SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

15.DÖNEM FAALİYET RAPORU

(1 NİSAN- 30 HAZİRAN 2018)

4-Nisan 2018

İl Koordinasyon Kurul Toplantısı

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna göre; Çocuğa yönelik, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Ankara Valiliği bünyesinde kurulan İl Koordinasyon Kurul Toplantısına katılım sağlandı. Kurul toplantısına, YK Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

13-14 Nisan 2018

Çocuk İhmali ve İstismarı İç Anadolu Bölge Çalıştayı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen, İç Anadolu Bölgesinde çocuk İhmali ve istismarına ilişkin, sorunların ve önerilerinin tartışıldığı ve çocuk alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çalıştaya katılım sağlandı. İlgili çalıştaya derneği temsilen Genel Sekreter Esin Polat ve YK Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

25 Nisan 2018

Türkiye’de Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Değerlendirme Toplantısı

Hümanist Büro tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Çoçuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Değerlendirme Toplantısı çocuk alanın da çalışan sivil toplum kuruluşları ve İlgili kurumların katılımıyla yapılmıştır. İlgili toplantıya derneğimizi temsilen, YK Üyesi Zeynep Mutlu katılmıştır.

28-29 Nisan 2018

H.Ü Öğrenci Kongresi

Hacetepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen H.Ü. Öğrenci Kongresine katılım sağlandı. İlgili Kongrede, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özbay ve Genel Sekreter Esin Polat, tarafından SHUDER Genel Merkezi Tarihçesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, öğrencilerin katılımıyla, sorular cevaplandırılarak, örgütlülüğün ve dayanışmanın önemine vurgu yapılmıştır.

1Mayıs 2018

3-4 Mayıs 2018

Emek ve Dayanışma Haftası Basın Bildirisi

Yerelde ve Yerinde Sosyal Hizmet Çalıştayı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Haftası nedeniyle, SHUDER Genel Merkezi tarafından meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Basın Bildirisi yayınlandı.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İş birliği ile “Yerelde ve Yerinde Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yerleşim Kampüsü, Gençlik ve Spor Kulübü Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, Sosyal Dışlanmış Gruplar, Eşitlik ve Erişebilirlilik, Toplumsal Katılım, Yerelde Sosyal Hizmet, Göç ve Uyum, Yaşam Döngüsü, Yoksulluk ve İstihdam gibi konular tartışılmıştır. Sosyal hizmet akademisyenleri, meslektaşlarımızın, yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile, sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile yapılan çalıştaya SHUDER Genel Merkezi adına Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sayman Çiğdem Karahan katılmıştır.

11-12 Mayıs 2018

Sosyal Hizmet Kongresi 2018

11-12 Mayıs tarihlerinde,SHUDER Genel Merkezi,İstanbul Şube ve İstanbul Aydın Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü işbirliği ile Mülteciler Ana Temasıyla İstanbul Florya yerleşkesinde gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Kongresi 2018 derneğimizi temsilen, Kongre Düzenleme Komitesi ve ev sahibi olarak, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt, Esin Polat, Zeynep Mutlu, Ergin Balcı, Tülin Kunar, Çiğdem Karahan ve Kongre Düzenleme Komitesinden SHUDER Üyesi Abidin Özdemir ve İstanbul SHUDER Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sosyal Hizmet Akademisyeni Üyerimiz ve Hocalarımızın, Yerel Yönetim Temsilcilerinin, Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin, Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, geniş bir öğrenci topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen Ocak ayında başlatılan kongre hazırlık çalışmaları, ortak Kongre Protokolü çerçevesinde ilerlemiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. Kongre Sonuç Bildirgesi Dernek WEB Sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Kongre Bildiriler Kitabının Kasım ayında basılması planlanmaktadır.

11 Mayıs 2018

16 Mayıs 2018

Radyo Programı

H.Ü.İİBF.Sosyal Hizmet Bölümü Yıl Sonu Değerlendirme ve Oryantasyon Toplantısı

H.Ü. İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Hande Albayrak SHUDER Genel Merkezi adına, TRT Ankara Radyosun da, Göçmen Kuşlar isimli Radyo Programında Mülteciler ve Göçmenler konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Hacetepe Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü 4.Sınıf öğrencileri tarafından staj uygulamalarına ilişkin sorunlar ve öneriler ile uygulama projeleri hakkında çalışmaları içeren, Yıl Sonu Değerlendirme ve Oryantasyon Toplantısına katılım sağlandı. İlgili toplantıya SHUDER adına Genel Sekreter Esin Polat katılmış, mezun meslektaşlarımıza, SHUDER çalışmaları, mesleki dayanışmanın ve örgütlü olmanın önemi hakkında brifing verilerek, Sosyal Hizmet Uzmanları Andının okutulmasıyla birlikte toplantı sona ermiştir.

