve Şiddet Karşıtlığına Yönelik kısaca SİLO isimli dernek üyeleri ile 13.06.2013 tarihinde Derneğimizde toplantı yapılmıştır.

23- Yönetim kurulu olarak 22 Mayıs 2013 tarihinde, meslektaşlarımızın yoğun olarak görev yapmakta olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Müsteşar Ahmet ZAHTEROĞLU ile meslektaşlarımızın sorunları ve Derneğimizin taleplerine ilişkin görüşme yapılmış ve görüşmede ele alınan konular meslektaşlarımızla paylaşılmıştır. Bu çerçevede görüşmede, mesleğimizle ilgili olumsuz düzenlemelerin yer aldığı ve Derneğimizce değişiklik talebinde bulunulan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğine ilişkin talepler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında merkezde ve taşrada görev yapan meslektaşlarımızın Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına geçirilmesi vb. yollarla özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin talep, 17.05.2013 tarihinde çıkarılan ASPB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin meslektaşlarımız ve memurlar açısından rotasyon vb. hususlarda getirdiği olumsuzlukların değişiklik yoluyla düzeltilmesi talep ve Reyhanlı’da meydana gelen patlamayla ilgili Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler İşbirliği Protokolü kapsamında Derneğimiz ve ilgili derneklerin bölgede mağdurlar ve yakınlarıyla çalışma talebi Sayın Müsteşara iletilmiştir. Görüşme olumlu bir havada geçmesine karşın taleplere ilişkin sınırlı düzenlemeler yapılmıştır.

24- 17 Haziran 2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nail Abdulgazi ALATAŞ ile meslektaşlarımızın sorunları ve Derneğimizin taleplerine ilişkin görüşme yapılmış ve Müsteşar Ahmet ZAHTEROĞULLARI’yla yapılan görüşme içeriğine paralel olarak ele alınan konular meslektaşlarımızla paylaşılmıştır.

25- ASPB'nca çıkarılan ancak Derneğimizin de girişimiyle Bakanlığa değişiklik talepleri iletilen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin değiştirilmesine ilişkin Bakanlıkça hazırlanarak Derneğimize iletilen Taslak, mail grubundan Şubelerimizle ve meslektaşlarımızla paylaşılmış, söz konusu yönetmeliklere ilişkin Derneğimizce hazırlanan Tespit, Değerlendirme ve Öneriler Raporu 04.06.2013 tarihinde Bakanlığa iletilmiş, paylaşım amacıyla mail grubundan da üyelerimize sunulmuştur.

26- Yeni Yönetim Kurulumuzca 8 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 10:00’da Dernek Merkezimizde “Kahvaltılı Tanışma-Dayanışma Toplantısı” düzenlenmiş, toplantıda Ülkemizde Yaşanan Son Süreç, ASPB Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği, ASPB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Meslektaşlarımızın Özlük Hakları vb. konularda genel paylaşımda bulunulmuştur.

27- Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz iken dernek görevlisi olarak katıldığı bir panelden dönerken vefat eden sevgili merhum meslektaşımız Serdar GÖZÜKARA'nın ölüm yıldönümü olan 10.07.2013 tarihinde Derneğimizde bir anma etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlikte Serdar GÖZÜKARA adına saygı duruşunda bulunulmuş, özgeçmişi okunmuş, kendisiyle ilgili anılar paylaşılmış ve Derneğimizce kendisinin anısına diktirilen ağaçlara ilişkin Sertifika değerli eşi Fatma GÖZÜKARA'ya takdim edilmiştir. Sevgili meslektaşımız Serdar GÖZÜKARA’ya tekrar Tanrı’dan rahmet diliyoruz.

28- Polis Akademisi tarafından 2013 yılı Ağustos ayında organize edilen “5.Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumuna” Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

29- İstanbul Hukuk Fakültesince 2013 yılı Ağustos Ayında İstanbul’da düzenlenen “Suç ve Ceza” konulu film festivaline Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

30- ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 5-6 Eylül 2013 tarihlerine Ankara’da düzenlenen “Uzun Süreli Bakım ve Finansman Modelleri” TAİEX Çalıştayına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

31- Türkiye Çocuk ve Medya Strateji ve Uygulama Planı 2014-2018 Strateji Belgesi Taslağına ilişkin görüşlerimiz Eylül 2013’te iletilmiştir.

32- ASPB’nca 2013 yılı Ekim ayında Ankara’da düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Sığınma Evlerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uluslararası Katılımlı Çalıştaya” Genel Sekreter Esin POLAT katılmıştır.

33- Sivil Toplumu Geliştirme Merkezince açılan “Örgütlenme ve Sosyal Haklar Eğitim Programına” yapılan başvurunun kabulü sonucu, 4-6 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılan Örgütlenme ve Sosyal Haklar Eğitimine Derneğimizi temsilen Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ ve Üyemiz Sultan KARATAŞ katılmıştır. Ardından sosyal haklara ilişkin 1 rapor hazırlanmış ve İstanbul ilinde gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ise Sultan KARATAŞ katılım sağlamıştır.

34- UNİCEF tarafından 08.11.2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Çocuğun İyi Olma Halinin Göstergelerinin Belirlenmesi Çalıştayına” Yönetim Kurulu Üyesi Gonca POLAT katılmıştır.

35- Aile Danışmanlığı meslek tanımına ilişkin görüşlerimiz Kasım 2013’te ASPB’na iletilmiştir.

36- Derneğimizce geleneksel olarak yapılan 20.Yıl(1993) ve 40.yıl(1973) mezunlar gecesi kapsamında 1973 ve 1993 mezunları gecesi 21.12.2013 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Yemeğe Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

37- Meslekte 20.(1994 Mezunları) ve 40.(1974 Mezunları) yılını dolduran meslektaşlarımız için Ankara'da 20 Aralık 2014 tarihinde Saat. 19.30'da ALBA OTEL’de Derneğimizce mezunlar gecesi yemeği düzenlenmiştir. Yemeğe Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Genel Sekreter Esin POLAT ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

38- 23.12.2013 tarihinde ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr.Aylin ÇİFTÇİ ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdulkadir KAYA ile olumlu bir havada gerçekleşen görüşmeler yapılmıştır.

39- Derneğimiz kurucu üyesi ve Genel Merkez üyemiz, çok değerli ve sevgili hocamız Prof.Dr.Nesrin GÜRAN KOŞAR 31.12.2013 günü Ankara'da elim bir trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Emeğinin geçtiği biz öğrencileri, meslektaşları ve meslek örgütümüz olarak sevgili hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyoruz.

40- Sincan Cezaevinde çocuklarla ilgili yaşananlara ilişkin Gündem Çocuk Derneği ile birlikte 11.02 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürü ile Çocuk cezaevlerinde kalan çocukların durumuna ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Genel Sekreter Esin Polat katılmıştır.

41- Dünya Sağlık Örgütü ve T.C Sağlık Bakanlığı ortaklığında hazırlanan proje dahilinde "Toplum Ruh Sağlığı Personellerinin Eğitimleri Kapsamında Uzaktan Eğitim Modülleri" hazırlanması konusunda meslek örgütümüz de paydaş olup bu çerçevede 12-13-14 Şubat 2014 tarihinde Ankara'da, Middlesex Üniversitesi tarafından hazırlanan modüllerin katılımcılarla paylaşılarak, hazırlanan modüllerin gözden geçirilmesi toplantısı yapılmıştır.

42- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği kapsamında Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kadın Konukevi Müdürlüğü, ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği iş birliğinde 7 Mart 2014 tarihinde Şanlıurfa’da düzenlenen panele Genel Başkan Murat ALTUĞGİL Panelist olarak katılmıştır.

43- "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla 08.03.2014 tarihinde Derneğimizde şiir dinletisi vb. etkinliklerden oluşan program düzenlenmiştir.

44-S&G derneği ve paydaşları tarafından yürütülen AYNA Projesi(yaşlı ve genç etkileşimine dayalı proje) kapsamında 10.03.2014 tarihinde düzenlenen NesilFEST'e genel başkan Murat ALTUĞGİL ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

45- Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde 14 Mart 2014 tarihinde düzenlenen “Türkiye’de Sığınmacı ve Mülteciler Sorunu ve Sosyal Hizmet” konulu çalıştaya Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

46- Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla Konya Şubemizce düzenlenen panel ve geceye Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

47- Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği tarafından 21 Mart 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "Türkiye’de Kız Çocuğu Olmak" başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır.

48- 30.04.2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Gerontolog Meslek Standartları Çalıştayına Derneğimiz adına akademisyen üyemiz Doç.Dr. Bilge ÖNAL DÖLEK katılmıştır.

49- Hayat Sende Derneği tarafından 03.05.2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayına” Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ katılmıştır. Çalıştayın Özet Raporuna; https://drive.google.com/file/d/0B3TE-rOXTkX-NnVpWWR1TFFxaFpUVlZDMVFiMy10SDMwZFJR/edit?usp=sharing adresinden, detaylı raporuna ise http://www.hayatsende.org/kategori/50/sempozyum-ve-yayinlar adresinden ulaşılabilir.

50- 07.05.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof.Dr. İlhan TOMANBAY ve bölüm yönetimi ziyaret edilerek, yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir. Toplantıya Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

51- 07.05.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapan akademisyen üyelerimiz ziyaret edilerek, yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir. Toplantıya Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

52- AFAD tarafından 08.05.2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen “Afete Hazır Okul Kampanyası Lansmanına”, genel merkezimiz adına İstanbul Şubemizce katılım sağlanmıştır.

53- 09.05.2014 tarihinde ASPB birimlerinde görev yapan meslektaşlarımız ziyaret edilmiş, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünde ilgili daire başkanlığıyla Kadınlara Yönelik Ortak Projeler hazırlamak üzere görüşme yapılmıştır. Görüşmelere genel başkan Murat ALTUĞGİL, genel başkan yardımcısı Bülent KARAKUŞ ve genel sekreter Esin POLAT katılmıştır.

54- 14-15-16.05.2014 tarihlerinde 3 gün süreyle Ankara'da ASPB'nın düzenlediği 6.Aile Şurasına Derneğimiz adına genel başkan yardımcısı Bülent KARAKUŞ ve genel sekreter Esin POLAT katılmıştır. Şura'da derneğimizin de önerisiyle alınan kararlardan birisi de mesleğimiz/ meslektaşlarımız ve eğitim sürecindeki çocuklar ile aileler açısından da önemsediğimiz "Okul Sosyal Hizmeti başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır" kararı olmuştur.

55- Manisa’nın Soma İlçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen maden kazası sonucunda oluşan afete yönelik, ilk çalışmalar aynı gün Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler İşbirliği Protokolü çerçevesinde Derneğimizce başlatılmıştır. Ardından bu çerçevede gerçekleştirilen psiko-sosyal çalışmaları değerlendirmek amacıyla, 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Genel Merkezimizde oluşturulan komisyon (Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ, Genel Sekreter Esin POLAT, Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ, Üye Melis KAYA) tarafından Soma ilçesinde ve Manisa ilinde görüşme, inceleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Komisyonumuzca geniş perspektifte hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu çerçevede başta Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Bileşenleri (Türk Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği) olmak üzere, Soma’da bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sendikacılar, olayın meydana geldiği maden ve diğer maden yetkilileri, alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları, diğer meslek elemanları, SHUDER İzmir Şubesi Başkanı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı, ASPB Soma Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü (Soma Koordinasyon Merkezi), Sağlık Bakanlığı Manisa Afet Koordinasyon Merkezi görevlileri, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve Soma Kaymakamı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Süreç içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz Zeynep MUTLU ve Umut YANARDAĞ’dan oluşan ekiple 2.kez Soma ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

56-Maden faciasına ilişkin "Psikososyal Müdahale"nin süresi 10 ay olarak belirlenmiş olup bu çerçevede, süreç içerisinde maden faciası sonrasında da Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğince gerçekleştirilen psikososyal çalışmalar kapsamında gönüllü çalışmak isteyen meslektaşlarımızın 7’şer günlük sürelerle Soma’da görevlendirilmesine dair organizasyonları sağlanmıştır.

57- Soma ziyaretinde 22.05.2014 tarihinde Manisa’da görev yapan meslektaşlarımız ve akademisyenlerimizle yapılan görüşmede derneğimiz ve üyelerimizle ilgili konular yanında Soma’da yapılabilecek çalışmalar konusunda alınan karar doğrultusunda Toplum Kalkınması ve Vaka Yönetimi odaklı projenin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve İzmir Şubemiz ortaklığında hazırlanması kararlaştırılmıştır.

58- Soma’da yaşanan maden faciasıyla ilgili olarak 25.05.2014 tarihinde Avrupa Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW-E) tarafından destek metni gönderilmiş ve metin Derneğimizce Türkçe’ye çevrilerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

59- Soma'da yapılabilecek çalışmalara dair, 26.05.2014 tarihinde Ankara’da, Soma'daki örgütlü sendika olan Maden İşçileri Sendikasının Genel Başkanı Nurettin AKÇUL ve Genel Eğitim Sekreteri Ahmet ÇÜMEN ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeye genel başkan Murat ALTUĞGİL, genel başkan yardımcısı Bülent KARAKUŞ ve yönetim kurulu üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır. Görüşmede Sendika yetkilileri derneğimizin talebi doğrultusunda, Soma'da gerçekleştirilecek psikososyal çalışmalara destek olacaklarını ve işbirliği yapacaklarını belirtmişlerdir.

60- 29.05.2014 tarihinde Derneğimizde, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Yürütme Kurulu toplantısı yapılmış, Toplantıya Türk Kızılay Derneği (SHU Meriç RAMAZAN), Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği (Dr.Hakan ERMAN), Türkiye Psikiyatri Derneği (Prof.Dr. Tamer AKER), Türk Psikologlar Derneği (Dr.Nedret ÖZTAN, Psi.Suat ÖZÇAĞDAŞ), Türk Psikolojik Rehberlik ve Danışma Derneği (Prof.Dr.Filiz BİLGE) ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (genel başkan SHU Murat ALTUĞGİL) katılarak süreç içerisinde Soma’da yapılabilecek çalışmalar görüşülmüştür.

61- Yönetim kurulumuzun öncelikli hedefleri arasında bulunan meslek kanununun çıkarılması kapsamında bir sonuç alınamamış olması ve Mesleki Yeterlilik Kanunu gereğince (tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık, mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışındaki mesleğimiz de dahil tüm mesleklerin bu kurum tarafından tanımlanması, standartlarının belirlenmesi öngörülmüştür), mesleğimizin de MYK tarafından tanımlanmasının öngörülmüş olması nedeniyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışma süreci çerçevesinde MYK, ASPB ve Derneğimiz ortaklığında yapılacak işbirliği ve süreç çalışmasıyla 1-2 yıllık süre içerisinde Meslek tanımımıza ilişkin yasal düzenlemenin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede 2013 ve 2014 yılı içerisinde MYK ve ASPB ile birkaç ön görüşmenin ardından 2’si Derneğimizce 2’si de ASPB’nca organize edilen 4 çalıştay ve akademisyen grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak ilerleyen süreçte MYK tarafından çalışma kapsamında standart ve yeterlilikler içerisinde 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümü mezunu olma şartının konulamayacağında ısrarcı olunması sonucu Mayıs 2014’te Derneğimizce çalışma sonlandırılmıştır. SHU Meslek Standartlarının, Derneğimiz çalışması olarak yayınlanması, meslek yasasının çıkarılması için girişimlere devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

62- ASPB tarafından, 24.06.2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen "Dezavantajlı Bireylere Yönelik Sosyal Hizmetlerde Kurumlar Arası Eşgüdüm Sempozyumu'na" Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ, Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

63- Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2014 mezuniyet törenine Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

64- Derneğimizin de katkı verdiği ve isminin yer aldığı “Gurbette Kadın Olmak” isimli belgesel filme Genel Sekreter Esin POLAT danışmanlık yapmış olup TRT tarafından kabul edilen belgesel 16 bölüm çekilecektir.

65- Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Gündem Çocuk Derneği tarafından 29 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen, “Türkiye'deki Sığınmacı ve Göçmen Çocukların Durumu Toplantısına” derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz Zeynep MUTLU ve Umut YANARDAĞ katılmıştır.

66- Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ortaklığında, Avrupa Birliği’nin finansal ve UNICEF’in teknik desteğiyle yürütülen “Çocuklar için Adalet Projesi”nin temel hedeflerinden bir tanesi olan, özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi “BİSİS”in tanıtılmasını amaçlayan ve 19 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapılan seminere, Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve yönetim kurulu üyemiz Zeynep MUTLU katılmıştır.

67- Türk Nöroloji Derneği “Nörolojik Hastalıklarda Çalışma Grubu” tarafından 27-28 Eylül 2014’de, Ankara’da gerçekleştirilen “Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Çalıştayı”na derneğimizi temsilen Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ katılmıştır.

