SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

ÇALIŞTAYLARI

YIL

ÇALIŞTAY

2008

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

“Dünya Sosyal Hizmet Günü Şubeler Çalıştayı”

Ankara, 15 Nisan 2008

2009

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”

Isparta, 12-13 Şubat 2009

2009

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi

“Şubeler Çalıştayı”

İstanbul, 23 Ekim 2009

2011

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

“Şubeler Çalıştayı”

Ankara, 17 Nisan 2011

2011

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

“Açıköğretim ve Sosyal Hizmet Eğitimi ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kuruluş Görev ve Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Çalıştayı”

Ankara, 16-17 Eylül 2011

2012

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Sosyal Hizmet Eğitiminde Ulusal Standartların Geliştirilmesi Çalıştayı”

Uşak, 22-24 Haziran 2012

2013

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi

Uluslararası Sosyal Hizmet Çalıştayı: “Doğudan Batıya Sosyal Hizmet Köprüsü”

Antalya, 21-25 Ağustos 2013

2013

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi

“Örgütlenme Pratiğinin Geliştirilmesi Çalıştayı”

Ankara, 14-15 ve 28 Aralık 2013

2015

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

“Şubeler Çalıştayı”

Ankara, 28 Mart 2015

2015

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

“Şubeler Çalıştayı”

Ankara, 13 Kasım 2015

2016

KTO Karatay Üniversitesi
Sosyal Hizmet Okulları Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesi

"VI. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı:Sosyal Hizmet Eğitiminde Güncel Sorunlar ve Sosyal Hizmet Eğitiminin Geleceği"


Konya, 3-4 Haziran 2016

2017

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi