SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

15.DÖNEM FAALİYET RAPORU

(1 TEMMUZ- 31 ARALIK 2018)

TARİH

ETKİNLİK ADI

AÇIKLAMA VE KATILANLAR

26 Haziran 2018

Taşınma

SHUDER GM satın aldığı, Meşrutiyet Mah. Karanfıl Sk. Zafir İş Merkezi 4/86 Kızılay/ Ankara adresine taşındı. Ankara Şube de aynı adrese taşındı.

7 Temmuz 2018

Derneğin Açılış Töreni Etkinliği

SHUDER’in kendi mülkü ofisinin hizmete başlaması ve yer alımına katkı veren meslektaş ve destekçilerimizin sertifika ve plaketlerinin verilmesi, ayrıca müzik dinletisi ile ikramların olduğu açılış töreni yapılmıştır. Etkinliğe SHUDER GMYK, Ankara Şube YK ve meslektaşlarımız ile dışarıdan misafirlerimiz katılmışlardır. Yaklaşık 80 katılımcı ile yapılan etkinlikte katkı verenlere tek tek teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edilmiştir.

14-15 Eylül 2018

Çalıştay

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmek İçin Ortaklık Ağı, Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika Belgesi Çalıştayına Zeynep Mutlu ve Fayık Yurtkulu katılmıştır

30 Eylül-3 Ekim 2018

Sergi

III.Çocuk Koruma Kongresin'de Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği ile birlikte Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında Prof.Dr Kasım KARATAŞ , Zeynep Mutlu, Esin Polat ve Fayık Yurtkulu tarafından basında yer alan haber taramaları sonucunda "Basında Çocuk İhmal ve İstismarı" sergisi yapılmıştır.

30 temmuz 2018

Yunanistan‘da meydana gelen yangın nedeniyle Yunanistan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine, İstanbul Şubesi Üyesi, Odise Vuçinas’ın destekleriyle Yunanca geçmiş olsun ve başsağlığı mesajı iletilmiştir.

20 Eylül 2018

LÖSEV ile toplantı

LÖSEV SH Eğitim Koordinatörü Sibel Alp, Eğitim Birimi SHU Özlem Sezer ve Gönüllü İletişim Sorumlusu Elif Kara’nın SHUDER’i ziyareti gerçekleşmiştir. İki kurum arasında ortak yapılabilecek çalışmaları üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Sayman Çiğdem Karahan, SHU Erdal Bozkurt katılmışlardır.

28 Eylül 2018

Vatan Partisi ile görüşme

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Öncü Kadın Kolları’ndan Canan Özçelik ve Halime Tosun derneğimizi ziyaret etmişler, 3 Kasım 2018 de Türk-İş Konferans Salonunda yapılacak “Devlet Politikası Olarak Çocukların Korunması, İhmal ve İstismarın Önlenmesi” konulu panele derneğimizi temsilen konuşmacı talep etmişlerdir. Panele Prof. Dr. Elif Gökçearslan ile SHUDER GMYK Üyesi Fayık Yurtkulu’nun katılımı sağlanmıştır. Toplantı Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Sayman Çiğdem Karahan, YK Üyesi Zeynep Mutlu ve Prof. Dr. Elif Gökçearslan’ın katılımı ile gerçekleşmiştir.

3 Ekim 2018

LÖSEV Sunumu

LÖSEV SH çalışmaları ile ilgili olarak LÖSEV Gönüllü İletişim Sorumlusu Elif Kara ve SH Sorumlusu Işılcan Yücedağ SHUDER GM de bir sunum gerçekleştirmiştir. Genel Sayman Çiğdem Karahan,…..

30 Eylül-3 Ekim 2018

Panel

III.Çocuk Koruma Kongresi'nde Çocuk Savunuculuğunda STK’ların Rolü panelinde Derneğimizi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu temsil etmiştir

3 Ekim 2018

Aile Danışmanları Derneği Başkanı ile görüşme

Aile Danışmanları Derneği Başkanı Güngör Çabuk ve YK Üyesi SHU Yusuf Erdemir ile SHUDER GM’nde bir toplantı yapılmıştır. SHU lara yönelik Çocuk Değerlendirme Testi Uygulama Eğitimi verilmesi için bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Sayman Çiğdem Karahan katılmışlardır.

9 Ekim 2018

Sunum

Sosyal Hizmet Mesleğinde EMDR Terapisi ve Pozitif Psikoterapi Yaklaşımları sunumunu SHU EMDR Avrupa Terapisti Aile Danışmanı Feyza N. İmren ve Uzman Psikolog Pozitif Psikoterapist Ebru Sinici yapmışlardır. Genel Sekreter Esin Polat, Genel Sayman Çiğdem Karahan,Veznedar Tülin Kunar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Balcı katılmıştır.