68-Derneğimizin de içinde yer aldığı sağlık bilimleri lisansiyerleri mensuplarına ait derneklerle Ekim 2014’te Ankara'da toplantı yapılmış, toplantıda sağlık lisansiyerlerinin özlük haklarıyla ilgili adaletsizliklere karşı ortak mücadele etme kararı alınmıştı. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık lisansiyeri olarak anılan Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Odyologların ek ödeme oran ve katsayıları ile ek göstergelerinin iyileştirilmesi konusundaki ortak dilekçemizi 12.11.2014’te Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu ve Ek Ödeme Daire Başkanlığı’na ilettik ve Sağlık Bakanı Sn Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüşmek için randevu talebinde bulunduk, görüşme sayın bakanın yoğun programı gerekçe gösterildiğinden gerçekleşmemiştir.

69- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen eğitim kapsamında farklı illerden 50 Sosyal Hizmet Uzmanına, APHB çerçevesinde Ankara’da 20-23 Ekim 2014 tarihlerinde, Afetlerde Psikososyal Destek Eğitimi verilmiştir. Eğitim Genel Başkan Murat ALTUĞGİL’in de yer aldığı meslektaşlarımız ve diğer APHB bileşenleri temsilcilerince verilmiştir.

70- Karaman ili Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarındaki maden ocağında yaşanan su baskınıyla meydana gelen afet sonucu madende çalışan 40 madenciden 18 inin mahsur kalması üzerine, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Bileşeni meslek örgütümüz Genel Merkezi ve Konya Şubesi koordineli olarak çalışmalara başlamış, bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar Karaman İl Müdürüyle görüşülerek, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği olarak desteğe hazır olduğumuz iletilmiş, meslektaşlarımızdan oluşan ekiple 28.10.2014 tarihinde madene ulaşılmıştır.

71-Adalet Bakanlığınca 30 - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Rixos Grand Ankara Otel'de düzenlenen Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumuna Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyemiz Zeynep MUTLU katılmıştır.

72- Genel merkezimizde 02.11.2015 tarihinde APHB Yürütme Kurulu toplantısı yapılarak, Soma Maden Kazası çalışmaları ve SOMADA Projesi görüşülmüş olup toplantıya derneğimiz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

73- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF ve Türkiye Çocuk Fizyoterapistleri Derneği işbirliği ile 1-2 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara HiltonSA Otelinde gerçekleştirilen “Çocuklarda Erken Re-Habilitasyon” Türkiye’deki 0-2 Yaş Erken Çocukluk Döneminde Verilen Re-Habilitasyon Hizmetlerin Değerlendirilmesi Çalıştayına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

74- Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine yönelik 25.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen "Sosyal Hizmet Mesleğinde Örgütlenme ve Kariyer" konulu sunuma Genel Başkanımız Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyemiz Zeynep MUTLU katılmıştır.

75-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün BMMYK işbirliğinde yürüttüğü "Ulusal İltica Karar Prosedürlerinin Güçlendirilmesi" ve "Kent Ortamında Yaşayan Uluslararası Koruma İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Koruma Stratejilerinin Geliştirilmesi" projelerinin 14 Ocak 2015 tarihinde Ankara Swissôtel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısı açılış törenine Derneğimiz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

76-Derneğimiz de dahil 210 Sivil Toplum Örgütünden oluşan Denge Denetleme Ağının “Sivil Toplum, Katılımcı ve Kapsayıcı bir Anayasa için yol haritası oluşturmak üzere, Ankara'dan GörBAK Diyor!”toplantısına, 17.01.2015 tarihinde yönetim kurulu üyemiz Umut YANARDAĞ katılmıştır. Kampanya http://www.birarada.org/kategori/gorbak-kampanyasi bağlantısından izlenebilecektir.

77- 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen, Sivil Düşün AB Programı 2. Danışma Kurulu Toplantısı’na Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

78-AFAD tarafından 28 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Geliştirme Çalıştayına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Genel Sekreter Esin POLAT katılmıştır.

79- 30.01.2015 tarihinde Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneğince gerçekleştirilen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Etiketsiz Eğitim Projesi çalıştayına Genel Başkan Yardımcımız Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

80- Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen Sosyal Hizmet Mesleğinde Örgütlenme ve Kariyer konulu konferans 2015 Şubat ayında Genel Başkanımız Murat ALTUĞGİL tarafından verilmiştir.

81- Pembe Hayat Derneği ve KAOS GL tarafından 06.03.2015 tarihinde çeşitli kesimlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya derneğimiz adına Genel Sekreter Esin BOYRAZ POLAT katılmıştır.

82- AB Sivil Toplum Diyalogu kapsamında finanse edilen “Sevgi Dolu Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkı Projesinin” 7 Mart 2015 tarihinde Ankara’da yapılan açılış toplantısına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

Şubelerle Çalışmalar

83- Dernek Genel Merkezi ve Şubeleri arasındaki iletişimin hızlandırılması ve güçlendirilmesi amacıyla yönetim kurulu üyelerinden oluşan ortak mail grubu oluşturulmuştur.

84- Toplantı, Vaka Sunumu, Söyleşi vb. etkinliklerin Genel Merkezimizden ziyade Ankara Şubemizce organize edilmesinin daha uygun olacağı kararlaştırılarak, bu konuda Ankara Şubemize yönlendirme yapılmış ve katılım sağlanmıştır.

85-Antalya Şubemizce 2013 yılı yaz aylarında düzenlenen “Uluslararası Doğudan Batıya Sosyal Hizmet Köprüsü Çalıştayına” Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal GÖKCAN katılmıştır.

86- Ankara Şubemizce yapılan müracaat sonucu Sivil Düşün AB Programının proje desteğiyle organize edilen, mesleki örgütlenmemizin güçlendirilmesine yönelik "Örgütlenme Pratiğinin Geliştirilmesi Çalıştayı", Genel Merkezimizin de desteğiyle 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde; SHUDER Genel Merkezi ve şube yönetim kurullarımızdan 2’şer yöneticimizin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede çalıştayın 2.günü Derneğimizin Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Şube Yöneticilerinin katılımıyla Genişletilmiş Genel Değerlendirme Toplantısı da yapılmıştır.

87- Yine bu kapsamda 28.12.2013 tarihinde Ankara’da Genel Merkez ve Ankara Şubemiz yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 2.bir toplantı daha yapılmıştır. Çalıştayda görüşülen konular raporlaştırılarak üyelerimizle paylaşılmıştır.

88- "Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şubelerin Çalışma Usulleri ve Esaslarına İlişkin Yönerge" ve eki SHUDER Şubelere Bağlı İller Listesi, Genel Merkezimizce hazırlanarak, 25.01.2014 tarih ve 431 sayılı Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

89- Kocaeli, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır Şubelerimizce hazırlanan projelere Onay verilmiştir.

90- Dernek üyeliklerinin standartize edilmesi, Şube ve Genel Merkez kayıtlarının düzenli tutulması ve aidat ödentisinin sistem üzerinden yapılabilmesi amacıyla Atlıkarınca/Probase sistemine geçilmiştir.

91- Mayıs 2013’te Reyhanlı’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler İşbirliği Protokolu kapsamında psiko-sosyal destek verilmesi amacıyla Hatay Şubesiyle birlikte çalışma yapılmıştır.

92- Mersin Şubemizce 01-02 Haziran 2013 tarihlerinde organize edilen Çocuklara Yönelik Cinsel ve Ticari Sömürüyle Mücadele Ağı Bölge Toplantısına Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır.

93- 23 Ekim-9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan Van-Erciş depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine karşın depremler sonrasında başka barınma olanağı sağlanmadığı için yaklaşık 250 aile konteynerlerde kalmaya devam etmiştir. Genel Merkezimiz ve Van Şubemiz konteynırlarda kalan 250 ailenin son durumunu tespit etmek için 2013 yılı Eylül ayından başlamak üzere çalışma yapmıştır.

94- Yeni kurulan şubelerimizden Diyarbakır Şubemizin 1. Olağan Genel kurulu 12.07.2013 tarihinde, Eskişehir Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu da 15/09/2013 tarihinde yapılmıştır (Genel Sayman Abidin ÖZDEMİR de katılmıştır). Ayrıca Bursa Şubemizin 3. Olağan Genel Kurulu 12.01.2014 tarihinde, Trabzon Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulu 18.01.2014 tarihinde, Kocaeli Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu 19.01.2014 tarihinde, Şanlıurfa Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu 16.01.2014 tarihinde, Ankara şubemizin 10. Olağan Genel Kurulu 25.01.2014 tarihinde, Mersin Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu 26.01.2014 tarihinde yapılmış olup 2015 yılında da Antalya, Eskişehir, İstanbul, Denizli, İzmir, Hatay, Samsun, Van Şube genel kurulları yapılmıştır. Yönetim kurullarında ve dernek organlarında görev alan meslektaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

95- Adana ve Aydın illerimizde Şube kuruluşu için gerekli yetki belgeleri Genel Merkezimizce ilgili meslektaşlarımıza gönderilerek, şube kuruluş süreci işletilmiştir.

96- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Ankara Şubesi ile Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği işbirliğinde derneğimizde "Uzmanla Buluşma Etkinliği" gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İngiltere West Midlands Bölgesindeki Çocuk ve Aile Hizmetleri Dairesi, Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Ekiplerinde kıdemli sosyal çalışmacı ve serbest olarak çalışmakta olan SHU Emine İclal DOĞAN, 28.04.2014 tarihinde katılımcılarla "Çocuk İhmali ve İstismarında Sosyal Hizmet Uzmanının İşlevi, Sorumlulukları" konulu söyleşide uygulama deneyimlerini paylaşmıştır.

97- Ankara Şubemizle ilki yapılan Şubeler Çalıştayının 2.sinin yapılması için Ankara Şubemiz ve Şanlıurfa Şubemizle hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

98- SHUDER Genel Merkezi ve Ankara Şube Yönetim Kurulları ortak toplantısı 12.06.2014 tarihinde dernek merkezinde yapılmış ve toplantıda üye güncelleme, mali konular ve yapılacak çalışmalar ele alınmıştır. Bu çerçevede derneğin cumartesi günleri sürekli açık tutulması ve yöneticilerin bulunması da kararlaştırılmıştır.

Eğitim ve Yayınlar

99- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Uluslararası Af Örgütü işbirliğiyle 14-15 Şubat 2015 tarihinde Genel Merkez binamızda LGBTİ bireylere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Çalışması Eğitimi yapılmıştır. Eğitmen olarak derneğimizden Doç.Dr.Sema BUZ, ile Özlem ÇOLAK- Af Örgütü/LAMBDA İSTANBUL ve Remzi ALTUNPOLAT’ın görev aldığı eğitime derneğimiz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

100- SOS Çocuk Köyü Aile Güçlendirme Eğitimi Projesi kapsamında 23-27 Şubat 2015 tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “Suça Sürüklenen Mağdur ve Korunma İhtiyacı İçinde Olan Çocuklarla Hak Temelli Çalışmaların Güçlendirilmesi, Görüşme Teknikleri” eğitimi Derneğimizden Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU ve Üye Figen PASLI tarafından verilmiştir.

101- Sosyal Hizmet Dergisinin takvimsel olarak eksik sayılar da dahil çıkarılması için çalışmalar başlatılmış, bu çerçevede yeni yayın kurulu şu şekilde oluşturulmuştur: Dr. Gonca POLAT(Editor), Doç.Dr. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ (Baskan), Yayın Kurulu Üyeleri, Bülent KARAKUŞ, Abidin ÖZDEMİR, Umut YANARDAĞ, Mehmet Can ÖZKAYA, Baran ÇİTÇİ. Bu kapsamda derneğimizin süreli yayını olan Sosyal Hizmet Dergisinin 2012 sayısı, Kasım 2015’te derneğimiz tarafından çıkarılarak dağıtımı yapılmış, 2013 sayısının Mart 2015’te, 2014 sayısının da Okul Sosyal Hizmeti temasıyla Nisan 2015’te çıkarılması kararlaştırılmıştır.

102- Derneğimizin yayınları taranarak web sitemizde yayınlanmış ve aşağıda bilgileri yer alan 7.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi ve Çocuk Koruma(ma) Kanunu 3 kitapları derneğimiz tarafından bastırılarak yayınlanmıştır.

102.a- 34-Tarımeri, Nihat. Çocuk Koruma(ma) Kanunu 3 “Çocuk/Gençlik Ceza Adalet Uygulamasında Kısasa Kısas Yaklaşımı”. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No:22, 2015.

102.b- Karataş, Kasım. 7.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: 21.Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye? Ankara, 15-16 Nisan 2011. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, No:23, 2015.

103-Başkent Üniversitesiyle ve Hatay Şubemizle Aile Danışmanlığı eğitimleri planlanmış ancak yetersiz müracaat nedeniyle yapılamamıştır.

Kongre ve Sempozyumlar

104- Geleneksel olarak derneğimiz ve üniversitelerin sosyal hizmet bölümleriyle işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumlar kapsamında; uluslararası katılımlı "Türkiye'de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı" konulu Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Kocaeli Şubesi, Gündem Çocuk Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü iş birliği ile Bernard van Leer Vakfı ve Sivil Düşün AB Programı katkıları ile 28-30 Kasım 2013 tarihlerinde yoğun bir katılımla, başarılı ve çok iyi organize edilmiş bir çalışma ile Kocaeli Üniversitesinde gerçekleştirilmiş, sempozyuma ilişkin e-kitap yayınlanmıştır. Sempozyum sonunda sonraki sempozyumun Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüyle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

105- Derneğimiz ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinde "Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet" konulu sempozyum düzenlenmesi kararlaştırılarak, bu çerçevede yapılan hazırlık çalışmaları sonucu Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi işbirliğinde, “Türkiye’de Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet” temasıyla, 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara Başkent Üniversitesinde başarıyla gerçekleştirmiştir. Sempozyum sonunda sonraki sempozyumun Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümüyle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

106- Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015’in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümüyle yapılması kapsamında, sempozyum hazırlıklarına ilgili üniversite ve İzmir Şubemizle işbirliğinde başlanmıştır.

107- Derneğimizce geleneksel olarak 5 yılda bir düzenlenen Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi hazırlık çalışmaları planlanmış, kongrelerin 5 yılda bir yapılması geleneğine istinaden, bir sonraki kongrenin 2015'te yapılması kararlaştırılmıştır.

108- Uluslararası Katılımlı I. Sosyal Hizmet Öğrencileri Kongre’sinin, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şube Öğrenci Komisyonu koordinasyonunda, “Sosyal Hizmetin Yeri ve Geleceği” teması ile İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmesi kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede SHUDER şube gençlik kolları da çalışmalara dahil edilmiştir.

Proje Çalışmaları

109- Genel Merkezimizce organize edilen AB Standartlarına Yönelik Proje Hazırlama/Geliştirme Eğitiminin 2.si 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde Derneğimizde gerçekleştirilmiştir. Eğitime Genel Başkan Yardımcımız Bülent KARAKUŞ ile Ankara, İstanbul ve Çorum İllerinden meslektaşlarımız ve S@G Derneğinden üyeler katılmıştır.

110- Genel Merkezimizin de paydaşı olduğu "Sosyal Duvarları Yıkalım" projesi, Hayat Sende Derneği tarafından Sabancı Vakfına sunularak kabul edilmiş ve 1 Eylül 2013-30 Nisan 2014 tarihleri arasında başarıyla uygulanmıştır. Projenin kısa genel amacı "Devlet korumasında kalan çocuk ve gençler ile ayrılan gençlere ilişkin yapılan etiketlemeyle mücadele edilerek bu çocuk ve gençlerin hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmaktır. Projenin iştirakçileri arasında bulunan derneğimizi projede ve proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ temsil etmiş olup projenin diğer paydaşları ise Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği ile Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı olmuştur.

111- Derneğimizce hazırlanan “Uzmanlaştırılmış Koruyucu Aile Eğitimi Projesi” çerçevesinde UNİCEF Türkiye temsilciliğinin teknik desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde, suça sürüklenen çocuklara koruyucu aile olacak adaylara eğitim vermek üzere ASP Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüklerinde hizmet veren meslek elemanlarına "Uzmanlaştırılmış Koruyucu Aile Eğitimi" alanda görev yapan profesyonel meslek elemanları ve akademisyenlerce verilmiştir. Eğitimin ilk ayağı "Pilot Eğitim" olarak planlanmış ve 19 meslek elemanının katılımı ile Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Aralık-2013 tarihinde Antalya’da eğitimin ikinci ayağında 46 meslek elemanına eğitim verilmiştir. Eğitim programı teorik bilginin yanı sıra uygulamaları da içermekte olup Türkiye genelinde ASPB İl Müdürlüklerince uygulanacaktır. Derneğimiz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Gonca POLAT’ın yürütücü olduğu proje kapsamında; meslek elemanlarınca koruyucu aile adaylarına verilecek eğitimle, suça sürüklenen çocukla kolay iletişim kurma, karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm yolları bulma, mağdur ya da suça sürüklenen çocuk kavramının ayrıntılı olarak anlaşılması, çocukları mağdur eden etmenlerin fark edilmesinin sağlanması, eğitimin içeriğini oluşturmuştur.

112- Sistem ve Jenerasyon Derneği öncülüğünde Derneğimiz ve ilgili paydaşlarla birlikte hazırlanan “Yaşlı Bakım Elemanlarının Eğitimi ve Yaşlı Haklarının Geliştirilmesine İlişkin Proje-Triangle Net” 2014 yılı başlarında AB Merkezi Finans İhale Birimine sunularak, ön elemeyi geçmiş, asıl proje hazırlanarak nihai değerlendirme için tekrar sunulmuştur. AB Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 18.09.2014 tarihinde kesin kabulü yapılarak Sözleşmesi imzalanana proje Ekim 2014 itibarıyla uygulamaya başlanmıştır. Derneğimiz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ’un yürütücü olduğu Proje kapsamında, 1 yıllık süreçte önce alan araştırması ve anket uygulaması yapılacak, yaşlı bakım personeli, uzmanlar ve yöneticiler tarafından Almanya ve İngiltere ziyaretiyle iyi uygulama örneklerine dair gözlem ve incelemelerde bulunulacak, Türkiye’de Yaşlı Hakları ve Bakım Hizmetleri konusunda yaşlı bakım elemanlarının eğitilmesi, panel ve konferanslar sonucu, video kaydı ve konuya ilişkin bir kitapçık hazırlanarak eğitim yaygınlaştırılacaktır.

113- Denizli Koruyucu Aile Derneği tarafından hazırlanarak, Derneğimiz tarafından da İştirakçi olarak katkı sağlanan ve koruyucu ailelerdeki travmaların çözümü ve Koruyucu Aile Kanunu Taslağı hazırlanmasına yönelik proje, AB Merkezi Finans İhale Birimine sunularak, kabul edilmiştir. Projenin gerçekleştirileceği Koruyucu Aile Derneklerinin bulunduğu illerde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Denizli, Balıkesir...) SHUDER koruyucu aile alanında çalışan 3'er SHU'nın istekli olarak eğitimlere katılımını ve desteğini sağlayarak, eğitimlere ve çalışmalara destek verecek olup derneğimiz adına proje yürütücüsü Genel Başkan Murat ALTUĞGİL’dir.

114- Turizmde Çalışanların ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerini Arttırma Projesi (TUYUP) kapsamında, Derneğimizce eğitim danışmanlık firması üzerinden, Mart 2015'ten başlamak üzere Temmuz 2016'ya kadar turizm belgesi olan otel çalışanlarına davranış bilimleri eğitimi verilecek olup ön sürece ilişkin işlemler Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANARDAĞ tarafından Şubat 2015’te gerçekleştirilmiştir.

115- Varolan çocuk hakları ağlarının güçlendirilmesi – uluslararası deneyimin ulusal ve yerel deneyimin ilişkilendirilmesi amacıyla Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (ICC) tarafından hazırlanan ve Derneğimizle birlikte UNİCEF, PDRDer vb. iştirakçilerin yer aldığı Proje kabul edilmiştir. Proje Ocak 2015 itibariyle başlayıp 30 ay boyunca Ankara, İstanbul, Muğla, İzmir, Antalya, Mersin, Trabzon, Mardin, Diyarbakır illerinde uygulanacaktır. Derneğimiz adına Proje Yürütücüsü Zeynep MUTLU’dur.

116- Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği tarafından hazırlanan “Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu Ülkelerinde Cinsel Sömürü Özelinde Çocuğa Karşı Şiddeti Azaltma Projesi” kabul edilmiştir. Derneğimiz de Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı üyesi olarak proje ortakları arasında olup diğer ortaklar Uluslararası ECPAT Ağı, ECPAT Hollanda/Defence for Children Hollanda (fon veren ve asıl yasal sorumlu), ÇTCS ile Mücadele Ağı’dır. (Toplamda 30 ülkede aynı proje altında çalışılacak). Derneğimiz adına Proje Yürütücüsü Zeynep MUTLU’dur.

117- Türkiye Felsefe Kurumunun başvuran/yürütücü Derneğimizin de ortak olarak yer aldığı ve 8 iştirakçi STK’nın bulunduğu proje AB Merkezi Finans ve İhale Birimine sunulmuş ve ön kabul almıştır. Projenin konusu Yolsuzluk (ekonomik etkenler yanında geniş anlamda görevi yapmamak veya eksik yapmak vb. uygunsuzluklar dahil) ve Etik konuları olup Projede ki aşamalar şöyledir: 1-Alan Araştırması: Alandaki SHU ve diğer sosyal hizmet sunucuları ile hizmet alanlara yönelik araştırma uygulanacak ve vaka örnekleri toplanacaktır. Araştırma sonucunda genel duruma, nedenler ve sonuçlara dair Rapor hazırlanacak. 2-Rapordan da yararlanılarak SHUDER Etik Kitapçığı yenilenecek ve alandaki SHU’lara dağıtılacaktır. Ardından da Etik Deklarasyonu yayınlanacak ve diğer taraflardan (Kurumlar) kendilerinin de gereğini yapması istenecek. SHUDER şubelerinde uygulanacak projede derneğimiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Umut YANRDAĞ ve Üyemiz Prof.Dr.Hakan ACAR koordinasyon ekibinde, akademisyen ve alandaki meslektaşlarımız alan araştırmasında ve uygulamada görev alacaktır.

118- Derneğimiz ve Sistem Medya yapımcılığın öncülüğünde, Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Aile içi Şiddet ile ilgili kamu spotları hazırlanmış ve ASPB Bakan yardımcısı Aşkın ASAN’ın yönlendirmesiyle bu konudaki projemiz Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU’na iletilmiştir. Sözkonusu kamu spotlarıyla ilgili olarak Genel Müdür Gülser USTAOĞLU, Eğitim Daire Başkanı ve Sosyal Statü Daire Başkanının yanı sıra Derneğimiz adına Genel Sekreter Esin POLAT ve Sistem Medya yöneticilerinin de katılım sağladığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin çalışmalar sonucu hazırlanan kamu spotları ASPB’na sunulmuş olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

119- Soma’da yaşanan maden faciası sonrası Derneğimizce hazırlanan Proje, Soma Kaymakamlığı ve Kızılaya sunulmuş olup süreç proje yürütücüsü Genel Sekreter Esin POYRAZ tarafından takip edilmektedir.

120- İKG OP YALNIZ DEĞİLSİN Sosyal İçerme Hibe Programı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Hibe ve Tanıtım Projesi kapsamında 02.04.2014 tarihinde düzenlenen Proje Ön Teklif Hazırlama Eğitimine derneğimiz adına Genel Sekreter Esin POLAT katılmış ve “Çalışan Güçlü Kadınlar Projesi” hazırlanarak derneğimiz adına AB İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında sunulmuştur. Proje çerçevesinde, sosyal yardım alan kadınların bakım elemanı olarak yetiştirilmesi öngörülmekte olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

Platform Çalışmaları

Derneğimizin ortağı/üyesi olduğu platformlar çerçevesinde yürütülen çalışmalara (toplantı, faaliyet vb.) katkı ve katılımda bulunulmuş olup sözkonusu Platformlar ve Derneğimiz temsilcileri aşağıda sunulmuştur:

121- Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Birliği (Protokol); Murat ALTUĞGİL, Bülent KARAKUŞ, Esin POLAT

122- Ankara Çocuk Hakları Platformu; Zeynep MUTLU

123- Çocuğa Karşı Cinsel Ticari Sömürüyle Mücadele Gençlik Ağı; Abidin ÖZDEMİR, Zeynep MUTLU

124- Çocuğa Karşı Şiddete Son; Hakan ACAR – Neşe ŞAHİN

125- Kamu Harcamalarını İzleme ve Değerlendirme Platformu; Hakan ACAR

126- Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı; Zeynep MUTLU

127- Çocuk Gelinlere Hayır Platformu; Zeynep MUTLU

128- Çocuklar İçin Adalet Girişimi; Zeynep MUTLU

129- Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi; Yaşar Çavdar KOLBÜKEN

130- Haklı Kadın Platformu; Esin POLAT

131- Sağlık Çalışanları Platformu; Esin POLAT

132- Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinasyon Kurulu Toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

133- Çocuk Gelinlere Hayır Platformu kapsamında 24.01.2014 tarihinde ASP Bakanı Ayşenur İSLAM ile yapılan toplantıya Derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

134- Çocuk Gelinlere Hayır Platformu kapsamında 02.06.2014 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM ile yapılan toplantıya Derneğimizi temsilen genel başkan Murat ALTUĞGİL, genel sekreter Esin POLAT ve yönetim kurulu üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

135- 14.06.2014 tarihinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası Çocuk Merkezinde gerçekleştirilen ÇTCS (Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü) ile Mücadele Ağı Genel Kuruluna genel başkan Murat ALTUĞGİL ve genel sayman Abidin ÖZDEMİR katılmıştır. Ağ’ın Yürütme Kuruluna Derneğimiz ile birlikte 9 STK seçilmiş ve Yürütme Kurulunun ilk toplantısının 25.06.2014 tarihinde genel merkezimizde yapılması kararlaştırılmıştır.