17 Mayıs 2018

Filistin Basın Bildirisi

Kudüs Şehrinin, ABD Hükümeti tarafından Başkent olarak tanınması ile birlikte, İsrail güvenlik güçleri tarafından uygulanan Filistin’de yaşanan şiddet olayları sonucunda içinde çocukların da yer aldığı, öldürülen ve yaralanan insanlar için, İsrail zulmüne dur demek ve Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla uluslararası arenayı da içine alan bir Basın Bildirisi hazıralanarak, Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca Basın Bildirisi, YK Üyesi M.Can Özkaya tarafından ingilizce çevirisiyle birlikte, üyesi olduğumuz, IFSW Başkanlığına da gönderilerek, Uluslararası dayanışma çağrısında bulunulmuştur.

21 Mayıs 2018

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlenme Ortaklık Ağı

2012 yılından beri, Yürütme Kurulu Üyesi olduğumuz ve aktif olarak çalışmalarına katıldığımız, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı ‘nın düzenlediği Çocuk İşçiliği Çalıştayına katılım sağlandı. İlgili Çalıştaya Derneği temsilen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeynep Mutlu ve Fayık Yurtkulu katılmıştır.

22 Mayıs 2018

Kutlama ziyareti

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Başkanlığına atanan Prof. Dr. Kasım Karataş ve Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü Başkanlığına atanan Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban‘a SHUDER Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kutlama ziyareti gerçekleştirildi. İlgili ziyarete; Genel Başk Yard. Abdullah Özbay, Genel Sekreter Esin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeynep Mutlu ve Ergin Balcı katılmıştır.

22 Mayıs 2018

Dernek Yeri Alma Tapu İşlemeleri

SHUDER Genel Merkezi Yönetim Kurulu ve Mali Komisyon Üyelerinin çalışmaları sonrası, üyelerimizin bağışlarıyla Dernek Ofisi 143.000 TL bedelle satın alınmıştır. 22 Mayıs 2018 tarihinde, tapu işemleri de tamamlanarak satın alınan Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. Zafir İş Merkezi Kat: 4 No: 86 adresindeki Dernek Ofisinin, tadilat ve tefrişat çalışmalarına Haziran ayı içerisinde başlanılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Çalışma takvimine göre, 7 Temmuz 2018 tarihinde saat:18.30 da, Dernek Yeri Açılış Töreni Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

26 Mayıs 2018

Çalıştay

Ankara Şubesinin düzenlediği, “Sosyal Hizmet Uzmanlarının ve Yasal Düzenlemelerinin Etik Açıdan Sosyal Politikalara Yansıması” konu başlıklı çalıştaya SHUDER GMYK olarak katılım sağlandı. Ayrıca ilgili çalıştay da, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mutlu, Panelist olarak konuşma yapmışlardır.

30 Mayıs 2018

Basın Bildirisi

SHUDER Genel Merkezinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Evlat Edinme Yasasının değiştirilmesine yönelik olarak, Evlat Edinme Hizmetinin yürütülmesi, sorun ve çözüm önerilerini de kapsayan Basın Bildirisi BİANET ‘te yayınlanmıştır.

31 Mayıs –

1 Haziran 2018

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı

Yürütme Kurulunda yer aldığımız, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, BM ve UNICEF İşbirliği ile; Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarının (UİHM) Rolü Çalıştayı düzenlenmiş, ilgili çalıştaya SHUDER Genel Merkez adına YK Üyeleri, Zeynep Mutlu ve Fayık Yurtkulu katılmıştır.

4 Haziran 2018

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı Yürütme Kurulu Toplantısı

Uluslararası Çocuk Merkezinde Ağın çalışmaları ile güncel bilgiler ve gelişmeler,Çocuk Katılımı Çalıştayı, Çocuk Koruma Çalıştayı, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Ortaklık Ağı olarak gölge rapor gönderilme süreci, Çocuklarla Güçlü II, Açılış Konferansının planlanması, UNICEF Projesi kapsamında yapılacak olan üst düzey konferans, Ortaklık Ağı Seçim Kampanyası, Yeni Medyada Çocuğa Karşı Şiddet Politika Belgesi’ne çocukların ve gençlerin katılımı ve Lanzorite Komitesine gönderilen rapor gündeminin yanı sıra, Ortaklık Ağı yeni üyeliklerin değerlendirilmesi amacıyla Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya SHUDER Genel Merkezi adına, Genel Sekreter, Esin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi, Fayık Yurtkulu katılmıştır.

8 Haziran 2018

Türk Tabibler Birliği 69. Büyük Olağan Kongresi

Türk Tabibler Birliği 69. Büyük Olağan Kongresine, SHUDER adına Genel Başkan Rahmiye Bozkurt katılmıştır. Genel Başkanımız, TTB ile SHUDER Genel Merkezi’nin iş birliğine dayalı, çalışmaların devam etmesinin önemine vurgu yapan bir konuşma yapmıştır.

8 Haziran 2018

Basın Bildirisi

SHUDER Genel Merkezi Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu tarafından, okulların tatile girmesi nedeniyle, MEB başta olmak üzere, Kamuoyunun dikkatine sunulmak amacıyla ve siyasal partilerin seçim gündemine alınması için, Okul Sosyal Hizmeti Çalışmalarının başlatılmasının gerekliliği ve önemi üzerine Basın Bildirisi yayınlanmıştır

3 Haziran 2018

Ankara Barosu Yuvarlak Masa Toplantısı

Ankara Barosu’nda; Ceza ve Tevkifevlerinde bulunan çocukların sorunlarını tartışmak çözüm önerileri sunmak amacıyla,SHUDER, CIIST, İHD, UNICEF, KDK, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, TPD, Uluslararası Çocuk Merkezi, ÖZGEDER, temsilcilerinin katıldığı Yuvarlak Masa Toplantısına SHUDER Genel Merkez adına Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Balcı ve Üyemiz SHU Cahide Turan katılmıştır.

19 Haziran 2018

2019 Sosyal Hizmet Sempozyumu toplantısı

SHUDER Genel Merkezi ve Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü iş birliği ile 2019 Kasım ayında yapılması planlanan Sosyal Hizmet Sempozyumunun Ana Temasının belirlenmesi amacıyla SES Ankara Şubesinde gerçekleştirilen toplantıya, Prof. Dr. Ertan Kahramanoğlu, Bölüm Başkanı, Prof, Dr, Arzu İçağasıoğlu Çoban, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır.Ana Tema,” Sosyal Hizmetin İşlevselliği” olarak belirlenmiştir. Sempozyum hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

26 Haziran 2018

TTB Sağlık Emek Grubu Toplantısı

Her hafta Salı günü Sağlık alanında çalışan dernek temsilcilerinin katıldığı ve üyesi bulunduğumuz Sağlık Emek Grubu Toplantısı, Türk Psikologlar Derneğin de yapılmıştır. Toplantıya Derneği temsilen, Genel Başkan Rahmiye Bozkurt katılmıştır. Ayrıca haftalık Salı günleri ve genellikle, Türk Tabibler Birliği’nde yapılan toplantılara, SHUDER adına, dönüşümlü olarak Yönetim Kurulu Üyesi Fayık Yurtkulu ve Veznedar Tülin Kunar katılmaktadır.

27 Haziran 2018

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği ve Ordu Ünüversitesi iş birliği ile 30 Eylül -3 Ekim2018 tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’nde farkındalık oluşturulması amacıyla sergilenmek üzere, 2018 yılı ilk altı ayında medyaya yansıyan çocuk ihmali ve istismarına maruz kalan çocuklara ilişkin medya taraması yapılması için, Çocuk İhmalini ve İstirmarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda da SHUDER üyesi, H.Ü. İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş Başkanlığında, SHUDER adına görev alan, Genel sekreter Esin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Mutlu ve Fayık Yurtkulu ile medya taramasının kriterleri ile ilgili toplantı yapılmıştır. Söz konusu Medya Araştırması, SHUDER adına, Esin Polat, Zeynep Mutlu ve Fayık Yurtkulu tarafından yapılacak ve kongre salonunda sergilenecektir.

28 Haziran 2018

Ankara Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü Mezuniyet Töreni

A.Ü. SBF. Sosyal Hizmet Bölümü Mezuniyet Törenine Genel Başkan Rahmiye Bozkurt Katılmış, ayrıca Sosyal Hizmet Uzmanları Andını, mezun meslektaşlarımıza okutmuştur.

SHUDER

Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

Rahmiye BOZKURT