AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİNDE KADINLARIN İSTİHDAMININ DESTEKLENEREK KADIN HAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Proje Adı: Aksaray İli Eskil İlçesinde Kadınların İstihdamının Desteklenerek Kadın Haklarının Güçlendirilmesi Projesi

Projenin Sunulduğu Kurum: Hollanda Büyükelçiliği (MATRA) İnsan Hakları Programı

Proje Başvuranı: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)

Proje Ortağı: Proje ortakları/iştirakçileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, İşkur ve Doğa Derneğidir.

Projenin amacı ve hedef kitlesi: Kadın haklarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik

Konya şubemizle yürütülecek olan proje çerçevesinde, Aksaray iline bağlı Eskil’deki kadınlara yönelik okuma yazma, yöresel ürün geliştirme, kadın hakları vb eğitimlerin verilmesi ve istihdam süreçlerine katılarak kadınların güçlendirilmesini içeren faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Süreç: SHUDER işbirliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla hazırlanan kadın istihdamına ilişkin proje Derneğimizce Hollanda Büyükelçiliği MATRA fonlarınca finansa edilmek üzere 31 Ocak 2017 tarihinde ön proje teklifi sunulmuş olup değerlendirme aşamasındadır.

SHUDER Proje Yetkilisi: Bülent KARAKUŞ (Genel Başkan), Osman AKBABA (Konya Şube Başkanı)