136- Derneğimizin de paydaşı olduğu platformlar tarafından, 10 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen, “Dünya Kız Çocukları Günü Paneline” derneğimiz adına yönetim kurulu üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

Komisyon Çalışmaları

137-Şubelerimiz ve üyelerimizin "Komisyonların şubelerimizce kurularak işletilmesi" görüşünden de hareketle, Genel Merkezimizce komisyon çalışmalarının başlatılarak, süreç içerisinde etkinleştirilmesi amacıyla; aşağıda belirlenen komisyonların Şubelerimizce oluşturularak ve Şubelerimizce her komisyon için en az 1 meslektaşımızın (tercihen yönetim kurulu üyesi veya yönetim adına da yetkilendirilmiş bir üyenin) genel merkezimize bildirilmesi ve genel merkezimizce de genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şubelerden bildirilecek bu isimlerden genel komisyonlar oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede belirlenen komisyonlar şunlardır:

1.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

2.Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

3. Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

4. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

5. Engellilere Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

6. Adli Sosyal Hizmetler/Hukuk Komisyonu

7. Sağlık(Tıbbi/Psikiyatrik Sosyal Hizmetler vs.) Komisyonu

8. Sosyal Yardımlar ve Sosyal Güvenlik Komisyonu

9. Avrupa Birliği ve Dış İşler Komisyonu

10. Mesleki Eğitim Komisyonu

11. Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmetler Komisyonu

12. Afet ve Kriz Yönetimi Komisyonu

13. Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu

14. Öğrenci ve Gençlik Komisyon

15. Kurumsallaşma(Oda Kanunu/Mesleki Standartlar vs) Komisyonu..

16. Basın, İletişim, Web, İnternet/Sosyal Medya Komisyonu

17. Proje Geliştirme Komisyonu

18. Sosyal İşler Komisyonu

19. İnsan Hakları Komisyonu

138- Derneğimizce MEB’deki personel hareketliliği ve 670 kişilik boş Sosyal Çalışmacı kadrosunun doldurularak, okul sosyal hizmetinin başlatılması amacıyla, Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu kapsamında akademisyenler ve alanda görev yapan meslektaşlarımızdan oluşan Çalışma Grubu oluşturulmuş ve düzenli olarak çalışmaya başlanmıştır. Çalışma grubu tarafından okul sosyal hizmetine dair geniş kapsamlı bir kitapçık oluşturulması, sosyal hizmet dergisinin bir sayısının okul sosyal hizmeti konusuna özel olarak çıkarılması, projeler hazırlanması ve MEB yetkilileriyle görüşülerek, okul sosyal hizmeti uygulamasının başlatılarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ocak 2015’te başlatılan Komisyon çalışmaları, Genel Başkan Yardımcımız Bülent KARAKUŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Zeynep MUTLU ve Gonca POLAT tarafından koordine edilmekte olup bu çerçevede; 18 Şubat 2015 tarihinde MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürüyle, 26 Şubat 2015 tarihinde de Temel Eğitim Genel Müdürü ve Eğitim Ortamları Daire Başkanıyla görüşme yapılmıştır. Görüşmelere Derneğimiz adına Genel Başkan Yardımcımız Bülent KARAKUŞ katılmış olup görüşmelerin MEB üst düzey yetkilileriyle sürdürülmesi planlanmaktadır.

Hukuki Süreç ve Çalışmalar

139-Derneğimizle ilgili olarak önceki süreçte açılmış olan davalara ilişkin sürecin takibi Avukat Türkay ASMA tarafından yapılmakta olup buna ek olarak derneğimizin hukuki konularda ve yasal olarak temsilinin sağlanması için 2013 yılında Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU’na da vekalet verilerek hukuki destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede;

A-Yeni süreçteki davalara ilişkin gelişmeler şöyledir;

140-Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" in Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranan Şartlar başlıklı Madde 7 - "ç) Tekniker, teknik ressam ve sosyal çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak." düzenlemesi ile 2 yıllık bölüm mezunlarına(2 Yıllık Önlisans Açıköğretim Bölümü mezunları dahil) Sosyal Çalışmacı olma yolunun açılması öngörülmüştür. Sözkonusu düzenlemenin düzeltilmesine ilişkin çabaların sonuç vermemesi üzerine Derneğimizce 11.12.2013 tarihi itibarıyla sözkonusu maddenin İptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 2.Daire Başkanlığına dava dosyası sunularak yasal süreç başlatılmıştır. Dava sürecinde, talebimiz doğrultusunda Danıştay İkinci Dairesinin 2013/11227 Esas No’lu, 19.09.2014 tarihli kararıyla “..Sosyal Çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak”, ibaresinin yürütülmesini durdurulmasına oybirliğiyle karar vermiştir. Yürütmeyi durdurma kararı gereğince, MEB tarafından 10.12.2014 tarihli ve 29201 sayılı Yönetmelik değişikliğiyle gerekli düzeltme yapılarak, Sosyal Çalışmacı kadrosuna 2 yıllık bölüm mezunlarının atanmasını öngören madde hükmü iptal edilip, 4 yıllık Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının atanabileceği hükme bağlanmıştır. Dava süreci esastan devam etmekle birlikte, yürütmeyi durdurma kararı ve yönetmelik değişikliğini içeren idari düzenlemeyle, mesleğimiz adına yaşanması olası haksız uygulamaların önüne geçilmiştir

141- Sağlık Bakanlığı, 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede; Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde "Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları" başlığı altında meslektaşlarımızın iş ve görev tanımını yapmıştır. Ancak Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinde açıkça Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayılan mesleğimizi, Sağlık Bakanlığının sözkonusu yönetmelikte "Sağlık Meslek Mensubu" bölümünde tanımlaması gerekirken, "Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensupları" içinde saymış olması değerlendirmelerimize göre kanuna aykırı olduğu için Derneğimizce iptal davası açılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğe ilişkin 21.07.2014 tarihinde Danıştay’da; 1) Yönetmeliğin Ek 1’de (Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları) ‘Sosyal Hizmet Uzmanları’ meslek mensuplarına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, 2)Yönetmeliğin Ek 2’de (Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları) ‘Sosyal Çalışmacı’ ibaresinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali, için dava açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir.

142- Derneğimizce, 7.8.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin” 31.07.2009 günlü ve 27305 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 13.Maddesinin 2.fıkrasının 1.cümlesinin, dava konusu yönetmelik değişikliği ile sorumlu müdürlerin hizmet verdiği alana yönelik eğitim almış meslek elemanlarından olması gerektiği bir yana bırakılarak bir anda 4 yıllık lisans mezunu olan herkesi kapsayacak şekilde düzenleme yapıldığı, özel bir eğitim ve uzmanlık gerektiren bir alana herhangi bir uzmanlığı olmayan kişilerin sorumlu müdür olma imkanı getirildiği, uzmanlaşma, bilgi ve becerinin 2.plana atıldığı, bu durumun da keyfi ve bilgisiz bir kadrolaşmaya yol açacağı, korunmaya muhtaç engelli bakımı, yaşlı bakımı hizmetleri, aile danışma hizmetleri, topluma yönelik sosyal hizmetler, kadın konukevi, kreş ve gündüz bakımevi vb. kuruluşların özel olarak korunması gerekli bireylere hizmet veren kuruluşlar olduğu, müdürün bu kuruluşları yönetirken, bu ihtiyaçları gözönünde bulundurması gerektiği gerekçeleriyle düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptal talebinde bulunularak sözkonusu değişikliğin iptal edilmesi için dava açılmıştır.

