SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Dünya Sosyal Hizmet Günü 2022

;
Bu Sayfa 1574 Kez Görüntülendi.

"YENİ BİR EKO-SOSYAL DÜNYAYI BİRLİKTE İNŞA ETMEK:

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAK"

Sosyal hizmet uzmanlarının dünya çapında ortak mesajlarını iletmek için bir araya geldikleri “Dünya Sosyal Hizmet Günü” her yıl mart ayının üçüncü salı gününde kutlanmaktadır. 15 Mart 2022 tarihinde "Yeni bir eko-sosyal dünyayı birlikte inşa etmek: Kimseyi geride bırakmamak" teması ile mesleğimiz için anlamlı olan bu özel günü coşkuyla kutluyoruz.

1983 yılı Dünya Sosyal Hizmet Günü’nün ortaya çıkmasında bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) temsilcileri dünyadaki sosyal sorunların çözümünde Birleşmiş Milletler ile sosyal hizmet uzmanlarının ortak çalışmalar yapmasını teşvik etmiştir. Böylece Birleşmiş Milletler ‘de Sosyal Hizmet Günü olarak adlandırılan bir kutlama geleneği başlamıştır. Bu gelenek, 2000 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sürmüştür. Milenyum Kalkınma Hedefleri olarak da bilinen bu çalışmalar, Birleşmiş Milletlere üye olan 192 ülke tarafından 2015'e kadar yerine getirilmesi planlanan sekiz hedeften oluşmaktadır. Bu hedefler arasında aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi, evrensel ilköğretimin sağlanması, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi, çocuk ölüm oranının azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınmaya yönelik küresel iş birliğinin geliştirilmesi bulunmaktadır. 2015 yılına gelindiğinde ise bu hedefler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (2030 Gündemi) çerçevesinde Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısı olarak genişletilmiştir. Bu hedefler arasında sağlıktan eğitime, çevre sorunlarından yoksulluğun ve açlığın sonlandırılmasına, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından barışın tesis edilmesine uzanan 17 amaç bulunmaktadır. 2030 Gündem’inin en önemli amacı “Kimseyi Geride Bırakmamak” olarak vurgulanmıştır. Kimin ve neden geride bırakıldığını anlamanın anahtarı olarak ise dört faktör öne çıkmıştır. Bunlar ayrımcılık, ikamet yeri, sosyo-ekonomik durum ve kriz durumlarına karşı savunmasızlıktır.

Sosyal hizmet uzmanları, sosyal sorunlara karşı beraber hareket etme çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler ’in çalışmalarını yakından takip etmiştir. Bu doğrultuda sosyal hizmet uzmanlarının yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda ortak eylemlerde bulunması teşvik edilmiştir. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW), Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) ve Uluslararası Sosyal Refah Konseyi’nin (ICSW) katılımıyla hem gündemdeki sorunlara işaret eden hem de kanıta dayalı uygulamaların güçlendirilmesini amaçlayan “Sosyal Hizmet ve Sosyal Gelişim İçin Global Ajanda” oluşturulmuştur. Global Ajanda ’da yer alan eylem taahhütleri çerçevesinde Dünya Sosyal Hizmet Günü belirlenen temalarda kutlanmaya başlamıştır. Dünya Sosyal Hizmet Günü yıllar içerisinde “Sosyal ve ekonomik eşitliği teşvik etmek”, “İnsanın değerini ve onurunu yüceltmek”, “Toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği geliştirmek”, “Sürdürülebilir insan ilişkileri yoluyla refahı teşvik etmek”, “Ubuntu: Ben biz olduğumuz için benim” temaları çerçevesinde kutlanmıştır. 

Yoksulluk sarmalında eğitim, sağlık, adli hizmetler, konut, sosyal güvenlik gibi çok geniş alanlarda insani hizmetlere erişim sağlayamama, temel insani gelire erişememe, şiddete, ayrımcılığa, dışlanmaya ve damgalamaya maruz kalma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve iklim krizi gibi çok yönlü ve çok boyutlu sosyal sorunlarla mücadele eden kırılgan nüfus grupları çerçevesinde “kimsenin geride kalmaması” insani gelişimin en önemli nirengi noktasıdır. Buradan hareketle bu yıl Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü "Yeni bir eko-sosyal dünyayı birlikte inşa etmek: Kimseyi geride bırakmamak" teması ile kutlamaktayız. Bu tema, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik için yeni küresel değerler, politikalar ve uygulamalar yaratmak için vizyon ve eylem planı sunmaktadır. Bu anlamlı gün, insan onuruna saygı gösterilmesini sağlayan değerlere ve ilkelere katkıda bulunmak üzere sosyal hizmet uzmanlarını bir araya getirmesi açısından önemli bir fırsattır. Geride kalma riski altında olan kırılgan / dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, insan hakları ihlalleri ile mücadele edilmesi, baş etme ve sorun çözme kapasitesinin arttırılması, sosyal korumanın ve sosyal içermenin sağlanması, sosyal adaletin tesis edilmesi için sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaları elzemdir. 

Sosyal hizmet uzmanları olarak “kimseyi geride bırakmamak” üzere çıktığımız yolda mesleki bilgi, beceri ve değer temelimizi kullanarak sosyal sorunlarla mücadelede en ön sırada yer alacağımızı; insan onurunun korunmasında ve yüceltilmesinde insan haklarını savunacağımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm meslektaşlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutluyoruz.

Saygılarımızla.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org