SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Çocuk İhmal ve İstismarcılarını Koruyan İnfaz Teklifi Tekrar Gündeme Getirilmesin!

;
Bu Sayfa 252 Kez Görüntülendi.

Çocuk İhmal ve İstismarcılarını Koruyan İnfaz Teklifi Tekrar Gündeme Getirilmesin!

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre; 18 yaşından küçük her insan, çocuktur. Buna göre devlet, çocukların her türlü ayrıma veya cezaya tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alır. 2005 yılında gerçekleştirilen ceza hukuku reformu, tam da bu sorumluluklardan birinin yerine getirilmesini sağlamıştır. Çocuğun cinsel istismardan korunması için “kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesi halinde istismarcıya ceza verilmemesi” düzenlemesi kaldırılmıştır. 

18 yaşından küçüklerle kurulan temas cinsel ilişki veya evlilik değil, cinsel saldırıdır. İnfaz paketi düzenlemesi kapsamında tekrar meclis gündemine getirilen bu konunun, “ailelerin mağduriyetlerini giderme” gerekçesinin hukuki ve bilimsel bir temeli yoktur. Üstelik bu durum mağduriyetleri ortadan kaldırmayacağı gibi yeni mağduriyetlerin oluşmasına, çocuğa yönelik cinsel saldırının normalleşmesine neden olacaktır. Cezasızlığın cesaretlendirici olacağı gerçeği unutulmamalıdır. Ayrıca henüz fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğun evlendirilmesinin beden ve ruh sağlığı üzerindeki telafi edilemez yıkıcı etkilerinin yanısıra; cinsel şiddetle başlayan evlilik, evlilik ilişkisinin doğal bir parçası olarak görüleceği için evlilik içi şiddetin (başta cinsel şiddet olmak üzere, bilindiği üzere buna eşlik edebilen fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetin), evlilik süresince tekrar yaşanması bilimsel bir gerçekliktir. Aynı zamanda, bu düzenlemenin infaz tasarısının kabul edildiği oturumda gündeme getirilmesi ve gündemin pandemi ile mücadele olduğu bu günlerde, son anda sessizce kabul ettirilmeye çalışılması oldukça manidardır. 

18 yaş altındaki̇ bütün evli̇li̇kler çocuğun ci̇nsel i̇sti̇smarıdır.

Çocuklara karşı her türlü ihmal, istismar, sömürü ve benzeri zalimce, insanlık dışı muamele ve ceza uygulamasına karşı çocuğun üstün yararını koruma amacında olan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak; çocuk istismarcılarını koruyan bu teklifin tekrar gündeme getirilmemesini talep ediyoruz.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org