Danıştay Onuncu Dairesinin 2009/14740 Esas ve 2014/2771 Karar sayılı 29.04.2014 tarihli kararıyla; Huzurevi ve Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezinin muhtaç yaşlı kişileri korumak ve onlara bakmak yanında sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik görevlerinin de bulunduğu, bu görevin hizmetin gereklerine uygun öğrenim alanlarından mezun olan kişilerce yerine getirilmesi gerektiği, ancak dava konusu değişiklikle getirilen sorumlu müdür olacaklarda en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olma şartının aranmasının ise hizmetin gerekleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle;

Derneğimizin talebi doğrultusunda, “7.8.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin” 31.07.2009 günlü 27305 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelikle değişik 13.Maddesinin 2.fıkrasının 1.cümlesi İPTAL edilerek” dava Derneğimiz lehine sonuçlanmış, böylece meslektaşlarımızın ve hizmet alanların hakkının korunmasına yönelik bir kazanım elde edilerek, alan dışından müdür atamalarının önüne geçilmiştir.

143- Derneğimizce, 25.02.2009 tarih ve 27152 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin” 9.Maddesinin 3., 6. ve 7.fıkralarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptal talebinde bulunularak sözkonusu değişikliğin iptal edilmesi için dava açılmıştır. Ancak ilerleyen süreçte 04.09.2012 tarihinde dava konusu işlem (ADM Yönetmeliği) tamamen yürürlükten kaldırılmasına rağmen işin esasına yönelik dava süreci devam etmiştir.

Danıştay Onuncu Dairesinin 2009/5332 Esas ve 2014/2772 Karar sayılı 29.04.2014 tarihli kararıyla; Aile Danışma Merkezinin bir sosyal hizmet kuruluşu olduğu tespiti yapılarak, Yönetmelikte ilgililerce alınacak eğitimin usul ve esaslarına yönelik belirleyici genel kurallara yer verilmediği gerekçesiyle; Derneğimizin talebi doğrultusunda, “25.02.2009 tarih ve 27152 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin” 9.Maddesinin 3. Ve 6. Maddelerinin eksik düzenleme nedeniyle İPTAL edilerek, Yönetmeliğin 9.maddesinin 7.fıkrasının iptal talebinin ise reddedilmesi öngörülmekle birlikte,

İlgili idarece 04.09.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelikle” eğitimle ilgili kural ve koşulların belirlenmesi nedeniyle “konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı” kararı verilerek tüm dava masrafları ilgili idareye yüklenmiş ve avukatlık vekalet ücretinin davalı idareden alınarak Derneğimize ödenmesi kararlaştırılmıştır.

144- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı kadrolarına meslektaşlarımızın atanmayarak ekonomik ve statü açısından mağdur edilmeleri nedeniyle yapılan görüşme ve girişimlerden sonuç alınamaması ve meslektaşlarımızın talebi sonucu yasal sürecin başlatılması kararlaştırılmıştır.

145- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 03.03.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ile SHÇEK döneminden bu yana önce Ayni Nakdi Yardım, sonradan Sosyal Ekonomik Destek adıyla anılan ve sadece Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından hazırlanabilen Sosyal İnceleme Raporu ile verilebilen yardımların; meslek elemanı olarak sayılan pekçok meslek gruplarınca sosyal hizmet uzmanlarının mesleki formasyonunda bulunan sosyal hizmet etiği ve müdahale yöntemlerini de kullanarak vermeleri öngörülmüştür. Mesleğimize yönelik yeni bir müdahale olan ve hizmet alanların da daha niteliksiz bir hizmet alabilmesine ve idare açısından da hizmet kusuruna yol açabilecek düzenlemenin iptali için yasal girişimde bulunmak üzere çalışma başlatılmıştır.

B-Önceki Süreçte Açılan ve Henüz Kesinleşmeyen Davalara İlişkin Süreç:

146- 05.04.1987 tarih 19422 sayılı RG de yayınlanan kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin kuruluşu ve işleyiş esasları hakkındaki yönetmeliğin 9.maddesinin a) bendinde 31.07.2009 tarih 27305 sayılı RG ile yapılan değişikliğin iptali davası, Danıştay 5. Daire 2009/5894 sayılı dosyada 15.07.2010 tarihinde yürütmenin durdurulmasına, daha sonra da 21.11.2011 tarihinde davanın kabulüne karar verilmiştir. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı kararı temyiz etmiştir. Bu konuda bir karar henüz verilmemiştir.

147- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkındaki hizmet sözleşmesinin iptali için Danıştay 11. Daire 2010/1484 sayılı dosyasıyla açılan dosyada Danıştay Savcısı davanın kabulü yolunda rapor sunmuştur. Dosya karar için inceleme evresindedir.

148- Teftiş kurulu yönetmeliğinin Danıştay’ca iptaline rağmen aynı ilkelerle yeniden yönetmelik düzenlenmesi üzerine 22 Eylül 2010 tarih 27707 sayılı RG yayınlanan yönetmeliğin aynı gerekçelerle iptali için Danıştay 5. Daire 2010/6883 sayılı dosya ile açılan davada 11.04.2011 tarihinde yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Karar için dosya inceleme aşamasındadır.

149- 02.02.2008 tarihli 2617 sayılı RG de yayınlanan SHÇEK Genel Müdürlü personeli yer değiştirme suretiyle atanması esaslarına ilişkin yönetmeliğin 657 sayılı devlet memurlarının yer değiştirmesi suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırılığı nedeniyle iptali için Danıştay 5. Dairede 2008/2899 sayılı dosya ile dava açılmıştır. Davanın reddine 24.09.2010 tarihinde karar verilmiştir. Henüz inceleme aşamasındadır.

150- 25.02.2009 tarihli özel hukuk tüzel kişilerince açılacak aile danışma merkezleri yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için Danıştay 10. Dairede 2009/5332 sayılı dosya ile açılan dava inceleme aşamasındadır. Henüz bir karar verilmemiştir.

Yazılı, Görsel, Sosyal Medya Çalışmaları

Yazılı, görsel basın ve sosyal medyada mesleğimiz, meslektaşlarımız ve sosyal hizmet alanlarına ilişkin programlara katılınmış, açıklamalarda bulunulmuştur. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalar genel olarak şöyledir:

151- 13.05.2013 tarihinde Gazete Habertürk’te Genel Başkan Murat ALTUĞGİL’in velayet davalarına ilişkin açıklaması yer almıştır.

152- 24.10.2013 tarihinde, TRT Radyo-1 'de "Kent ve Yaşam" programına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır ve programda "Türkiye'de Çocuk Koruma Sistemi" üzerine konuşulmuştur.

153- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile aynı gün KANAL B televizyonunda Güncel adlı programa Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

154- Genel Başkan Murat ALTUĞGİL'in açıklamalarını da içeren “Adliyelerde görüşme odası yok, mahrem bilgiler kantinde alınıyor” başlıklı basın haberi 31.12.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yer almıştır.

155- Genel Başkan Murat ALTUĞGİL 15.04.2014 tarihinde Başkent TV'de Dünya Sosyal Hizmet Günü çerçevesinde genel merkezimizce yayınlanan basın bildirisi ve genel sosyal hizmetler konularında programa katılmıştır.

156- Engelliler Haftası kapsamında 13.05.2014 tarihinde Kanal B televizyonunda canlı yayınlanan "Güncel" programına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

157- Soma Maden Faciasının konu edildiği 16.05.2014 tarihli Kanal B televizyonundaki Bizbize programına Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU canlı yayın konuğu olarak katılmıştır.

158- 29.05.2014 tarihinde Soma Maden Kazasına ilişkin derneğimiz çalışmalarının konu edildiği Kanal B televizyonunda yayınlanan "Güncel" programına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

159- 10.07.2014 tarihinde Kanal B televizyonunda yayınlanan "Türkiye'de Kadın Sorunu" konulu programa Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

160- 18.10.2014 tarihinde saat:23:00'da TRT Radyo 1'de yayınlanan “Gecenin İçinden” programına Genel Başkanımız Murat ALTUĞGİL katılarak, mesleğimiz ve derneğimiz hakkında bilgiler vermiştir.

161- Genel Başkan Murat ALTUĞGİL 29.01.2014 tarihinde Radyo 1’de "Kent ve Yaşam" programında Aile Danışmanlığı konusuyla ilgili Canlı Yayın programına katılmıştır.

162- Genel Başkan Murat ALTUĞGİL 30.01.2014 tarihinde KANAL B Televizyonunda Güncel programında Suriyeli Mülteci-Sığınmacılar konusuyla ilgili Canlı Yayın programına katılmıştır.

163- Genel Başkan Murat ALTUĞGİL 20.02.2015 tarihinde KANAL B televizyonunda Kadına Yönelik Şiddetle ilgili Canlı Yayın programına katılmıştır.

164- Sosyal Hizmet Mesleği ve Sosyal Hizmet Uzmanı konularında tanıtıcı film, kamu spotu hazırlanmış, çeviri yapılmıştır.

Basın Açıklamaları/ Bildiriler

165- Çocuklara yönelik kötü muamele ve istismarın ceza infaz kurumlarında yerleşik hale gelmesi çerçevesinde Şakran Ceza İnfaz Kurumundaki olaylar üzerine Mayıs 2013’te derneğimiz ve ilgili STK’larla ortak basın açıklaması yapılmıştır.

166- Sosyal hizmet alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yayınladığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geri çekilmesi için Mayıs 2013’te ortak eylem / etkinliklere katılınmış, açıklama yapılmıştır.

167- Taksim’de Gezi Parkında yaşanan olaylarla ilgili olarak Mayıs 2013’te Basın Bildirisi yayınlamıştır.

168- Gezi Parkıyla başlayan süreç çerçevesinde Ankara’da yaralanan sosyal hizmet öğrencisi Dilan DURSUN’a destek sağlanmış ve konuyla ilgili basın açıklaması yapılmıştır.

169- Sağlık alanında çalışanların sorunlarına ilişkin 27.05.2013 tarihinde TTB’nde ortak basın açıklaması yapılmış ve derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

170- ASPB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmelikleriyle ilgili olarak 28.05.2013 tarihinde Derneğimizde ilgili meslek kuruluşlarının da katılımıyla basın açıklaması yapılmıştır.

171- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, 31.05.2013 tarihinde, Derneğimizce mesleki bakış açımızı yansıtan basın açıklaması yapılmıştır.

172- Adana Pozantı’da yaşanan çocuklara cinsel istismar, işkence ve kötü muameleden sonra İzmir Şakran ve Antalya Çocuk Cezaevi’nde çocuklara yönelik istismar, kötü muamele ve ağır işkence iddiaları ve İzmir Şakran cezaevinde çocuklara işkence ve onur kırıcı muamele yapıldığı, Antalya’da cinsel taciz, işkence ve istismar yapıldığı bilgileri üzerine bugünden yarına çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismarın karşısında birlikte durabilmek adına, 3 Haziran 2013’te Sivil Toplum Örgütleri ile toplantı düzenlenmiş, açıklama yapılmıştır.

173- 2011 yılında Bingöl’de çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunan ve tecavüz eden, kişilerin serbest bırakılıp, görevlerine dönmeleri ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ile birlikte 6 Haziran 2013’te basın açıklaması yapılmıştır.

174- Hasta haklarıyla ilgili olarak 13.06.2013 tarihinde Sağlık Meslek Örgütleriyle birlikte basın açıklaması yapılmıştır.

175- Sağlık Çalışanları Platformuyla, Taşeron Çalıştırma ve Sağlık alanındaki yanlış uygulamalara karşı 16.06.2013 tarihinde basın bildirisi yayınlanmıştır.

176- Sağlık Çalışanları Platformuyla, Şehir Hastanelerine ilişkin Eylül 2013’te basın açıklaması yapılmıştır.

177- Çocuklara yönelik cinsel istismar vb. olaylar ile basına yansıyan (meslektaşlarımızın da isimlerinin yer aldığı) Taksim Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan olaylar meslek örgütümüzce takip edilmiştir. Savcılık makamının inceleme ve soruşturma süreci devam ederken ve masumiyet karinesi dikkate alınarak soruşturma ve inceleme süreci sona erdirilmeden adı geçen kuruluş çalışanlarına karşı yapılan etiketlemenin etik olmadığı vurgulanarak, ilgili kurumlar tarafından gereğinin yapılması talebiyle konuyla ilgili olarak 10 Ekim 2013’te Derneğimizce basın açıklaması yapılmıştır.

178- Sağlık Çalışanları Platformuyla, Kamu Hastaneleri Kurumu harcamalarına ilişkin 01.11.2013’te basın açıklaması yapılmıştır.

179- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kaldırılması, Kadın odaklı çalışmalardan geri adım atılması vb. nedenlerle, bu durumun önlenmesi amacıyla 50’ye yakın sivil toplum örgütüyle birlikte ilanlar verilmiş ve 04.12.2013 tarihinde ortak basın bildirisi yayınlanmıştır.

180- Sincan Cezaevinde çocuklarla ilgili yaşananlara ilişkin Gündem Çocuk Derneğiyle birlikte 10.01.2014’te basın açıklaması yapılmıştır.

181- Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimiyle birlikte 12.02.2014 tarihinde Sincan Cezaevi önünde yapılan Basın Açıklamasına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep MUTLU katılmıştır.

182- Sosyal medyada change.org üzerinden, çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olayları nedeniyle 2013 sonu ve 2014 başında Derneğimizce “Pedofiliye Savaş Açtık” başlıklı imza kampanyası düzenlenmiştir.

183- Berkin ELVAN’ın çocuk yaşta öldürülmesi üzerine 11.03.2014 tarihinde “çocukların yaşam hakkının korunması ve haklarının geliştirilmesi” talebine yönelik Basın Bildirisi yayınlanmıştır.

184- Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla 18 Mart 2014 tarihinde genel merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiştir.

185- 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde Gündem Çocuk Derneği öncülüğünde 23 Nisan 2014 tarihinde ortak basın açıklaması yapılmıştır.

186- Üniversite tercih dönemi sürecinde sosyal hizmet mesleğinin tanıtımına yönelik yönetim kurulu üyemiz Umut YANARDAĞ tarafından web sitesi hazırlanmıştır.

187- Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "yıpranma payı"na ilişkin yasa tasarısı kapsamında sağlık bakanlığı ve diğer kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın da bu haktan yararlandırılmaları için derneğimizce ön çalışmalar yapılmış ve girişimlerde bulunulmuştur. Bu çerçevede 30 Eylül 2014’de adliye önünde yapılan basın açıklamasına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

188- Ekim 2014’te Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen “Soma’yı Hatırlamak Sempozyum”unda Derneğimizin de katkı verdiği Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Birliği Soma Raporu açıklanmış ve basında yer almıştır.

189- Suriye ve Irak’da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan ve ülkemizde bulunan 1.5 milyon geçici koruma statüsü alamamış “misafir” adıyla adlandırılan sığınmacı nüfusa ilişkin psiko-sosyal destek sağlanması ve ülkemize sığınan çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlı sığınmacılara yönelik tüm insani hizmetlerde yer alınmasına ilişkin, 20 Ekim 2014 tarihinde Derneğimizce Basın Açıklaması yayınlanmıştır.

190- Fransa’da meydana gelen saldırılarla ilgili olarak 08.01.2015 tarihinde IFSW-Europe ağına SHUDER adına dayanışma metni gönderilmiştir.

191- LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele amacıyla 08.01.2015 tarihinde Derneğimizce basın bildirisi yayınlanmıştır.

192- Özgecan ASLAN’ın öldürülmesi üzerine 17 Şubat 2015 tarihinde Derneğimizce, Kadına Yönelik Şiddete dair basın bildirisi yayınlanmıştır.

193- Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının geliştirilmesi, yurttaşlarımızın ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişim hakkı talebiyle derneğimizin de paydaşı olduğu sağlık meslek grupları, sendikalar vb. ortaklarla sağlık haftasında 13 Mart 2015 tarihinde grev yapılmış, konu basında yer almıştır.

194- Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından 16 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Dünya Sosyal Hizmet Günü Paneline Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

195- 17 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla Genel Merkezimizce Basın Açıklaması yayınlanmış, gün dolayısıyla Şubelerimizce düzenlenen faaliyetlere katılım sağlanmıştır.

196- 17 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümünde düzenlenen panele Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

197- Dünya Sosyal Hizmet Günü kapsamında 17 Mart 2015 tarihinde Ankara Şubemizce gerçekleştirilen Kısa Dönem 12 adlı film gösterimine Genel Başkan Yardımcısı Bülent KARAKUŞ katılmıştır.

198- Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla Genel Başkan Murat ALTUĞGİL meslek alanlarımız ve meslektaşlarımızla ilgili sorunlara dair Bianete açıklamalarda bulunmuştur.

199- Bursa Şubemiz tarafından 21 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Dünya Sosyal Hizmet Günü Paneline Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.

200- ASPB ve UNDP tarafından 24-25 Mart 2015 tarihlerinde engelli hakları kapsamında Ankara’da düzenlenen Engelli Kişilerin Sömürü Şiddet ve İstismardan Masun Olma Hakkı Çalıştayına, derneğimiz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılmıştır.