SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

2009–2011 FAALİYET RAPORU

 1. 18.04.2009 Tarihinde yapılan 10.Olağan Genel Kurul sonucunda Yönetim Kurulumuz seçilmiştir.
 2. Genel Kurulda alınan kararlar gereğince örgütün güçlenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Bursa, Edirne, Denizli ve Van şubeleri kurulmuştur.
 3. SHUDER Gençlik komisyonları çalışmalarına hız verilmiştir. Hacettepe, Başkent ve Ankara Üniversiteleri öğrencileriyle mesleki toplantılar düzenlenmiştir.
 4. Mesleğimizin tanıtımı konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile görüşülmüş ve bu konuda üniversitelerin de görüşü alınmıştır.
 5. Radyo, televizyon ve yazılı basında mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda; mesleğin tanıtımı, güncel soruna bakış açısını anlatan röportaj ve Basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir.
 6. Çeşitli zamanlarda Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli, Kocaeli ve Edirne şubelerimiz ile değerlendirme toplantıları yapılmıştır.
 7. Kasım–2009 ve Kasım–2010 tarihlerinde meslek örgütümüz tarafından gelenekselleşen 20. ve 40. yıl mezuniyet yemekleri düzenlenmiştir. 1969–1970 ve 1989–1990 mezunlarımız ve diğer meslektaşlarımızca katılımda bulunulmuştur.
 8. 2009 ve 2010 yılında meslek örgütümüz adına, Hacettepe ve Sakarya üniversitelerinin Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin mezuniyet ve yemin törenlerinde meslek örgütümüzü temsilen Genel Başkan Murat ALTUĞGİL bulunmuştur.
 9. 10.07.2010 tarihinde Yönetim Kurulumuz üyesi Serdar GÖZÜKARA trafik kazası sonucu vefat etmiş, bu olayla ilgili ailesine maddi, manevi ve hukuksal desteklerde bulunulmuştur.
 1. 2009–2010 Yılları içinde meslek örgütümüzün Ankara, Şanlıurfa, Edirne, Kocaeli, Denizli şubelerinin farklı zamanlarda gerçekleştirilen Genel Kurullarına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Genel Başkan yardımcısı Hasan GÜNEŞ, Genel Sekreter Hakan ERDOĞAN, Genel Sayman Hakan Şahinkol ve yönetim kurulu üyemiz Serdar GÖZÜKARA, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz adına katkı ve katılım sağlamıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 1. Meslek örgütümüzce düzenlenen Aile Danışmanlığı eğitiminin içeriği gözden geçirilerek yenilenmiştir.
 2. Mersin Şubemizle birlikte “Aile Danışmanlığı Eğitimi” Mersin, Adana ve Hatay illerinde gerçekleştirilmiştir.
 3. Konya Şubemizle birlikte “Aile Danışmanlığı Eğitimi” Konya ilinde yapılmıştır.
 4. İstanbul şubemizle birlikte “Afetlerde, sosyal hizmet uzmanlarının görevleri ve işlevleri” konulu eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir.
 5. Edirne şubemizle birlikte “Afetlerde psiko-sosyal hizmetler” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.
 6. Gençlik Komisyonumuzca düzenlenen ve Genel Merkezimizin desteğinde “Sosyal İnceleme nedir? Nasıl yapılır? Raporu nasıl yazılır?” konulu eğitim Ankara, Başkent ve Hacettepe Üniversiteleri Sosyal Hizmet Bölüm öğrencilerinin üyesi olduğu SHUDER Gençlik Komisyonuna verilmiştir.

2009–2011 Yılları arasında 250 meslektaşımız meslek örgütümüzün gerçekleştirdiği eğitimlere katılmıştır.

SEMPOZYUM VE KONGRELER

 1. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile birlikte “Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet” temalı Uluslar arası Sosyal Hizmetler Sempozyumu düzenlenmiştir.
 2. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sosyal Hizmet Bölümü ile birlikte 15 Mart 2011 Dünya Sosyal Hizmet Gününde “Himayei Etfalden Günümüze Sosyal Hizmetler” konulu bir panel düzenlenmiştir. Panele Düzce ve Sakarya Üniversitelerindeki sosyal hizmet öğrencileri ve hocaları da katılmıştır.
 3. Ankara Üniversitesi Sosyal Psikiyatri Bölümünce Karabük İli Safranbolu İlçesinde düzenlenen 10. Sosyal Psikiyatri Kongresine örgütümüzü temsilen Genel Başkan Murat ALTUĞGİL panelist olarak katılmıştır.
 4. Yedinci Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresinin düzenlenmesi için 2010 yılında karar alınmıştır. Konferansın hazırlanması ve düzenlenmesi için Doç.Dr. Kasım KARATAŞ’a görev verilmiştir. Düzenleme Komitesi oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.15–16 Nisan 2011 tarihinde Kongre başarılı bir şekilde 220 meslek elemanı, 480 sosyal hizmet öğrencisi toplam 700 kişinin katkı ve katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Günlük katılımlar ile birlikte 1000 kişiye ulaşılmıştır.
 5. Dernek yayınlarının arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Yayın sayısının arttırılması oldukça önemlidir. Bu bağlamda meslek örgütümüzün yayınladığı kitap ve “Sosyal Hizmet” dergimiz yayına sunulmuştur. Yayın sayımız 18 olmuştur.
 1. 15 Eylül 2010 ‘da SHÇEK Genel Müdürlüğü ve TÜSSİDE tarafından düzenlenen “1. Çocuk Hakları Çalıştayı “na Genel Başkan Murat ALTUĞGİL katılım sağlamıştır.
 2. 10–12 Aralık 2010 ‘da Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün düzenlediği “Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet” temalı sempozyuma katkı sağlanmıştır.
 3. 2010 Yılı Kasım ayında tüm şubelerin katılımı ile İstanbul’da, İstanbul Şube Başkanımız Kahraman EROĞLU ve yönetiminin desteği ile meslek örgütümüzün değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.
 4. Uluslar arası Save The Children Kurumu tarafından İsveç-Stockholm de düzenlenen “Uluslar arası Çocuk Hakları” konulu toplantıya yönetim kurulu üyemiz Doç.Dr. Hakan ACAR katılım sağlamıştır. Save The Children’ın eğitim ve bilgilendirme toplantılarına Ankara çocuk hakları platformu düzenli olarak davet edilmektedir.

KURUCUSU YA DA ÜYESİ OLDUĞUMUZ BİRLİK, AĞ VE PLATFORMLARDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ:

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliğince afet öncesi, sırası ve sonrasına hazırlık çalışmaları çerçevesinde düzenlenen eğitim çalışmaları Ankara ve İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında “APHB” çerçevesinde meslek örgütümüzün katıldığı Psikososyal operasyonlar ve yürütülen Psikososyal çalışmalar:

Yürütülen Operasyonlar

 1. 04.05.2009 Mardin Mazıdağı Bilge Köyü silahlı saldırısı
 2. 23.06.2009 tarihinde İzmir Foça orman yangını
 3. 18.05.2010 tarihinde Zonguldak maden ocağı göçüğü
 4. Ağustos 2010 tarihinde Mersin Gülbağ yangını
 5. Ağustos 2010 tarihinde Antalya Karataş yangını
 6. Şubat 2011 Libya’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi operasyonu

Yürütülen Çalışmalar

 1. Mart 2010 Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Bölgesel Kapasite Arttırma Çalıştayı-II
 2. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği 5 günlük temel basamak eğitimleri Ankara, Zonguldak illerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirilmiştir.

PLATFORMLAR

 1. 1. Sağlık Çalışanları Platformu

Türk Tabibleri Birliği çatısı altında toplanan 16 sağlık meslek örgütünün bir araya geldiği bir platformdur. Sağlık alanında yaşanan hizmetlere ve meslektaşların hak kayıplarının savunuculuğunu öne çıkaran ve bu yolda eylemlerde bulunan platformun toplantılarına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan GÜNEŞ katkı ve katılımda bulunmuştur. Sağlık ve Sosyal Hizmetin bir “HAK” olduğunu ve meslektaşların çalıştıkları kuruluşlarda yaşadıkları hak kayıpları, mobing uygulamalarına ve taşeronlaşmaya karşı 25 Aralık 2009 ve 13 Mart 2010 miting ve iş bırakma eylemleri desteklenmiş bu yolda katılım sağlanmıştır.19–20 Nisan 2011 tarihlerinde yapılacak olan “Grev” eylemi de meslek örgütümüzce desteklenmektedir.

 1. 2. Ankara Çocuk Hakları Platformu

Çocuk haklarının savunulması, yaygınlaştırılması ve daha görünür hale getirilmesi amacıyla platformu oluşturan 8 örgüt düzenli olarak aylık toplantılarını yapmıştır. Meslek örgütümüz adına Genel Başkan Murat ALTUĞGİL, Hakan ACAR, Serdar GÖZÜKARA ve Ercüment ERBAY

2009–2010 döneminde görev almıştır.

Ülke Çocuk Politikasının oluşturulması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çocuk Hakları Komisyonu’nun kurdurulması ve çalışmalarına katkı ve katılımda bulunulması, uluslar arası düzeyde platformun görünür kılınması çalışmalarına meslek örgütümüz tüm gücü ile destek vermiştir.

Platform şu anda Çocuk Adalet Sistemi konusunda bir proje yürütmektedir. Üyelerimizden Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar ve Emrah Kırımsoy bu projede görev yapmaktadır.

Platform ile birlikte kaybettiğimiz Serdar Gözükara dostumuz için bir anma toplantısı düzenlenmiştir.

 1. 3. Haklı Kadın Platformu

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Genel Seçim öncesi, seçime katılan tüm partilere medya aracılığı ile çağrı yapılmıştır. Yapılan çağrıda kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisinde 275 vekil ile temsil edilmesi talebi dile getirilmiştir. Partilere ilk dört sıraya 2 kadın adayın yerleştirilmesi isteği iletilmiştir.

 1. Kamu Harcamalarını İzleme ve Değerlendirme Platformu

Her yıl T.B.M.M tarafından hazırlanan Kamu Harcamalarının planlandığı Bütçe’nin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına 2009–2010 döneminde meslek örgütümüz katkı ve katılımda bulunmuştur. Bütçe; tümü ile değerlendirilirken sosyal hizmetlere ayrılan pay ve yurttaşlarımıza yansıyan kısmı ele alınmıştır. Platformca hazırlanan rapor mektup haline getirilerek milletvekillerine ulaştırılmıştır.

 1. 5. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı

20 Sivil toplum örgütü, kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin dâhil olduğu Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele konusunda durum saptama, çeşitli uygulamalarda (Çocuk Koruma, ihmal ve istismar) standartlar geliştirme, mevzuat konusunda yeterli ve standart bir çerçeve hazırlamak amacıyla Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele ağı oluşturuldu. Aynı zamanda bu ağ merkezi Filipinlerde olan uluslar arası benzer ağın üyesidir.

Ulusal eylem planı hazırlanması için Ürgüp’te 22–23 Ocak 2011 tarihlerinde ağ üyeleri ile birlikte iki günlük çalıştaya Doç.Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA ve Yrd. Doç.Dr. Gülsüm ÇAMUR DUYAN katkı ve katılımda bulunmuştur.

Meslek örgütümüz ağın “Eğitim Araştırma alt Komisyonu” üyesidir. Bu alt komisyonun yürütücü de Halk Sağlığı Uzmanları derneğidir. Ülkemizde konu ile ilgili durum saptamasının gerçekleştirilmesi amacıyla; bir proje önerisi hazırlanmıştır. Uluslar arası ağa proje sunulmuştur. Sonucu beklenmektedir.

02–03 Nisan 2011 tarihleri arasında ağ üyelerine yönelik uluslar arası durum, mevzuat ve uygulamalar hakkında uluslar arası konukların da bulunduğu bir eğitimde meslek örgütümüz de yer almıştır.

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR

14–16 Mayıs 2010 tarihinde Malta da düzenlenen IFSW (Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu -Avrupa ) delege toplantısına katılım sağlanmıştır. Bu toplantıda iki yılda bir düzenlenen ENSACT Avrupa Sosyal Hizmetler Kongresinin Türkiye’de düzenlenmesi teklifi IFSW Avrupa yönetimi ve ENSACT ağını oluşturan diğer 4 örgüte iletilmiştir. IFSW Avrupa yönetimi oy birliği ile teklifimizi kabul etmiş ancak ENSACT ağını oluşturan diğer 4 örgütün de bu teklifi değerlendireceği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Kararın Belçika’da verileceği belirtilmiştir. Avrupa’dan 32 ülkenin katıldığı toplantıda Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Delegasyonu olarak toplantı sürecinde aktif katkı ve katılımda bulunulmuştur.

3.ENSACT Avrupa Konferansı için ENSACT Başkanı Sayın Arnold REVERDA, IFSW Avrupa Başkanı Sayın Nicolai PAULSEN ve Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği Genel Sekreteri Peter Hendriks ile 10–12 Şubat 2011 tarihinde İstanbul’da bir araya gelinmiştir. Bu toplantıda Kongreyi nasıl, nerede ve hangi koşullarda gerçekleştireceğimiz kendilerine anlatılmıştır.

08–10 Nisan 2011 tarihinde Belçika/Brüksel’de düzenlenen IFSW (Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu -Avrupa ) delege toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıya 26 ülke katılmıştır. Belçika, Gürcistan ve Ermenistan’ın üyelikleri kabul edilmiştir. Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Delegasyonu olarak bu toplantıda da iki yılda bir düzenlenen ENSACT Avrupa Sosyal Hizmetler Kongresinin Türkiye’de düzenlenmesi teklifi IFSW Avrupa yönetimi ve ENSACT ağını oluşturan diğer 4 örgüt ile bir araya gelinerek karşılıklı olarak tartışılmıştır. Meslek örgütümüzce Doç.Dr. Hakan ACAR tarafından 2. ENSACT Avrupa Konferansı katılımcılarına yapılan sunu oldukça beğeni toplanmıştır. ENSACT Başkanı Sayın Arnold REVERDA, IFSW Avrupa Başkanı Sayın Nicolai PAULSEN ve diğer 4 örgütün başkanları ve Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Murat ALTUĞGİL arasında 3. ENSACT Avrupa Konferansının ülkemizde, 24-26 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.

IFSW (Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu -Avrupa ) nunca 19–21 Şubat 2011 tarihinde İRLANDA/Dublin’de düzenlenen “Ekonomik Krizin Sosyal Sonuçları” temalı çalıştaya meslek örgütümüz adına Öğretim Görevlisi Gonca POLAT ULUOCAK katkı ve katılımda bulunmuştur. Yapılan çalıştayda ekonomik krizin ülkeler üzerinde sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımların bütçesi, hizmet sunumu, değişen müracaatcı profili, sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar açısından yarattığı etkiler tartışılmıştır.

IFSW (Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu -Avrupa ) yönetimince basılan

“ İnsan Haklarının Karşılanmasında Sosyal Hizmet Uygulamaların Standartları” adlı belge Prof.Dr. Veli DUYAN tarafından dilimize çevrilmiştir. Meslek örgütünüz olarak bu belge basılmıştır.

HUKUKİ ÇALIŞMALAR

Meslek Örgütümüz adına, 09.05.2005 tarihinde avukat Türkay ASMA’ya hukuki danışmalık ve avukatlık hizmetlerini yerine getirilebilmesi amacıyla vekâlet verilmiştir. Bugüne kadar açılan davalardan sonuçlanan ve takip edilen davaların durumu aşağıdadır.

 1. Danıştay 10. Dairesi 2005/3760 sayılı dosyasının 13.03.2005 gün 23754 sayılı R.G yayınlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin, 9/E – 9/F – 10/D – 10/E – 15/a – 18/b – 19/b – 20 – 34 – 35 -37 – 38 – 43 – 46 – 49/b – 51/c – 53 maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava açılmıştır. Mahkeme 16.09.2005 tarihinde yürütmenin durdurulması istemini ret etmiştir. Ancak 28.05.2008 tarihli kararında 34 ve 35.maddeleri iptal etmiştir.
 2. SHÇEK Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki protokol ile Saray Rehabilitasyon Merkezi ile Öğretmen Necla Kızılbağ Huzur Evinin işletilmesi görevinin Ankara Büyükşehir Belediyesine devrine ilişkin protokolün iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2006/317 esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. Aynı konuda Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2006/117 – 2007/355 K sayılı dosya ile de iptal istendiği ve bu mahkemenin iptal kararı verilmesi nedeniyle davamız konusuz kalmıştır.
 3. Danıştay 12. Dairesinin 2005/4720 sayılı dosyasıyla, 18.05.2005 günlü 25819 sayılı R.G yayınlanan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 1.maddesiyle değişik 7.maddesinin 1.fıkrasının 3.maddesiyle değişik 23.maddesinin e bendinin 6.maddesiyle değişik 28.madde 10.maddesiyle eklenen 52.maddesinin son fıkrasının 11.maddesiyle eklenen geçici 2.maddesinin iptali ile yürütmenin durdurulması istenilmiştir.
 4. 11.maddenin geçici 2.maddesinin yürütülmesi durdurulmuş, diğerlerin yürütülmesi durdurulmamış, mahkeme son kararında da 11.maddenin geçici 2.bendini iptal etmiştir.
 5. Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2007/882 esas sayılı dosyasıyla meslek mensuplarının unvanlarını kullanmalarını önleyen genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasıyla dava açılmıştır. Dava ret olunmuştur. Temyiz edilmiştir. Temyiz henüz sonuçlanmamıştır.
 6. Danıştay 5. Dairesinin 2008/1555 esas sayılı dosyasına SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli yer değiştirme suretiyle atanma esaslarına yönelik yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Dava ret olunmuştur. Temyiz edilmiştir. Temyiz henüz sonuçlanmamıştır.
 7. Danıştay 8. Dairesinin 30.10.2009 tarih ve 27391 sayılı R.G yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 34.maddesinin e bendinde iptali ve yürütülmesinin durdurulması isteminde 2010/2876 esas sayılı dava dosyasıyla dava açılmıştır.
 8. Danıştay 10. İdaresinde 11.07.2000 tarih 24106 sayılı R.G yayınlanan SHÇEK Genel Müdürlüğü bağlı toplum merkezleri yönetmeliğinin 9.maddesinde yapılan değişikliğin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava açılmıştır.
 9. Danıştay 10.dairede 07.02.2008 tarih 26960 sayılı R.G yayınlanan yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüz bakım ve evde bakım hizmetleri hakkındaki yönetmeliğin 13.maddesinin 2.fıkrasının ve 31.07.2009 tarih 27305 sayılı R.G de yayınlanan yönetmeliğin 3.maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava açılmıştır.
 10. Danıştay 10. Dairesince 08.10.1996 tarih 22781 sayılı R.G yayınlanan özel kreş ve gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri kuruluş işleyiş esasları hakkındaki yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava açılmıştır.
 11. Danıştay’da 08.05.2001tarih 24396 sayılı R.G yayınlanan özel hukuk tüzel kişilerince açılan kadın konukevleri yönetmeliğinin 10.maddesiyle 31.07.2009 tarihli yönetmeliğin 2.maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için dava açılmıştır.
 12. Danıştay’da 07.10.2007 tarih 26666 sayılı R.G yayınlanan SHÇEK Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri yönetmeliğinin 7.maddesinin 31.07.2009 tarih 27305 sayılı R.G yayınlanan yönetmeliğin 1.maddesindeki değişikliklerin iptali ile yürütülmesinin durdurulması istenilmiştir.
 13. Danıştay’da 12.07.1998 tarih 24000 sayılı R.G de yayınlanan SHÇEK’na bağlı kadın konuk evi yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasında yapılan 31.10.2009 tarih 27305 sayılı R.G de yayınlanan yönetmeliğin 1.maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin dava açılmıştır.
 14. 05.04.1987 tarih 19422 sayılı R.G de yayınlanan kamu kurumları bünyesinde açılacak huzurevlerinin sorumlu müdürün eğitim durumuna ilişkin yönetmeliğin iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına yönelik dava açılmıştır.
 15. SHÇEK Kadın Konukevleri yönetmeliğinin yürütmesi 28.12.2009 tarih Danıştay 5. Dairesinin 2009/5896 sayılı kararıyla durdurulmuştur. Aynı gün 2009/5901 sayılı dosya ile SHÇEK Toplum Merkezleri yönetmeliğinin yürütmesi durdurulmuştur.
 16. Danıştay 5. Dairesinin 2009/15229 sayılı kararıyla 09.12.2009 tarihli kararıyla SHÇEK Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri yönetmeliğinin yürütülmesi durdurulmuştur.
 17. 5. daire 28.12.2009 tarih 5901 sayılı kararıyla SHÇEK Toplum Merkezleri yönetmeliğinin yürütmesinin durdurmuştur.
 18. 5. daire 2009/5897 sayılı dosyasıyla 07.05.2010 tarihinde SHÇEK Gündüz Bakım ve Evde bakım hizmetleri yönetmeliğinin yürütmesini durdurmuştur.
 19. Danıştay 5. Dairesi 2009/5898 sayılı dosyasıyla 28.12.2009 tarihinde huzurevlerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkındaki yönetmeliğin yürütülmesi durdurulmuştur.
 20. SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve genel müdürlüğün denetimindeki özel kurum ve kuruluşlar; meslek elemanları dışında kişilerin özel bakım rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, kadın konukevleri, kreş ve gündüz bakım evleri, aile danışma merkezleri gibi özel olarak açılacak bakım merkezlerini hizmete açmaları yürütmeyi durdurma kararıyla önlenmiştir.
 21. Açılan davalardan “sosyal hizmet uzmanı unvanı” kullanımı ve atama yönetmeliğine ilişkin düzenlemelerde yürütmeyi durdurma kararı alınamamış olup bu davalara ilişkin kararlar temyiz edilmiştir. Bu davalar üst yargı kurumlarında incelenmektedir.