9 Ekim 2018

Telefon görüşmesi

Sağlık Bakanlığı – MYK tarafından yapılacak Sağlık Meslekleri Haritalama Çalışması için SHUDER’in çağrılmaması üzerine koordinatör Aylin Zamanlı Genel Başkan Rahmiye Bozkurt tarafından aranmış, çalışmaya SHUDER’in davet edilmemesini kınamıştır.

10 Ekim 2018

Basın Açıklaması

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile ilgili olarak, Türkiye Psikiyatri Derneği’nde yapılan basın açıklamasına katılınmıştır. Basın açıklamasına Türkiye Psikiyatri Derneği, SHUDER, Türk Psikologlar Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği katılmışlardır. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt katılım sağlamıştır.

10 Ekim 2018

TPD nin SHUDER ziyareti

Türk Psikologlar Derneği YK, SHUDER’e nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. TPD Genel Başkanı Okan Cem Çırakoğlu, YKÜ İlkiz Dikmeer, Genel Koordinatör Aras Onur ziyarete katılmışlar, SHUDER Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, Genel Sekreteri Esin Polat, Genel Sayman Çiğdem Karahan ve YK Üyesi Ergin Balcı, Zeynep Mutlu ziyarette ev sahipliği yapmışlardır.

12 Ekim 2018

8. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı

SHOD Tarafından düzenlenen ve Başkent Üniversitesi’nde yapılan 8. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı: Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Programı’na katılım sağlanmıştır. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt ve GMYK Üyesi Fayık Yurtkulu katılmıştır.

21 Ekim 2018

Adıyaman Şubesi ziyareti

SHUDER Adıyaman Şube Başkanı Bedriye Bozat’ın daveti üzerine Adıyaman’da meslektaşların katıldığı kahvaltılı toplantıya katılım sağlanmıştır. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt katılmıştır.

9 Ekim 2018

Konferans

Sosyal Hizmet Eğitiminin Geleceği’ ve ‘Sosyal Hizmet Meslek Örgütlenmesi’ konulu panel SHUDER Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, Dr. Aslıhan Aykara ve Dr. Gökhan Topçu nun katılımlarıyla ‘ Ankara SH Öğrenci Komisyonu organizasyonuyla Derneğimizde gerçekleştirilmiştir.

10 Ekim 2018

Toplantı

Tüzük değişiklik Toplantıları 10 Ekim 2018 de başlamış yıl sonuna kadar devam etmiştir. Son toplantının 9 OCAK 2019 da yapılmasına karar verilmiştir.

13 Ekim 2018

Çalıştay

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlenmek İçin Ortaklık Ağı ve Yasama Derneği işbirliği ile "Yasama Sürecine Sivil Toplumun Katılımı" Çalıştayı'na Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fayık Yurtkulu katılmıştır.

26 Ekim 2018

Sağlık Komisyonu Toplantısı

2011 Yılında TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN’da yapılan değişiklikle sağlık meslek mensubu olmaktan çıkarılan mesleğimizin kanuna ek madde ile eklenmesi, bu çerçevede 3600 ek gösterge kapsamına da alınması için çalışma yapmak üzere alanda çalışan meslektaşlarımızdan bir geçici sağlık komisyonu oluşturulmuş, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra kanun teklifini ilgili makamlara ulaştırmıştır. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, YK Üyesi Ergin Balcı, Ahmet Cemil Ölçer, Fatma Tokmak Yüksel, Ertekin Kılıç, Gülistan İyidoğan, Osman Akbaba toplantılara katılmışlardır.

27 Ekim 2018

Görüşme

SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden Dr. Emel Özdemir Şahin ile SHUDER GM’inde bir görüşme yapılarak SHU’lara yönelik HIV ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi yönünde bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, YK Üyesi Fayık Yurtkulu katılmıştır.

27 Ekim 2018

Tüzük Komisyon Toplantısı

2019 Genel Kurulu öncesinde Dernek Tüzüğümüzde ihtiyaç duyulan revizyonları yaparak genel kurulun oluruna sunmak üzere ön çalışma yapmak üzere bir Tüzük Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon düzenli periyotlarda toplanıp, mail ile meslektaşlardan ve şube yönetim kurullarından istenilen görüş ve önerileri de dikkate alarak revizyon çalışmalarını sürdürmüştür. Komisyona SHUDER GMYK, Ankara Şb. adına Fatik Toksöz, Ertan Kahramanoğlu, Kasım Karataş, Bülent Karakuş, Murat Altuğgil, Abidin Özdemir, Ramazan Yüksel, İsmail Arslan katılmışlardır.

28 Ekim 2018

20. ve 40. Yıl Yemeği

SHUDER’in geleneksel 20. Ve 40. Yıl Yemeği Alba Otel’de 87 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiş, meslekte 20. Ve 40. Yıllarını dolduran meslektaşlarımıza plaketleri takdim edilmiştir. SHUDER GMYK yemeğin organizasyonu ve bitimine kadar katılımcılara eşlik etmiştir.

3 Kasım 2018

Konferans

Vatan Partisi tarafından organize edilen “Devlet Politikası Olarak Çocukların Korunması, İhmal ve İstismarın Önlenmesi”konulu konferans ve paneller dizisi kapsamında SHUDER görüşlerini aktarmak üzere, Prof. Dr. Elif Gökçearslan ve SHUDER GMYK Üyesi Fayık Yurtkulu katılmışlardır.

6 Kasım 2018

Azerbaycan Konferans Katılımı

6 Kasım 2018 Tarihinde Azerbaycan Sosyal Hizmet Kamu Birliği tarafından Bakü’de organize edilen “Çocuk Birikim Hesapları: Çocuk Refahına Yeni Yaklaşımlar” konulu konferansa davet edilen SHUDER adına sunum yapmak üzere Genel Başkan Rahmiye Bozkurt Bakü Konferansına katılmış, “Türkiye’de çocuklara yönelik olarak yapılan sosyal yardımlar” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Azerbaycan SHKB yönetimi ile tanışmış, ortak çalışmalar yapmak konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

10 Kasım 2018

Şube Başkanları Toplantısı

SHUDER GMYK ve Şube Başkanları Toplantısı 10 Kasım 2018 Cumartesi günü SHUDER GM’nde tam gün olarak yapılmıştır. Akşamında ise şube başkanlarımıza bir yemek organize edilerek kaynaşma ve paylaşımların güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

14 Kasım 2018

SB HSGM Dr. Emel Özdemir Şahin ve Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayla Aydın

SB HSGM BH Dairesi ile ortaklaşa yapılması planlanan SHU’lara eğitim ile ilgili detayları görüşmek üzere Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Dr. Ayla Aydın ve Dr. Emel Özdemir Şahin ile görüşmeye gidildi. Toplantıda yapılması istenilen eğitimin detayları ve süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özbaş, YK Üyesi Ergin Balcı katıldı.

17 Kasım 2018

Eskişehir Gezisi

Meslektaşlarımıza yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında 17 Kasım 2018 tarihinde günübirlik Eskişehir gezisine 35 kişi katılmış, SHUDER GMYK adına Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Veznedar Tülin Kunar (organizasyon sorumlusu), SHU Erdal Bozkurt (organizasyon sorumlusu), Eşkişehir Şube Başkanı Recep Akçelik ve SHU Bülent Yıldırım ve SHU’lar katılmışlardır.

19 Kasım 2018

2019 Sosyal Hizmet Sempozyumu Hazırlık ÇalışmaToplantısı

2019 23-25 Ekim tarihlerinde, Derneğimiz ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile yapılacak olan Sempozyumun hazırlık çalışma toplantısı yapılmıştır. İlgili tarihlerde yapılacak olan Sempozyumun Ana Teması: “Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamaları”olarak belirlenmiş ve Merve Deniz Pak tarafından tasarlanan Sempozyum afişi tarihler, alt temalar sosyal medya araçları kanalıyla yayınlanmıştır. İlgili toplantıya Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr.Arzu İçağasıoğlu Çoban, Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu, Dr. Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi Merve Deniz Pak, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özbay, Genel Sekreter Esin Polat, Genel Sayman Çiğdem KarahanVeznedar Tülin Kunar, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Mutlu, Fayık Yurtkulu ve Ergin Balcı Katılmıştır. Sempozyum çalışmaları devam etmektedir. Diğer toplantı tarihi 16 Mart 2019 olarak belirlenmiştir.

20 Kasım 2018

Bildiri

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Basın Bildirisi yayınlandı.

21 Kasım 2018

Toplantı-Sunum

Çankaya Belediyesi Kadın Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen Yerel Eşitlik toplantısına Esin Polat, stajyer öğrenciler İlknur Çetin, Memduh Keşikci katılmıştır.

29 Kasım 2018

Kongre

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresine katılım sağlanmıştır. The Ankara Otel’de yapılan kongreye Genel Başkan Rahmiye Bozkurt katılmıştır.

30 Kasım 2018

Toplantı-Sunum

Dünya AİDS Günü etkinlikleri çerçevesinde SB HSGM ve UNPFA ortaklaşa düzenlediği sunum toplantısına Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, YK Üyeleri Fayık Yurtkulu ve Ergin Balcı katılmışlardır.

1 Aralık 2018

Çalıştay

SHUDER Ankara Şube’nin de organizasyon ortağı olduğu Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Çalıştayı’na katılım sağlandı. Çalıştaya Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, YK üyeleri Zeynep Mutlu (düzenleme kurulunda), Ergin Balcı ve Fayık Yurtkulu katıldı.

3-4 Aralık 2018

Toplantı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmek İçin Ortaklık Ağı, BM Evrensel Periyodik İnceleme Danışma Toplantısına Zeynep Mutlu katılmıştır

3 Aralık 2018

Bildiri

Dünya Engelliler Günü Nedeniyle, Engelli haklarının korunmasına yönelik mesaj yayınlandı

9 Aralık 2018

Etkinlik-Sunum

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerineFeyza İmren ve Ahmet Cemil Ölçerin katıldığı ve EMDR terapi yönteminin tanıtıldığı,etkinlik düzenlenmiştir. İlgili etkinliğe, öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yanı sıra, Genel Sekreter Esin Polat, Genel Sayman Çiğdem Karahan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Balcı katılmıştır.

10 Aralık 2018

Bildiri

Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Basın Bildirisi yayınlandı.

14 Aralık 2018

Toplantı

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Komisyonu’nun Türkiye Psikiyatri Derneği’nde gerçekleştirilen yasa tasarısı ile ilgili revizyon taleplerini içeren toplantıya katılım sağlandı. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt ve SHU, Aile ve Evlilik Danışmanı, EMDR Terapisti Ahmet Cemil Ölçer katılmışlardır.

18 Aralık 2018

İstişare Toplantısı

UNFPA-TAPV ortaklaşa gerçekleştirilen “Okulda Ergenlik ve Ergen Sağlığı Eğitimi İstişare Toplantısı – II” na katılım sağlanmıştır. Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, YK Üyesi Ergin Balcı ve SHU Kenan Topçu katılmışlardır.

18 Aralık 2018

Toplantı

2019 yılında yapılacak olan Sempozyum Hazırlık Toplantısı Yapılmıştır.

20 Aralık 2018

Toplantı

Çankaya Belediyesi Kadın Hizmetleri Müdürlüğü nün düzenlediği ve Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan faaliyet raporunun tartışılması ve yapılacak işlerin belirlenmesi amacıyla meslek kuruluşları ve Yerel Yönetim, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinin katıldığı yerel eşitlik toplantısına Genel Sekreter Esin Polat katılmıştır.

21 Aralık 2018

Toplantı

Yeşilay – MYK arasında yürütülen “Madde Bağımlılığı Danışmanlığı” çalışması ile ilgili SHUDER görüşünü iletmek üzere düzenlenen toplantıya SHUDER YK Genel Sayman Çiğdem Karahan, YK Üyeleri Fayık Yurtkulu ve Mehmet Can Özkaya, SHU- Eğitim Uzmanı Sedat Türkeri, AÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gonca Polat katılmışlar, SHU-Aile Danışmanı Fatih Kılıçarslan, SHU Dr. Taner Artan ve SHU-Psikodramatist Odise Vuçinas ise skype ile Karatay Ünv. Bölüm Başkanı, SHOD Genel Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin ve SHU Ercan Mutlu yazılı görüşlerini ileterek katılmışlardır.

24 Aralık 2018

Sunum

LÖSEV Sosyal Hizmet Biriminde çalışanlara yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığının çalışmalarını tanıtım sunumu LÖSEV’de gerçekleştirilmiştir. Sunum AÇSH Ankara İl Müdürlüğü’nde görevli SHU Yaşar Çavdar Kolbüken tarafından yapılmıştır.

25 Aralık 2018

Toplantı

Kalkınma Atölyesi'nin TÜRKİYE'DE TARIMSAL ÜRETİMDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE PROGRAMI Sonuç Paylaşım Toplantısına Zeynep Mutlu katılmıştır.

27 Aralık 2018

Konferans-Dinleti

Özgür Sanatçılar Derneği tarafından, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile ilgili bir konferans ve dinleti etkinliği SHUDER GM’nde gerçekleştirilmiştir. SHUDER YK olarak evsahipliği yapılan bu etkinliğe meslek ve meslekten olmayanlar katılmışlardır.